TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Genel Bilgiler

IV. KORUMA VE PEYZAJ MİMARLIĞI SEMPOZYUMU

11-12 ARALIK 2021 

 

11-12 Aralık 2021 tarihlerinde çağrılı ve hibrit olarak düzenlenecek IV. Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu "Krizler ve Peyzaj" başlığıyla, konuyla ilgili çalışmalar yapan meslektaş, paydaş ve kurumların deneyimlerinin paylaşıldığı; bilimsel tartışma ve değerlendirme ortamı oluşturmayı ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını hedeflemektedir.

KRİZLER ve PEYZAJ

Farklılıklarına rağmen şehirler çevrelerini benzer bir şekilde dönüştürmüştür... Doğal çevreyi değiştiren insan faaliyetleri tüm şehirlerde ortaktır: güvenlik, barınma, yiyecek, su ve enerji sağlama ihtiyacı; atıkların bertaraf edilmesi...; ve daha fazla alan için sürekli artan talep.

(A.W. Spirn, The Language of Landscape, 1998, s. 12-13)

Artan kentsel nüfus ve genişleyen kentsel yüzey, dünyadaki kısıtlı kaynakların sömürülmesinin sebep olduğu krizleri de beraberinde getirmiştir. Doğa ve kültür arasındaki kırılgan ilişkinin bozularak, insan ve insan faaliyetleri odaklı düzenin hakim olmaya başlaması, verimli toprakların ve hassas ekosistemlerin zarar görmesine ve küresel ölçekte eşitsizliklere sebep olmuştur.  Ekonomik, sosyal ve çevresel yansımaları olan bu durum, birçok alanda "kriz" kavramı üzerinden tanımlanan konuları gündeme getirmiştir. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan orman yangınları, sel, kuraklık felaketleri, depremler ve göçler, "krizleri" sınırları aşan evrensel bir acil gündem olarak ortaya koymaktadır. 

Hiç kuşkusuz ki bu krizler gerek gündelik hayat gerek de mesleki pratikteki eylemlerimizle yüzleşmemizi gerektirir. Disiplinlerarası ortak akıl ve stratejilerle yönetilebilecek krizleri, peyzaj odaklı bir çerçeveden tartışmaya açmak, doğal, kültürel ve çevresel değerlerin bütünleşik bir bakışla korunmasını mümkün kılacaktır. 11-12 Aralık 2021 tarihlerinde çağrılı ve hibrit olarak düzenlenecek IV. Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu  "Krizler ve Peyzaj" başlığıyla, konuyla ilgili çalışmalar yapan meslektaş, paydaş ve kurumların deneyimlerinin paylaşıldığı; bilimsel tartışma ve değerlendirme ortamı oluşturmayı ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını hedeflemektedir. Sempozyum, politika, toplum, eğitim, iklim, kent, çevre, doğa ve ekoloji alt başlıkları üzerinden konunun çoklu ölçek ve bağlamlardaki önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Sempozyum süresince paylaşılan çalışma, araştırma  ve tartışmaları sentezleyerek gelecekte geliştirilecek strateji ve eylemlere katkı sağlamak amacıyla, ikinci gün sonunda düzenlenecek panelde sonuç manifestosu geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak;

Ülkemizde krizler nedeniyle ve krize sebep olan, her geçen gün azalan korunması gerekli alanlarımızı korumak, koruyamama sorunlarını masaya yatırmak ve korumanın önündeki engelleri aşmak için gerçekleştireceğimiz "IV. Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu"nda tüm üyelerimiz ve ilgi duyanlar ile buluşmayı diliyoruz.

Meslek politikalarımızın yeniden üretimi üzerine yoğun emek üreten Odamızın çağrısıyla gerçekleştirilecek olan Sempozyum tüm üyelerimizin katılımı ile güçlenecek ve bir kez daha bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

#BaşkaDünyaYok

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

IV. Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu

Düzenleme Kurulu

 

4. Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu Kayıt Formu için TIKLAYINIZ.

4. Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu Programı için TIKLAYINIZ.

4. Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu adres bilgisi için TIKLAYINIZ. 

 

4. KORUMA VE PEYZAJ MİMARLIĞI SEMPOZYUMU
   11.12.2021 - 12.12.2021
   (ANKARA)

1. KENTSEL TASARIM SEMPOZYUMU
   07.10.2016 - 08.10.2016
   (Ankara Anfa Altınpark Fuar Merkezi)

3. KORUMA VE PEYZAJ MİMARLIĞI SEMPOZYUMU
   11.12.2015 - 13.12.2015
   ( İzmir Sanat Merkezi - İzmir)

TMMOB YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU
    -
   ()