TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Etkinlikler

 

6. PEYZAJ MİMARLIĞI KONGRESİ "SÖYLEM VE EYLEM" 8-11 ARALIK 2016,  ANTALYA

           

I. GÜN – 8 ARALIK 2016 PERŞEMBE

08:30 10:00 Kayıt
10.00 11.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Sibel Mansuroğlu, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı
Keziban Arıcan,TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı
Dr. Ayşegül Oruçkaptan, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı
Emilia Weckman, IFLA Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı
Emin Koramaz, TMMOB Başkanı
Menderes Türel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
11.00  12.00

Ödül Töreni

12.00 13.00 SERGİ "Çizgilerle Geçti Aramızdan Turgay Ateş" Sergisi, Poster Bildiri Açılışı
13.00 14.00 Öğle Yemeği
           
14.00 14.45 ANAHTAR KONUŞMACI Konuşmacı, Peyzaj Mimarlığı ve İnovasyon - Niek Hazendonk (Hollanda) Moderatör, Şükran Şahin
14.45 15.00 Soru-Cevap
15.00 15.15

Ara

           
15:15 16:45 1.OTURUM (A) KENTTE/KIRDA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Ahmet Cengiz Yıldızcı 1.OTURUM (B) MEVZUA TTA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Süha Berberoğlu
15:15 15:30 Yerel Yönetimlerin Kamusal Açık Alanları Geliştirmesine Yönelik Bir Yöntem Önerisi, H. Gamze Akdoğan, M. Faruk Altunkasa Yeşil Altyapı Kavramının İlgili Yasal Düzenlemeler İçerisindeki Yeri ve Uygulamaya Yönelik Öneriler, Derya Yazgı, K. Tuluhan Yılmaz
15:30 15:45 Kollektif Belleğin Korunmasında Bir Araç Olarak Katılımcılık; Karaalioğlu Parkı ve Dokuma Yerleşkesi (Antalya) Kentsel Tasarım Süreçleri, Mehmet Nazım Özer, Gamze Özer Neden Ve Nasıl Mevcut Bir İmar Planına SÇD Uygulandı? Adana-Çukurova İlçesi Örneği, Bahereh Karımı Ansarı, Muzaffer Yücel
15:45 16:00 ENGEL-SİZ-SİNİZ, Ömer Faruk Aytin, Salim Altındal Türkiye Ulusal Peyzaj Stratejisi Üzerine Bazı Söylemler Ve Eylem Önerileri, Osman Uzun
16:00 16:15 Peyzajın Küreselleşmesi; Kayıp Kent Silüetleri, Tanay Birişçi,  Ayşe Kalaycı Önaç, Zerrin Söğüt, Sibel Mansuroğlu Korunan Alanlar Mevzuatı Ve Uygulamalarında Peyzaj Mimarlığının Yeri, Önemi Ve Katkıları Üzerine Bir Araştırma, Reyhan Haroğlu Kaya
16:15 16:30 Tartışma Tartışma
16:30 16:45 Ara
           
OTURUM BAŞKANI 2.OTURUM (A) PLANLAMADA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Osman Uzun 2.OTURUM (B) TASARIMDA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Hasan Yılmaz
16:45 17:00 CBS Tabanlı Konumsal Modellemelerin Peyzaj Planlamada Kullanımı, Süha Berberoğlu Parklardaki Su Öğelerinin Estetik ve İşlevsel Kullanımlarının Yaşlılar Üzerindeki Etkileri, Tahsin Yılmaz, Faik Şavklı, Özgür Arun
17:00 17:15 Arazi Kullanım Politikalarının Arazi Kullanım Kategorileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Malatya Kenti; 2018,.. ,2045 Simülasyonu, Bülent Yılmaz, Serhat Cengiz, Füruzan Aslan Ekonomik ve Çevreci Kurakçıl Peyzaj Tasarımı, Nefise Çetin
17:15 17:30 Adana, Çukurova İlçesi Örneğinde Gürültü Dağılımının Haritalanması, Barış Kahveci, Muzaffer Yücel Doğadan Esinlenen Tasarım, Biyobenzetim, Ömer Atabeyoğlu
17:30 17:45 Söylem Ve Eylem Bakımından Yukarı Seyhan Havzası Orman Alanlarının Uzaktan Algılama Teknikleri İle İrdelenmesi, Merve Ersoy Mirici, Süha Berberoğlu, Murat Tutar Afyon Karahisar Cumhuriyet Meydanı, Okan Can, Gizem Karabay
17:45 18:00 Geotasarım Bağlamında Peyzaj Tasarımında CBS Kullanımı, Talha Aksoy, Saye Nihan Çabuk Peyzaj Tasarımlarının Fenomenolojisi, Hilmi Ekin Oktay, Buket Şenoğlu, Ceren Çalışkan
18:00 18:15 Tartışma Tartışma
19:00

