TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Genel Bilgiler

PEYZAJ MİMARLIĞI III. KONGRESİNE DOĞRU

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak, Ekim 2000 ve Kasım 2004‘te düzenlediğimiz I. ve II. Peyzaj Mimarlığı Kongresi‘nin ardından Kasım 2007‘de III. Peyzaj Mimarlığı Kongresi‘ni düzenliyor olmaktan büyük onur ve mutluluk duymaktayız.

İlkini 19-21 Ekim 2000 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz I. Peyzaj Mimarlığı Kongre‘mizde, Türkiye‘de peyzaj mimarlığının yerini, mücadelemizi, hedeflerimizi ve geleceğe dönük umutlarımızı konuşmuş ve tartışmıştık.

TMMOB‘nin 50. kuruluş yılını, Odamızın ise 10. kuruluş yılını kutladığımız II. Peyzaj Mimarlığı Kongresi‘nde ise, mesleğimizin var oluş mücadelesini TMMOB‘nin kuruluş öyküsünü de içine alan 50 yıllık bir perspektif içinde ele almıştık. Çünkü bu süreç; peyzaj mimarlığının olduğu kadar, ülkemizde kırsal alanların ve kentlerin; kısaca sorumlu olduğumuz yaşam çevrelerinin oluşumunun politik- ekonomik ve sosyo-kültürel boyutlarını bize anlatmaktadır. Kongre Sonuç Bildirgesi‘nde ise "Meslek tanımımızdaki eksiklikler ve mesleki yasal tanınırlık konusunda ciddi sıkıntıları yaşamakta olduğumuz bir dönemden geçmekteyiz. Peyzaj mimarlığı meslek disiplininde, peyzaj mimarlarının hak, sorumluluk ve yetkilerinin tanımlamalarında var olan sorunlar giderilmelidir. Ulaşılması istenen hedefler için bir dizi eylem planı oluşturulmalı ve hemen başlatılmalı" şeklinde ana hedefleri önümüze koymuştuk.

Bugün örgütlüğümüz ve elde ettiğimiz mesleki kazanımlarımızın ışığının verdiği güç ile bugünden yarına sorumlu mücadelemizin ana hatlarını çizmek için,  III. Peyzaj Mimarlığı Kongresi‘nde peyzaj mimarlığı mesleğinin, üçüncü bin yılda geleceğe dönük hedef, strateji ve politikalarını değerlendirmeye ve tartışmaya açmak istiyoruz. Türkiye‘de ülke ölçeğinde yürütülen tek sesli siyasi-ekonomik ve kültürel politikalar aracılığıyla kamusal açık alanlarda yaşanan hızlı özelleştirme, kirlenme ve kimliksizleşme ile kamusal alanda yürüttüğümüz planlama, tasarım ve uygulama çalışmalarında yasal çerçevede yaşadığımız zorluklar ve yasal mevzuatta tanımsızlıklar temel sorun alanlarımızdır. III. Peyzaj Mimarlığı Kongresi‘nde hedefimiz,  peyzaj mimarlığının geleceği için yeni hedef ve stratejilerimizi belirleyerek, mesleğimizin önünü açacak ilkelerimize yeni bakış açıları kazandırmak ve II. Kongre ile başlayan eylem planımızı hep birlikte şekillendirmektir.

Yerel ve merkezi yöneticilerimizi, üniversitelerimizi, öğrencilerimizi ve demokratik kitle örgüt üyelerini ortak yaşam alanlarımızı ve bu alanları şekillendiren ve sürekliğini sağlayan Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin sorunlarını konuşmaya, tartışmaya ve geleceğimiz için eylem planı oluşturmaya davet ediyoruz.

KONGRE DÜZENLEME KURULU

IFLA 2024 DÜNYA KONGRESİ
   04.09.2024 - 06.09.2024
   (İSTANBUL)

PEYZAJ MİMARLIĞI VIII. KONGRESİ
   03.03.2023 - 05.03.2023
   (Litai Otel TBB Konukevi - ANKARA)

PEYZAJ MİMARLIĞI VII. KONGRESİ
    -
   ()

PEYZAJ MİMARLIĞI VI. KONGRESİ
   08.12.2016 - 11.12.2016
   (ANTALYA)

PEYZAJ MİMARLIĞI V. KONGRESİ
    -
   ()

PEYZAJ MİMARLIĞI IV. KONGRESİ
   21.10.2010 - 24.10.2010
   (Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi)

PEYZAJ MİMARLIĞI III. KONGRESİ
   22.11.2007 - 25.11.2007
   (ANTALYA)