TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Basın Açıklaması | 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü

GENEL MERKEZ
02.02.2023 (Son Güncelleme: 06.02.2023 16:30:20)

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak temiz su, güvenilir gıda ve yaşanabilir bir dünya için sulak alanların korunması konusunun takipçisi olduğumuzu ve bu alanların korunması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Çağımızın en büyük çevre felaketi olan küresel iklim değişikliği ile birlikte kuraklık ve ani yağışlar sebepli taşkın ve selleri aynı anda yaşamaktayız. Bu yaşanan süreçler düzgün yönetilmediği takdirde kullanılabilir su miktarında azalmaya ve hatta su kıtlığına sebep olabilmektedir. Bu tehdide karşı en uygun doğal sistemler ise sulak alanlardır.

Günümüzde yeterli sulak alan sistemine sahip olmayan ülkeler, suyun etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği için yapay sulak alanlar oluşturarak doğa tabanlı çözümler ararken; Türkiye`de 14 Ramsar Alanı, 53 Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan, 9 Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan bulunmaktadır. 

Paris anlaşmasında da belirtildiği gibi bitki örtüsü, su döngüsü ve toprak özellikleri açısından sağlıklı olan sulak alanlar, gezegendeki karbon için en etkili yutak alanlar arasında gösterilmektedir. Bu kapsamda, dünyanın farklı yerlerinde sulak alanların iyileştirilmesi, restorasyonuna yönelik çok büyük bütçeli peyzaj onarım planları hayata geçirilmektedir.

Sulak alanlar; küresel iklim değişikliği sebebiyle ani gelişen hava olayları ve taşkınların kontrolü için en önemli ekolojik oluşumlardır ve mutlak suretle korunması gerekmektedir. Bununla birlikte yeraltı su kaynaklarını besleyen, biyoçeşitliliği sağlayan, doğal olarak su arıtımı yapan, verimli tarım arazilerinin oluşmasını sağlayan, rekreasyon olanağı sunan, turizm kaynağı olan alanlardır.

Sulak alanlar planlama ve yönetimi, peyzaj mimarlığının iş tanımları arasında yer almaktadır. Ancak ne yazık ki sulak alanların sahip olduğu bu potansiyel ülkemiz karar alma süreçlerinde yeteri kadar dikkate alınmamakta, mevcut politika tartışmalarında yeterince değerlendirilmemektedir. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak temiz su, güvenilir gıda ve yaşanabilir bir dünya için sulak alanların korunması konusunun takipçisi olduğumuzu ve bu alanların korunması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

15. Dönem Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı 34
Fotoğraf Galerisi