TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Etkinlikler

BİLDİRİ BAŞLIĞI

(Arial 12pt- Koyu- Tümü Büyük- Ortalanmış)  

Yazar Ad Soyad*,Yazar Ad Soyad**

(Arial 12pt- Koyu- Ortalanmış)

*Yazarın bağlı olduğu Kurum ve adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi

**Yazarın bağlı olduğu Kurum ve adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi

(Arial 10pt- Koyu- İtalik- Ortalanmış)

 

ÖZET (Arial 10 pt- Koyu- Sola Dayalı)

İlgilenen yazar(lar)ın en fazla 200 kelime uzunluğunda, Türkçe, A4 boyutundaki bir kağıda Arial 10 pt yazılmış özetleri Kongre Sekreterliği yazışma veya e-posta adresine (kongre2007@peyzajmimoda.org.tr) göndermeleri gereklidir. Özetlerde bildirinin başlığı,yazar(lar)ın ad(lar)ı, kurumu ve adresi, faks ve telefon numaraları, e-posta adresi ve kaynaklar bulunmalıdır. Özetler 30 Mart 2007 tarihine kadar gönderilmelidir.

ANAHTAR KELİMELER : (En fazla 5 adet) (Arial 10 pt- Koyu- Sola Dayalı)

ABSRACT :

KEYWORDS :

ANA BAŞLIK : (Lütfen işaretleyiniz)

□ Kıyı ve Turizm Politikaları

□ Kentsel Peyzaj / Kentsel Dönüşüm Projeleri / Kent Politikaları

□ Peyzaj Politikaları ve Yerel Yönetimler

□ Avrupa Peyzaj Sözleşmesi

□ Doğa Koruma Politikaları

□ Sektörel Gelişim

□ Öğrenciler Geleceğini Konuşuyor

Dosyalar