TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Genel Bilgiler

 Peyzaj Mimarlığı 7. Kongresi internet sitesi için tıklayınız. 

 

 Peyzaj Mimarlığı 7. Kongresi

"KOLEKTİF BELLEK OLARAK PEYZAJ"

06 - 08 Kasım 2019 7. Peyzaj Mimarlığı Kongresi,

09 - 10 IFLA Avrupa Genel Kurulu,

ANTALYA

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak düzenlediğimiz ve mesleğin geleceğine ışık tutan Kongrelerimizin 7.`sini Oda`mızın kuruluşunun 25. yılında "KOLEKTİF BELLEK OLARAK PEYZAJ" temasıyla 06-08 Kasım 2019 tarihleri arasında uluslararası katılımlı olarak Antalya`da gerçekleştireceğiz.

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak bu yıl IFLA`nın Avrupa Bölgesi üyesi 34 Avrupa ülkesine ev sahipliği yapacağımız kongremizin ardından, 9-10 Kasım tarihleri arasında da IFLA Avrupa Genel Kurulu gerçekleşecektir. Uluslararası katılımlı olarak ikincisini düzenleyeceğimiz Kongremiz ve IFLA Avrupa toplantılarının birbirlerini destekleyecek ve aynı zamanda yurtiçinden ve yurt dışından katılacak meslektaşlarımıza buluşma ve iletişim ortamı sağlayacak olmalarının yararlı olacağına inanıyoruz.

 

Peyzaj Mimarlığı, mekân algısını sanat ve kültür olgusu ile tarihsel bir süreklilik içinde bütünleştirirken insan, toplum ve yaşam alanlarını barış dolu bir dünya için birbirlerine yakınlaştırmaktadır.

 

Zaman ile yer olgusunun dönüşümü ve değişimi, kimlik ve imge oluşturan ögeler ve olaylar ile doğal-kültürel-tarihi miras kentlerimizin ve kırlarımızın, tüm peyzajların karakterini biçimlendiren desen ve süreçlerdir. Bu bağlamda, yaşanmış, yaşanan ve yaşanılacak olan tüm ara kesitlerde peyzajı oluşturan unsurlar birer katman olarak belleğimize eklemlenmektedir. Bellek yaşananları, yaşam boyu öğrenilmişlikleri, bunların geçmişle ilişkisini içinde taşır. Bu ilişkiye bazen bir ses, bazen bir koku, bazen bir renk, bazen bir duygu, bazen de bir mekân eşlik eder. Böylece bellek geçmişle bağ kurarak geleceği kurgulamamıza yardım eder. Peyzaj mimarlarının bu bağlamdaki en önemli görevlerinden biri kentlerdeki ve kırsaldaki morfolojik değişim ve dönüşümleri ortaya çıkarıp sonraki kuşakların da faydalanmasını sağlayacak yöntemleri ortaya koymak olmalıdır.  Doğal, kültürel ve tarihi miraslar kolektif belleğin bizzat kendisini oluştururlar.

 

Zaman içinde kolektif hafızaya katkıda bulunan anılar,  değiştirilir veya kaybolur ve beraberinde toplumsal hafıza ve kent kültürünün bir parçası da kaybolur, belleklerimizden silinir; Günümüzde geçmişi yok etmeden yeni ile birlikte kullanılacak teknolojiler, ortak belleği yakalamamıza ve korumamıza izin verebilir. 

 

Kolektif Bellek, süreç içerisinde biriken kültürel ve sosyal belleklerin farklı katmanlar olarak taşınması anlamına gelir ki, bu katmanlar çoğu zaman kentsel alan, kamusal alan, kırsal PEYZAJ şeklinde kolektif bellekleri oluştururlar.

 

Peyzaj belirli bir yerde insan ve çevresi arasındaki etkileşimin gerçekleştiği bir sahne olarak da düşünülebilir. Bu sahne sadece olayların geçtiği zemin değildir, aynı zamanda olayları etkin olarak biçimlendirmektedir. Böylece sahne artık bir çerçeve değil performansın tam da kendisidir.  Bir peyzajda tekrar tekrar meydana gelen olaylar ve günlük aktiviteler, zamanla peyzajın özelliklerinin bir parçası olma eğilimindedir. Tarihsel süreç içerisinde peyzaj, bireylerin ve toplumların davranışını ve yaşam biçimlerini etkileyen, mekânın kimliği olarak bilinen "kolektif bellek alanını" oluşturur ve artık sosyal ontolojinin bir parçasıdır. Böylece tanımlanacak peyzaj, bugünün değerleri ve rehber belgeleri olarak tanımlanabilecek geçmişin işaretleri ile doludur. 