Akşam Yemeği

2. GÜN - 9 ARALIK 2016 CUMA 

OTURUM BAŞKANI 3.OTURUM (A) PEYZAJ YÖNETİMİNDE SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Zerrin Söğüt 3.OTURUM (B) PEYZAJ YÖNETİMİNDE SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Öner Demirel
09:00 09:15 Basında ÇED, Muzaffer Yücel, Deniz Çolakkadıoğlu İklim Değişikliğinin Orman Peyzajı Üzerindeki Etkileri: Dünyadan Ve Türkiye`den Örnekler, Melih Öztürk, Ercan Gökyer, Şahin Palta
09:15 09:30 Antalya Örneğinde Doğal Sit Alanlarında Yaşanan Sorunların Belirlenmesi, Tuğba Keleş, Veysel Dağ, Sibel Mansuroğlu ‘Sürdürülebilirlik Çevre İndeksi`, ‘Çevre Performansı İndeksi` Ve Çevresel Duyarlılığının Araştırılması, Okan Yılmaz, Rüya Yılmaz
09:30 09:45 Kırsal Peyzajların Korunmasında Korunan Alanların Rolü, Önemi, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Nihan Yenilmez Arpa, S. Serhat Arda, Neşe Ersöz, Abdulsamet Haçat, Zerrin Karaarslan, Mustafa Özkan Bitkisel Yöntemlerle Evsel Ve Endüstriyel Atıksuların Geri Kazanımı; İTOB Organize Sanayi Bölgesi, Bitki/Performans Deneyimleri, Aslı Güneş, Rajeev Kumar, Taylan Pek, Mithat Yüksel, Nalan Kabay
09:45 10:00 Türkiye Peyzajlarının Dönüşümünde Turizmin Rolü, Alpay Tırıl Türkiye`de ÇED Uygulama Sürecine Genel Bir Bakış,  Nuriye Peker Say, Özüm Aydınol
10:00 10:15 Tartışma Tartışma
10:15 10:30 Ara
           
OTURUM BAŞKANI 4.OTURUM (A) KENTTE / KIRDA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Oğuz Yılmaz 4.OTURUM (B) PLANLAMADA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Muzaffer Yücel
10:30 10:45 Küreselleşme Ekseninde Kent Kimliği Olgusunun İrdelenmesi, Özlem Candan Cengiz Hergül, Gözde Sayın Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi`nde Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi, Veysel Dağ, Sibel Mansuroğlu
10:45 11:00 Kentlileşme Paradoksu "Kentsel Tarım", Şehriban Eraslan, Emine Keleş Rekreasyon Fırsat Dağılımı Yönteminin Turizm Peyzaj Karakterleri Temelinde Yeniden Kurgulanması, Taki Can Metin, Alper Çabuk
11:00 11:15 İklim Değişikliğinin Etkilerine Karşı Peyzajların Düzenlenmesi İçin Bir Araç: Yağmur Hasadı, Müge Tokuş Coşgun, Gülin Özdemir, Bahar Özden, Zeynep Özen, Hakan Alphan, Semiha Demirbaş Çağlayan, Çiğdem Coşkun Hepcan Sürekli Üretken Kentsel Peyzajlar; Sivas-Kızılırmak Örneği, Tuğçe Onuk, Hayriye Eşbah, Azime Tezer
11:15 11:30 Çevresel / Görsel Kalitenin Değerlendirilmesi, Jon Bryan Burley, Rüya Yılmaz Su Duyarlı Kent Planlama İlkelerinin Geliştirilmesi: Kilis Kent Örneği, Demet Demiroğlu, Aybike Ayfer Karadağ, Ayşe Esra Cengiz, Ahmet Salih Günaydın
11:30 11:45 Tartışma Tartışma
11:45 13:00

