TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Etkinlikler

Ankara/Genel Merkez: Kalkınma Planları / 10. Kalkınma Planı ve Dönüşen Peyzaj

Antalya: Turizm / EXPO/ Kıyılar ve Dönüşen Peyzaj

MAYIS 2013 Adana: Enerji - Madencilik ve Kırsal Alanların Dönüşümü

EYLÜL 2013 İzmir: Bitki Materyali / Bitkisel Üretim / Ulusal Bitkisel Üretim Politikasına Doğru

EKİM 2013 İstanbul: Kongreye Doğru Dönüşüm ve Yerel Politikalar