 

Bellek mirastır… Bellek kimliktir… Bellek tarihtir… Doğal, kültürel ve tarihi miras perspektifinden bakıldığında geçmişin metalaştığını görmekteyiz. Doğal, kültürel ve tarihi mirasların bellek ve kimlik yapıları üzerinde nasıl hayati bir etkisi olduğunu anlamak çok önemlidir. Günümüzde belleklerimiz ne kadar geçmişe gidebiliyor? Metalaşan miraslarımızın ne kadarını geleceğe taşıyoruz? Miraslarımızı koruyabiliyor muyuz? Geçmişin izlerini bugüne ve geleceğe nasıl taşıyabiliriz? Konularının tartışılacağı uluslararası katılımlı gerçekleşecek 7. Peyzaj Mimarlığı Kongresi ardından, doğal, kültürel ve tarihi miras değeri olarak kolektif belleğin geleceği biçimlendirmedeki rolünün değerini yansıtacak araç ve yöntemlerin ortaya konulabilmesini önemsiyoruz. 

 

Binlerce yıllık insanlık tarihinin tasarıma, planlamaya, yönetime, uygulamaya, korumaya, eğitime, doğaya, kente, çevreye ve yaşama ilişkin her alandaki birikimiyle üretilen Peyzaj Mimarlığı kuramlarının sosyal, kültürel ve politik dinamiklerle etkileşimli olarak pratiğe nasıl aktarıldığı Kongre`de irdelenecektir. 

 

Bu bağlamda, 2019 IFLA Avrupa Genel Kurulu ve PMO Kongresinin konusu olan "KOLEKTİF BELLEK OLARAK PEYZAJ" temasını 7. Kongremizin de özel teması olarak benimsedik. 7. Kongremiz mesleğimizin sorunları ve güncel gelişmeler üzerine ulusal ve uluslararası bildirilerin yanı sıra, pek çok alt başlığı kapsayan bu özel tema bildirileri ile zenginleşecektir.

 

• BELLEK-MEKÂN-PEYZAJ / • KORUMA / • YER / • İNSAN / • KÜLTÜR / • COĞRAFYA / • İKLİM / • BİTKİ  

• CANSIZ MALZEME  / • DOĞA / • AFET / • TARİH / • KİMLİK / • MİRAS / • POLİTİKA / • EĞİTİM

 

alt başlıklarında kongre bildirileri ile ayrıca yerel sempozyumlar, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, atölyeler gibi etkinliklerle tartışmalar  açılacaktır.


 
Peyzaj Mimarlığı 7. Kongresi

Düzenleme Kurulu


 
Güncellenmiş Kongre Takvimi:

Kongre Tarihi / Yeri: 06 - 08 Kasım 2019 / Antalya

Bildiri Özetlerinin Gönderim Tarihi: 16 Haziran 2019

Bildiri Özetlerinin Kabul – Red Bildirimi: 14 Temmuz 2019

Tam Metinler için Son Tarih:  23 Eylül 2019

 

 

IFLA 2024 DÜNYA KONGRESİ
   04.09.2024 - 06.09.2024
   (İSTANBUL)

PEYZAJ MİMARLIĞI VIII. KONGRESİ
   03.03.2023 - 05.03.2023
   (Litai Otel TBB Konukevi - ANKARA)

PEYZAJ MİMARLIĞI VII. KONGRESİ
    -
   ()

PEYZAJ MİMARLIĞI VI. KONGRESİ
   08.12.2016 - 11.12.2016
   (ANTALYA)

PEYZAJ MİMARLIĞI V. KONGRESİ
    -
   ()

PEYZAJ MİMARLIĞI IV. KONGRESİ
   21.10.2010 - 24.10.2010
   (Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi)

PEYZAJ MİMARLIĞI III. KONGRESİ
   22.11.2007 - 25.11.2007
   (ANTALYA)