Öğle Yemeği

           
OTURUM BAŞKANI 5.OTURUM (A) YERALTI / YERÜSTÜ KAYNAKLARINDA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Tanay Birişçi 5.OTURUM (B) TASARIMDA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Hakan Altınçekiç
13:00 13:15 Van`ın, Vanlı Olmayan Süs Bitkileri, Şevket Alp Türk Bahçelerinde Kullanılan Bitkisel Materyaller, Mert Çakır
13:15 13:30 Dikey Bahçelere Uygun Doğal İki Sukkulentin Belirlenen Bitkisel Özellikleri:  Rosularia Libanotica, Sedum Sediforme, Damla Şenol, Zerrin Söğüt Otistik Çocuklara Yönelik Peyzaj Tasarımı, Ahmet Benliay, Orhun Soydan
13:30 13:45 PEMAT-PEMKON-PMO Tartışmaları Odağında Peyzaj Mimarlığını Yeniden Düşünmek, Mustafa Artar Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Bitkisel Tasarımı ve Uygulaması, Murat Yeşil
13:45 14:00 Bitki Standardizasyonu ve Süs Bitkisi Yetiştiricileri Alt Üreticileri Birliği, (SÜS-BİR) ‘Betona İnat, Doğal Hayat ‘ Söylemini Eyleme Dönüştüren Gizli Cennet, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Nihan Sevinç Muşdal
14:00 14:15 Tartışma Tartışma
14:15 14:30 Ara
           
OTURUM BAŞKANI 6.OTURUM (A) KENTTE / KIRDA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Buket Asilsoy 6.OTURUM (B) EĞİTİMDE SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Hayran Çelem
14:30 14:45 Tarihi Peyzajları Korumada Tarihi Kentsel Peyzaj Yaklaşımı: İyi Uygulama Örnekleri, Aysun Tuna Alt Havza Temelli Planlama-Tasarım Kurgusu Ve Kenti Dönüştürmesi: İnterdisipliner Proje Stüdyosu Deneyimi, Adnan Kaplan, Koray Velibeyoğlu
14:45 15:00 Peyzaj Planlama ve Tasarımda Ekolojik Söylem Ve Eylem: Türkiye`den Örnekler, Duygu Doğan, Şükran Şahin Peyzaj Mimarlarının Mimarlık Anabilim Dalında Lisansüstü Eğitim Olanakları Ve Disiplinler Arası Çalışmanın Oluşturacağı Katkı Değerlerin İncelenmesi, Gülşen Cengiz
15:00 15:15 Antalya 2016 Expo Deneyimi, Halim Perçin, Ekrem Kurum Söylemin Eylemle Karşılanmasının Bir Ölçütü: Üniversite Yerleşkesi Örneğinde Sistematik Gizli Gözleme Dayalı Bir Değerlendirme, Pınar Köylü, İpek Güler
15:15 15:30 Peyzaj Uygulamalarında Drenaj Çözümleri, Furkan Bilgiç, Aco Yapı Malzemeleri Bir Deneyim Alanı Olarak Peyzaj Tasarım Stüdyosu, Meltem Erdem Kaya
15:30 15:45 Tartışma Tartışma
15:45 16:00 Ara
           
OTURUM BAŞKANI 7.OTURUM (A) TASARIMDA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Adnan Uzun 7.OTURUM (B) TASARIMDA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Sibel Mansuroğlu
16:00 16:15 Türkiye Milli Botanik Bahçesi, Oktan Nalbantoğlu Tematik Bahçeler Kapsamında İyileştirici Bahçeler, Zerrin Söğüt, Deniz Çolakkadıoğlu, Deniz Volkan Kaya
16:15 16:30 Peyzaj Mimarlığı Uygulamaları : Deneyim - Gözlem - Söylem, Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu Engelsiz Çocuk Oyun Alanlarının Evrensel Tasarım İlkelerine Göre İrdelenmesi: Ankara Örneği, Aysel Uslu, Pelin Şahin Körmeçli, Meltem Güneş
16:30 16:45 Suyun Önemi, Sürdürülebilir Peyzaj Alanlarında Sulama, Mustafa Özgür Tunç, Hunter Industries Peyzaj ve Oyun, Ahmet Sümer, Cemer Kent Ekipmanları
16:45 17:00 Tartışma Tartışma
17:00 17:15 Ara
09:00 14:00 WORKSHOP (C) PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ Moderatör: Andreja Tutundzic, Emilia Weckman
Katılımcılar; Hayriye Eşbah Tunçay, Şükran Şahin, Saye Nihan Çabuk, Oktan Nalbantoğlu,…………………..
17:15 18:00 8.OTURUM (A) PANEL Peyzaj Mimarlığı Eğitimi, Andreja Tutundzic, IFLA Moderatör, Hayriye Eşbah Tunçay
18:00 18:15   Soru - Cevap

