TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Genel Bilgiler

 

 Peyzaj Mimarlığı 6. Kongresi

"Söylem ve Eylem"

08 - 11  Aralık 2016

ANTALYA

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası; 2000 yılından günümüze Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin nabzını tutan, dünü bugüne taşıyan, yarına ilişkin öngörülerde bulunarak mesleğin geleceğine ışık tutan "Peyzaj Mimarlığı Kongresi"nin 6.`sını "Söylem ve Eylem" temasıyla 08 – 11 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya`da  gerçekleştirecektir.

 

1966 yılında kurulan Peyzaj Mimarisi Derneği ile başlayan 50 yıllık mesleki birikimimizin yanında 22 yıllık Oda örgütlülüğü ile birlikte sorunlarımızın ve kaygılarımızın, daha da önemlisi sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz.

 

Kongremiz; mesleğimize ve meslek alanlarımıza dair her türden söylemin küresel ve ülkesel ölçekte hayata geçirilen politikalarla bir dizi eyleme dönüştüğü; kalkınma, istihdam, refah düzeyi, sağlıklı doğal, kırsal ve kentsel çevreler gibi yaşamın her alanına etki ettiği konuları odağına almaktadır.

 

Binlerce yıllık insanlık tarihinin tasarıma, planlamaya, yönetime, eğitime, doğaya, kente, çevreye ve yaşama ilişkin her alandaki birikimiyle üretilen Peyzaj Mimarlığı teorilerinin; sosyal, kültürel ve politik dinamikler karşısında pratiğe nasıl aktarıldığını irdeleyecek, böylece mesleki atılımlarımızın ne gibi amaç ve araçlarla, hangi kapsamda gerçekleşmesi gerektiğine ışık tutacaktır.

 

Peyzaj Mimarlığı çalışma alanlarını koşulsuzca tartışmaya açmayı; söylemin eylemde dolaylı ve dolaysız olarak yarattığı olumlu ve olumsuz etkinin mesleki bilince yükseltilmesini arzu ediyor, Peyzaj Mimarlığı 6. Kongresi için belirlenen "Söylem ve Eylem" temasının;


- Küresel ve Ulusal Ölçekte;

• Mevzuatta; "Söylem ve Eylem"

• Kent`te; "Söylem ve Eylem"

• Yeraltı ve Yerüstü Kaynaklarında; "Söylem ve Eylem"

• Tasarımda; "Söylem ve Eylem"

• Planlamada; "Söylem ve Eylem"

• Peyzaj Yönetiminde; "Söylem ve Eylem"

• Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde; "Söylem ve Eylem" 

 

alt başlıklarında; ayrıca yerel çalıştaylar, paneller, söyleşiler, atölyeler gibi etkinliklerle tartışmaya açılacağını saygılarımızla duyuruyoruz.

 

Peyzaj Mimarlığı 6. Kongresi

Düzenleme Kurulu

 

Güncellenmiş Kongre Takvimi

Kongre Tarihi / Yeri: 08 – 11 Aralık 2016 / Antalya

1. Duyuru: 10 Mayıs 2016

2. Duyuru: 02 Ağustos 2016

Genişletilmiş Bildiri Özetlerinin Gönderimi: 19 Eylül 2016

Bildiri Gönderim Süre Uzatımı : 17 Ekim 2016

Bildiri Özetlerinin Kabul – Red Bildirimi: 4 Kasım 2016

Tam Metinler için Son Tarih: 25 Kasım 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFLA 2024 DÜNYA KONGRESİ
   04.09.2024 - 06.09.2024
   (İSTANBUL)

PEYZAJ MİMARLIĞI VIII. KONGRESİ
   03.03.2023 - 05.03.2023
   (Litai Otel TBB Konukevi - ANKARA)

PEYZAJ MİMARLIĞI VII. KONGRESİ
    -
   ()

PEYZAJ MİMARLIĞI VI. KONGRESİ
   08.12.2016 - 11.12.2016
   (ANTALYA)

PEYZAJ MİMARLIĞI V. KONGRESİ
    -
   ()

PEYZAJ MİMARLIĞI IV. KONGRESİ
   21.10.2010 - 24.10.2010
   (Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi)

PEYZAJ MİMARLIĞI III. KONGRESİ
   22.11.2007 - 25.11.2007
   (ANTALYA)