TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Genel Bilgiler

Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi

14 - 17  Kasım 2013

Çukurova Üniversitesi- ADANA

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi`ni  "Dönüşen Peyzaj" temasıyla, 14- 17 Kasım 2013 tarihleri arasında Adana`da  gerçekleştirecektir.

5.Peyzaj Mimarlığı Kongresi`nin amacı, ülkesel ölçekte peyzajın/ kamusal alanların hızlı dönüşümünün mekânsal, sosyal, politik ve kültürel dinamiklerinin birlikte değerlendirilmesi, sorgulanması ve geleceğe doğru atılacak adımların ortaya konulmasıdır.  Dönüşümün farklı aktörlerini, farklı meslek alanlarından katılımcıları, yerel yönetim ve merkezi hükümet temsilcilerini 5. Kongrede buluşturmak ve dönüşen peyzaj(lar) çerçevesinde "mevcut durum tespiti" yapmak ana hedefimizdir. Anlamaya/sorgulamaya yönelik bir kurgu ile 5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, dönüşüm olgusunu sektörler arası bir yaklaşımla ele alacaktır.

5.Peyzaj Mimarlığı Kongre`sinde, yeni yasa değişiklikleri ile ülke peyzajları üzerinde sermayenin küreselleşmesi ile dönüşümün hızlandığı, piyasa mekanizmasının küresel ölçekte egemenlik kazandığı günümüzde, devletin ulusal kalkınma yaklaşımını, planlama/ tasarım sürecini ve yetki paylaşımını, uygulamalarda sektörlerinin yeni rolünü,  kır-kent ilişkisini, yatırım politikaları sonucunda doğal ve kültürel peyzajlar üzerinde oluşabilecek değişim/dönüşüm süreçlerini ve farklı ölçeklerde yaşanan peyzaj karakteri değişimini birlikte tartışmak ve deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz.

14-17 Kasım 2013 tarihleri arasında Adana`da Çukurova Üniversite`sinin ev sahipliliğinde gerçekleştirilecek olan 5. Kongre`de, Dönüşen Peyzajın farklı boyutlarını sizlerle ortaya koymak, değerlendirmek ve gelecek için adımlarımızı birlikte atmak üzere, bir arada olmak dileğiyle sizleri kongreye katkı sunmaya davet ediyoruz.

Kongre Düzenleme ve Danışma Kurulu ile birlikte gerçekleştirilen toplantılar sonrasında ana teması "Dönüşen Peyzaj" olan Peyzaj Mimarlığı 5. Kongrenin alt başlıkları:

- "Dönüşen Peyzaj" ve Kentler

- "Dönüşen Peyzaj" ve Kamu Yönetimi- Kalkınma Planları/ Yerel Yönetimler/ Yerelleşme

- "Dönüşen Peyzaj" ve Bitki Örtüsü/ Bitki Materyali/ Ulusal Üretim Politikası

- "Dönüşen Peyzaj" ve Çukurova

- "Dönüşen Peyzaj" ve Peyzaj Mimarlığı Eğitimi

- "Dönüşen Peyzaj" ve Mesleki Kimlik/ Mesleki Etik

- "Peyzaj Mimarlığında Güncel Araştırmalar"

olarak belirlenmiş olup, Odamız örgütlülüğü içerisinde değişik coğrafyalarda Dönüşümün farklı aktörlerini, farklı meslek alanlarından katılımcıları, yerel yönetim ve merkezi hükümet temsilcilerini 5. Kongrede buluşturmak ve dönüşen peyzaj(lar) çerçevesinde "mevcut durum tespiti" yapmak ana hedefimizdir. Anlamaya/sorgulamaya yönelik bir kurgu ile 5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, dönüşüm olgusunu sektörler arası bir yaklaşımla ele almak üzere Kongre öncesi etkinlikler düzenelenecek ve Kongre‘ye altlık oluşturulması ön görülmektedir.

 

                                            Kongre Tarihi / Yeri: 14 - 17 Kasım 2013 /Adana

                                                            

                                            2. Duyuru: 15 Eylül 2013

 

                                            Bildiri Özetlerinin Gönderimi: 8 Nisan 2013

 

                                            Bildiri Özetlerinin Kabul - Red Bildirimi: 24 Mayıs 2013

 

                                            Tam Metinler için Son Tarih: 31 Temmuz 2013

 

                                            Kabul Bildirimi: 2 Eylül 2013

 

                                            Son Teslim: 2 Ekim 2013

 

DESTEKLEYENLER 

  •  IFLA Europe (Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu - Avrupa)

  •  Çukurova Üniversitesi

  •  TÜBİTAK

  •  PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi)

  •  Yapı-Endüstri Merkezi / yapi.com.tr

 

 

 

IFLA 2024 DÜNYA KONGRESİ
   04.09.2024 - 06.09.2024
   (İSTANBUL)

PEYZAJ MİMARLIĞI VIII. KONGRESİ
   03.03.2023 - 05.03.2023
   (Litai Otel TBB Konukevi - ANKARA)

PEYZAJ MİMARLIĞI VII. KONGRESİ
    -
   ()

PEYZAJ MİMARLIĞI VI. KONGRESİ
   08.12.2016 - 11.12.2016
   (ANTALYA)

PEYZAJ MİMARLIĞI V. KONGRESİ
    -
   ()

PEYZAJ MİMARLIĞI IV. KONGRESİ
   21.10.2010 - 24.10.2010
   (Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi)

PEYZAJ MİMARLIĞI III. KONGRESİ
   22.11.2007 - 25.11.2007
   (ANTALYA)