TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Oda Üyelik Odenti Borçlarına Ilişkin Onemli Duyuru

GENEL MERKEZ
28.03.2023 (Son Güncelleme: 31.05.2023 09:28:48)

7440 Sayılı Kanun kapsamında aidat borçlarını yapılandırıyoruz.

7440 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 12.03.2023 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanmış, bu çerçevede 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçlarının belli şartların yerine getirilmesi halinde yapılandırılacağı, yapılandırma kapsamında borçların aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenebileceği, ödemeler neticesinde üye aidat borçlarına uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer`i alacakların tahsilinden vazgeçileceği belirtilmiştir. 

Bu çerçevede, yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin aidat borçları aşağıda yer alan yıllara göre aidat tablosundaki ücretler üzerinden yeniden hesaplanacaktır. Yapılandırma kapsamında geçmiş yıllara ait aidat borçlarını ödemek isteyen üyelerimizin;

1. Aşağıda örneği bulunan dilekçe ile 31 Mayıs 2023 tarihi mesai bitimine kadar Oda Genel Merkezimize veya bağlı bulundukları Şubelere başvurmaları gerekmektedir. (Dilekçe ıslak imzalı olmalı ve ekinde T.C. kimlik kartı fotokopisi bulunmalıdır. Islak imzalı dilekçe haricindeki başvurular kabul edilmeyecektir.)

2. Başvuru yapan üyelerin, 31 Aralık 2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde 12 Mart 2023 tarihine kadar ödenmemiş olan aidat borçları asıllarının tamamının birinci taksitini 30 Haziran 2023 mesai bitimine kadar; kalanını da aylık dönemler halinde ve tüm taksitler toplamı azami 6 (altı) eşit taksit olacak şekilde (Haziran – Temmuz – Ağustos –Eylül- Ekim – Kasım 2023) ödemeleri gerekmektedir*.

3. Bu kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri durdurulacaktır. Bunun için, üyelerin mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır.

4. Söz konusu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların yukarıda belirtilen süre ve şekilde kısmen ya da tamamen ödenmemesi halinde ödenmemiş aidat borçları ve bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer`i alacaklar mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

* Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimiz, başvuru dilekçelerini Oda`ya vermelerinin ardından yapılandırma çerçevesinde hesaplanacak olan aidat ödenti tutarlarını nakit olarak, kredi kartıyla veya banka kanalıyla (eft/havale) ödeyebileceklerdir. 6 (altı) taksit seçeneği olan anlaşmalı bankalar/kredi kartları İş Bankası Maxiumum, Garanti Bankası Bonus ve Ziraat Bankasıdır. 

Banka kanalıyla (eft/havale) ödeme yapacak üyeler, Oda yetkili birimleri tarafından iletilen tutarları aşağıdaki Oda hesabına yatırabileceklerdir.

Hesap Adı: TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

Garanti Bankası

IBAN: TR84 0006 2000 1140 0006 2982 07

Başvuru Dilekçe Örneği için TIKLAYINIZ.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

15. Dönem Yönetim Kurulu

Yıllara göre hesaplanacak aidat miktarları 

YIL

AYLIK AİDAT

AY

YILLIK AİDAT

1994

₺2,00

12

₺24,00

1995

₺2,00

12

₺24,00

1996

₺2,00

12

₺24,00

1997

₺2,00

12

₺24,00

1998

₺2,00

12

₺24,00

1999

₺2,00

12

₺24,00

2000

₺2,00

12

₺24,00

2001

₺3,00

12

₺36,00

2002

₺4,00

12

₺48,00

2003

₺4,00

12

₺48,00

2004

₺6,00

12

₺72,00

2005

₺6,00

12

₺72,00

2006

₺6,00

12

₺72,00

2007

₺6,00

12

₺72,00

2008

₺8,00

12

₺96,00

2009

₺8,00

12

₺96,00

2010

₺10,00

12

₺120,00

2011

₺10,00

12

₺120,00

2012

₺15,00

12

₺180,00

2013

₺15,00

12

₺180,00

2014

₺15,00

12

₺180,00

2015

₺15,00

12

₺180,00

2016

₺15,00

12

₺180,00

2017

₺15,00

12

₺180,00

2018

₺15,00

12

₺180,00

2019

₺15,00

12

₺180,00

2020

₺21,00

12

₺252,00

2021

₺21,00

12

₺252,00

2022

₺25,00

12

₺300,00

2023

₺60,00

12

₺720,00

Okunma Sayısı 724
Fotoğraf Galerisi