TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Etkinlikler

 

 

Kongre`de yukarıda belirtilen ana/alt başlıklarda sunulacak çalışmaların mevcut sorunların tespitinin yanında yeni yaklaşım önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak içerikte olması beklenmektedir. Olumlu ve olumsuz örneklerin, alan çalışmalarından çıkarılacak deneyimlerin aktarılması, tartışma ortamını zenginleştirmesi ve derinleştirmesi önemlidir.


Her bildiri için Kayıt ve Bildiri Gönderimi sayfasında yeni kayıt yapılmalıdır.
Özetler bir bilimsel yayının bölümlerini (amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar) içermelidir. Poster olarak sunulması istenen bildirilerde kolaylıkla erişilebilecek genel bilgiler verilmesinden kaçınılmalıdır.


Bildiri özetlerinin özgün çalışmanın bileşenlerini içerecek uzunluk ve derinlikte olması (1000 -1500 sözcük); bildiri özeti metninin yazara/yazarlara ilişkin tanımlayıcı bilgi içermemesi gerekmektedir.


Bildiri kabulü, bilim kurulu değerlendirmeleri sonucunda yapılacaktır. Bu değerlendirme sonucu Kongre Sekreteryası tarafından yazışmalardan sorumlu yazara bildirilecektir.

 

Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden yazar sorumludur.


Prensip olarak, sözlü bildiriler salondaki dinleyicilerin çoğuna hitap etmelidir. Bu çerçevede yoğun bilimsel ve teknolojik bulguları içeren bildiriler poster olarak yönlendirilecektir. Tersine olarak, poster bildiri talebi de sözlü olarak davet edilebilecektir.

 

Programda yer aldığı halde, düzeltilmesi istenen sözlü ya da poster bildiri özeti zamanında gönderilmeyen bildiriler, kongre özet kitabında basılmayacaktır.

 

 

 

Dosyalar