3. GÜN - 10 ARALIK 2016 CUMARTESİ

09:00 12:00 9.OTURUM (A) PANEL Landscape Architecture As Mediator for Sustainable and Socially Just Development, Jala Makhzoumi, K.Irak Landscaping for Change in the Mediterranean, Tomas Doxiadis, Yunanistan Contributions of Landscape Planning to the Energy Landscape in Austria - Zoning wind power, zoning hydropower and Study Solar Energy, Thomas Knoll, Avusturya Moderatör, Şükran Şahin
12:00 13:00 Öğle Yemeği
OTURUM BAŞKANI 10.OTURUM (A) KENTTE / KIRDA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Oktan Nalbantoğlu 10.OTURUM (B) PLANLAMADA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Atila Gül
13:00 13:15 Peyzaj Mimarlığı ve Bitkilendirilmiş Teraslar, Deniz Aslan Yersizlik, Alper Çabuk
13:15 13:30 Bitkilendirme Tasarımında Türkiye için Yeni Bir Yaklaşım Olan "Ardışık Bitkilendirme (SuccesionPlanting)", Nihan Sevinç Muşdal Planlamayı Pozitivist Paradigmalar Yerine Dinamik İlişkilere Odaklanarak Düşünmek, Aslı Altanlar
13:30 13:45 Suyun Önemi, Sürdürülebilir Peyzaj Alanlarında Sulama, Mustafa Özgür Tunç, Hunter Industries Peyzajın Gelecek Söylemi, Hayriye Eşbah Tunçay
13:45 14:00 Akdeniz`de Turizm Simülasyonu ve Peyzaj Mimarlığı, Tülay Tosun Peyzaj Mimarlığının Geleceğini Kentsel Bağlamda Kurgulama Denemesi, Adnan Kaplan
14:00 14:15 Tartışma Tartışma
14:15 14:30 Ara
           
OTURUM BAŞKANI 11.OTURUM (A) MESLEKİ DURUŞTA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Meryem Atik 11.OTURUM (B) TASARIMDA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Saye Nihan Çabuk
14:30 14:45 Planlamada Söylem ve Eylem İkilikleri, Sevgi Görmüş Kentsel Mekanlarda Söylem ve Eylem Sistematiği, Nurgül Arısoy, Aylin Salıcı
14:45 15:00 Van` ın Doğal Ve Kültürel Peyzajının Ekoturizm İçin Değerlendirilmesi, Zelal Tanlı, Hüseyin Cengiz Engelsiz Kentler için Söylem ve Eylem, Aysel Uslu, Meltem Güneş, Pelin Şahin Körmeçli
15:00 15:15 Peyzaj Mimarlığı`nda Söylem(Sizlik) Sorunsalı ve Çözüm Önerileri, Ebru Erbaş Gürler Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi Söyleminin Peyzaj Tasarımına Yamsımaları: Kızılırmak Kıyısıdnda Bir Park Örneği, Şükran Şahin, Ekrem Kurum, Halim Perçin, Yalçın Memlük
15:15 15:30 Mekânın Yeniden Üretiminde Neoliberal Politikaların Etkisi; Ankara Kenti, Serhat Cengiz, Dicle Oğuz, Sevgi Görmüş, Ayşe Işık Ezer Adnan Menderes Bulvarının Kullanım Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Öneriler, Gamze Günlü, Yesevi Ertuğrul Lafvermez, Çiğdem Kılıçaslan, Bülent Deniz
15:30 15:45 Tartışma Tartışma
15:45 16:00 Ara
       
OTURUM BAŞKANI 12.OTURUM (A) KENTTE / KIRDA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Aygen Kancı 12.OTURUM (B) TASARIMDA SÖYLEM VE EYLEM Oturum Başkanı: Alpay Tırıl
16:00 16:15 Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Can Kubin UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı - Tasarım Kentlerinde Açık Ve Yeşil Alanlar Üzerine Bir Değerlendirme, Gül Şimşek, Elif Demirbaş Topçu
16:15 16:30 Kentsel Peyzaj Uygulamalarının İklim Değişikliğine Adaptasyonunun İstanbul Örneğinde Değerlendirilmesi, Özgün Arın, Bahar Başer Kalyoncuoğlu Açık /Yeşil Alanlara Söylemler Ve Eylemlerle Bakış, Zöhre Polat
16:30 16:45 Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Ögeleri Olarak Kentsel Açık ve Yeşil Alan Sistemleri, Meltem Güneş, Şükran Şahin Gözlemsel Methodlar ve Davranış Haritaları, Sima Pouya, Sara Demir, Öner Demirel
16:45 17:00 Kent ve Sanat, Gürol Ayan, Paarla City Solutions Doğa Ve Peyzaj Farkındalığının Söylem Ve Eylemsel Boyutu, Atila Gül
17:00 17:15 Tartışma Tartışma
17:15 17:30 Ara
17:30 17:45 SONUÇ BİLDİRGESİ (A)

