TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Etkinlikler

 AÇILIMLAR 

Planlamada Açılımlar

- Fiziksel Planlamada Ulusal- Uluslararası Gündem
- Ulusal Planlama Sistematiği, Anlayışları ve Süreçleri
- Ulusal,Yerel Sosyo-Ekonomik Planlama Sürecinde
  Peyzaj Mimarları
- Ulusal Kalkınma Sürecinde Doğal-Kültürel Kaynak  
  Kullanımlarının ve Mekansal Planlamanın Yeri
- Planlamada Bilgi Sistemleri ve Önemi
- Küreselleşeme-Bölgesel Gelişim  Kalkınma Ajansları Süreçleri
  Planlamaya Yansımaları

Tasarımda Açılımlar

- Yeni Peyzaj Tasarım Modelleri,
- Çok Kültürlülük ve Peyzaj Tasarımcısı Yaklaşımları
- Kent Kültürü ve Kimliğin Tartışmaları
- Küresel Isınma ve Sürdürülebilirlik
- Yapay ve Doğal Malzemeler / Peyzaj Tasarım Yaklaşımları
- Biyolojik Çeşitlilik ve Kentsel Tasarım
- Peyzaj Tasarımında Bitki Materyali / Doğal Bitki Örtüsü

Onarımda Açılımlar

- Peyzaj Onarım Yaklaşımları, Kurum ve Kuruluşlar ile
  Disiplinler Arası İşbirliği
- Ulaşım Sektörü ve Açılımlar
- Enerji ve Madencilik Sektörleri, Politikaları ve Peyzaj 
  Mimarlığı İlişkileri
- Onarım Gereksinimi / Azaltıcı Uygulamalar,
- Onarım ve Yenilikçi Uygulamalar
- Peyzaj Onarımı, Yasal-Yönetsel Yapı, Çözüm Odaklı 
  Yaklaşımlar

Yönetimde Açılımlar

- Peyzaj Yönetimi ve Peyzaj Yönetimi Alanlarında Teori ve  
  Uygulama,
- Küresel Ekolojik Kriz, Peyzajların Yönetiminde Çevre, İnsan  
  ve Finansal Kaynaklar
- Sürdürülebilirlik, Doğal Kaynaklar Ekonomisi ve Peyzajların
  Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar
- Peyzaj Yönetimi ve Yerel Yönetimlerde Farkındalık
- Peyzaj Yönetimi, Uygulama Örnekleri/ Yasal Yönetsel Yapı
- Bütüncül Yaklaşımlar
- Kaynakların Akılcı Kullanımı ve Yönetimi, Peyzajların 
  Yönetimi ve Mevzuat
- Peyzaj Yönetimi , Yerel ve Merkezi Yönetim Organları