TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Genel Bilgiler


PEYZAJ MİMARLIĞI 4. KONGRESİ II. DUYURUSU
 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak, dünya ve ülke ölçeğinde mevcut durum ve sorun tespitlerinin yanısıra, gelecekte alınması gereken önlemler ile meslekte, yeni gelişim ve AÇILIMLAR‘ın sağlanmasında önemine inandığımız Peyzaj Mimarlığı Kongresinin dördüncüsüne hazırlanıyoruz.

Planlama-tasarım-onarım-yönetim konularında meslekte yeni yaklaşımlar,  yeni teknik ve teknolojilerin kullanımı, terminoloji,  bilimsel gelişmeler, eğitim, sektörel gelişimler (tasarım-uygulama, üretim-pazarlama), ve yarışmalar önemli konu başlıklarımızdandır. Eğitimde yeniden yapılanma, eğitim-pratik kesişmesinde Peyzaj Mimarlarına düşen sorumluluklar, ülke peyzajlarının tanınması, saptanması ve kayıt altına alınıp toplumsal sorumluluk anlayışı ile sahiplenilmesindeki roller, kamusal alanlar, kimlikli kentler, yaşamın ipoteği olan doğal alanların sürekliğinin sağlanmasında kendini net tanımlamış kimlikli peyzaj mimarlarının yetişmesi de açılımın diğer boyutları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yasal tanınırlığın sağlandığı, 21.03.2006 tarih ve 26115 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış "Serbest Müşavirlik, Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri Uygulama - Tescil - Belgelendirme - Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği" ile Peyzaj Mimarlığı Hizmetlerini Planlama-Tasarım-Onarım-Yönetim alt başlıklarında tanımlaması, TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından da onaylı Meslek Analizi ile tescillenmesi ile başlayan sürecin yaşama aktarılma sürecidir kongreler.

4. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, mesleki gelişim ve yapılandırmasındaki açılımları tartışırken bir taraftan da , yaşamsal sorunların yaşandığı gezegenimizde, geçmişi korumak ve geleceği tasarlamak üzere var olan peyzaj mimarlığı disiplininin dünya ve ülke kaynaklarının kullanımı, planlanması ve tasarlanması konularındaki  önemine bir kez daha dikkat çekecektir.

Yaşanabilir bir gelecek için peyzaj mimarlığı meslek disiplininin, son derece önemli bir role sahip olduğu düşünüldüğünde, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası‘nın 4. Kongresini "Planlama, Tasarım, Onarım ve Yönetim" alt hizmet alanları üzerine odaklama kararı alması anlam kazanmaktadır. Odamız 4. Kongreyi, söz konusu hizmet alanlarında meslek disiplinimizin sergilemesi gereken yaklaşım salt yaşama ortamlarımızda ve çevremizde ortaya çıkan değişimleri değil söz konusu değişimlere neden olan sosyal ve ekonomik faktörleri ve mesleki duruşumuzu tartışmaya açmak ve geleceğin gerekliliklerini yerine getirebilmek amacıyla "AÇILIMLAR" üzerine kurgulamaktadır.

Peyzaj mimarlığı mesleği, yönetmelikle tanımlanan hizmet alanlarında nasıl bir açılım yaklaşımıyla bugünün değil geleceğin mesleği olabilir konusu, kongrenin omurgasını oluşturacaktır. Söz konusu hizmet alanlarının gündeme getirdiği geniş yelpaze, kongrenin kongre öncesi etkinlikler ile bir bütün olarak kurgulanmasını ve kongre öncesi etkinliklerde edinilen birikimin kongreye yansıtılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, kongre programı, meslek disiplininin birikimlerinin yansıtıldığı bir yapıda tanımlanmıştır.

Bilgi birikimi, uzmanlık alanları, uzman sayılarının giderek arttığı ancak verimlilik konusunun giderek daha büyük bir sorun olarak karşımızda durduğu bir ortamda gerek çağın gereklilikleri gerekse meslek disiplinimiz birikimleri kongrenin;

- Teori ve pratik zincirinin sürekli gelişim ve sınama üzerine kurgulanmasını,

-Farklı platformlarda görev alan peyzaj mimarlarının deneyimlerine, kaygılarına, arayışlarına, ihtiyaçlarına, beklentilerine, sorunlarına yer verilmesini,

-Peyzaj Mimarlarıyla işbirliği içinde çalışan diğer meslek disiplinleri ile hizmet alan kesimlerin talep ve beklentilerinin tanımlanmasını,

-Kamu yararını esas alan mesleki üretim alanlarında kamu-özel sektör-sivil toplum-üniversite işbirliklerine ve rol dağılımlarına yer verilmesini,

-Kamu yararı için tüm kaynakların (çevre, insan, finans vb.) akılcı kullanımında meslek disiplinin katkılarının tanımlanmasını ve verimlilik artışında etkinliğinin değerlendirilmesini,

-Daha çok sorgulayan, nicelikten çok niteliği arayan, vizyon genişleten bir platformun oluşumunu,

Sağlama arayışlarını beraberinde getirmiştir. Bahsedilen nedenlerle, Kongre öncesi etkinliklerin ve kongrenin mesleki faaliyet alanlarımızda kongre alt başlıklarında sıralanan açılımları tartışmaya açması hedeflenmiştir.

Kongre hazırlık sürecinde ve kongre sırasında "Planlama, Tasarım, Yönetim, Onarım" başlıkları altında tanımlanan peyzaj mimarlığı hizmet alanlarında; eğitim, mevzuat, meslek içi, meslekler arası, kurum-kuruluşlar arası, kamu-özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversite, kaynak kullanımı ve verimlik konularında ülke genelinde gerçekleştirilecek olan  çalıştay, panel vb... gibi etkinliklerde tartışmaya açılacak ve geleceği tasarlayacak olan peyzaj mimarlığı camiası için çağdaş açılımlara neden olacak olan yeniden yapılandırma, yeniden değerlendirme şansı yakalanacaktır.

 Kongre Düzenleme Kurulu

Kroki:

IFLA 2024 DÜNYA KONGRESİ
   04.09.2024 - 06.09.2024
   (İSTANBUL)

PEYZAJ MİMARLIĞI VIII. KONGRESİ
   03.03.2023 - 05.03.2023
   (Litai Otel TBB Konukevi - ANKARA)

PEYZAJ MİMARLIĞI VII. KONGRESİ
    -
   ()

PEYZAJ MİMARLIĞI VI. KONGRESİ
   08.12.2016 - 11.12.2016
   (ANTALYA)

PEYZAJ MİMARLIĞI V. KONGRESİ
    -
   ()

PEYZAJ MİMARLIĞI IV. KONGRESİ
   21.10.2010 - 24.10.2010
   (Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi)

PEYZAJ MİMARLIĞI III. KONGRESİ
   22.11.2007 - 25.11.2007
   (ANTALYA)