Sonuç Bildirgesi`nin Okunması

17:45 18:00

Soru-Cevap-Katkı

19:30 Gala Yemeği
4. GÜN - 11 ARALIK 2016 PAZAR 
10:00 17:00 TEKNİK

GEZİ

  EXPO 2016 Antalya  
 
NO POSTER BİLDİRİ SUNUMU
1 Yeraltı Ve Yerüstü Kaynaklarında Söylem Ve Eylem, Aliye Kalkan
2 Sultansazlığı Kırsal Peyzaj Kalitesinin Korunması, Nuriye Ebru Yıldız, Kübra Çınar, Öykü Maviş, Fatma Yıldız
3 Anlam Bağlam ve Mekan, Hilmi Ekin Oktay, Reyhan Erdoğan, Fatma Başak Oktay
4 Yeşil Cephe Sistemlerinin Bitki Kullanımı Etkinliği Yönünden Değerlendirilmesi, Zerrin Söğüt, Elif Bozdoğan
5 Çocuk Oyun Alanlarının Nitelik ve Nicelik Yönünden İrdelenmesi Kayseri Kenti Örneği, Esma Yıkılmaz
6 Kent Meydanlarının Kayseri - Cumhuriyet Meydanı Örneğinde İrdelenmesi, Fadime Bağ
7 Peyzaj Mimarlığı Tasarımında Nano Teknolojik Malzeme Kullanımı Ve Kullanım Olanaklarının İncelenmesi, Gülşen Cengiz
8 Peyzaj Mimarlığı Disiplini Ve Yeşil Altyapı Üzerine Bir Değerlendirme, Mustafa Artar
9 Engelli Çocuk Sağlığının İyileştirilmesine Yönelik Hayvan Destekli Tedaviler-Atla Tedavi Örneği, Sima Pouya, Elif Bayramoğlu, Öner Demirel, Elif Akyol Şatıroğlu
10 Kent Parklarının Peyzaj Tasarımında Karbon Ayak İzi, Şeyma Yiğit
11 Rekreasyon Fırsat Dağılımı Yönteminin Zayıf-Güçlü Yönleri Ve Peyzaj Karakterleri Bağlamında Değerlendirilmesi, Taki Can Metin, Saye Nihan Çabuk, Alper Çabuk
12 Enerji Etkin Peyzaj Tasarımının Ülkemizden Ve Dünyadan Örneklerle İrdelenmesi, Asiye Asil Yurtsev, Tanay Birişçi
13 Avşar Yerleşkesinde Trafik Kaynaklı Gürültü Kirlenmesinin Azaltılmasında Peyzaj Mimarlığı Bakımından Alınabilecek Önlemler, Neslihan Doygun
14 Adıyaman`da Kentsel Yeşil Alan Yeterliğinin İncelenmesi, Hakan Doygun
15 Kahramanmaraş Ahir Dağı Ve Yakın Çevresinin Toprak Koruma Fonksiyonu Bakımından İncelenmesi, Hakan Doygun
16 Sevimli Katil: Taxus Baccata L. , Ömer Lütfü Çorbacı, Gözde Sayın, Volkan Müftüoğlu, Zeynep Çetiner
17 Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Analitik Hiyerarsi Süreçi (AHP) Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Rüya Yılmaz, Okan Yılmaz
18 Peyzaj Planlama Çalışmalarında Rekreasyonel Tercihlerinin Değerlendirilmesi, Rüya Yılmaz, Okan Yılmaz
19  Ordu Kenti Spor Alanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma, Pervin Yeşil
20 Türkiye`nin Doğal Sardunyaları (Pelargonium Ssp.) Ve Peyzaj Mimarlığında Kullanımı, Şevket Alp
   
  6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi Programını incirmek için tıklayınız  

Dosyalar