TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Karaalioğlu Parkı Basın Açıklaması

ANTALYA
23.01.2023 (Son Güncelleme: 25.01.2023 15:31:33)

Karaalioğlu Parkı’nın hak ettiği özen ve ilginin görmediğine ilişkin basın açıklaması yapılmıştır.

 TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu tarafından 23 Ocak 2023 tarihinde, Karaalioğlu Parkı`nın hak ettiği özen ve ilginin görmediğine ilişkin basın açıklaması yapılmış; Şube Başkanı Gülsüm KILDAN ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Omca COŞARCAN KAYA katılım sağlamışlardır.

Açıklama:

ANTALYA`NIN SİMGESİ OLAN, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KADAR ULAŞAN, ÖNEMLİ VE ÖZEL BİR KONUMDA BULUNAN KARAALİOĞLU PARKI HAKKETTİĞİ ÖZEN VE İLGİYİ GÖRMÜYOR.

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meslek Odaları İl Koordinasyon Kurulu olarak, ayı KARAALİOĞLU PARKI ve ÇEVRESİ`nde yapmış olduğumuz yerinde incelemeler sonucunda; 

 

• HIDIRLIK KULESİ ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI: Alanda yapılan

Arkeolojik kazıların çok uzun süredir devam ettiği ve kazı çalışmaları sebebi ile etrafın şantiye görüntüsünde olduğu,

 

• KARAALİOĞLU PARKI PEYZAJ DÜZENLEME –RENOVASYON ÇALIŞMALARI: Peyzaj düzenleme çalışmaları yapılan bölgede güvenlik önlemlerinin alınmadığı, çalışma alanı içinde yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan boru, kablo vb. açıkta olduğu ve bu durumun kaza riski yarattığı, alan içindeki kodlama (toprak kazısı) çalışmaları sebebi ile bir çok ağacın köklerinin dışarda kaldığı, zarar gördüğü, aynı alanda çalı ve palmiyelerin köklendiği ve gelişi güzel atıldığı, yapılan çalışmaların projesinin, bilgilendirilmesinin saha içerisinde bulunmadığı, 

 

• Karaalioğlu Parkı`nın tam orta yerinden güvenlik gerekçesi ile polis bariyerleri ile bölündüğü görülmüştür. Bariyerlerin çocuk oyun parkının orta yerinde bulunması alanın kullanımı açısından sıkıntı teşkil ettiği gibi, çocuklar üzerinde psikolojik baskı oluşturduğu,

 

• Park içerisinde ve çevresinde kullanılan çöp tenekelerinin yerlerinin gelişi güzel olduğu, düzensiz olduğu ve deniz manzarasını kapattığı,

 

• Karaalioğlu Parkı`nın denize paralel yaya yolu kenarında bulunan, Türk filmlerinde bir sürü sahneye ev sahipliği yapmış çitlembik ağacı (aşıklar ağacı) ve Don Kişot heykelinin bulunduğu alanın tam önüne çöp tenekesi koyulduğu ve bölgeye hakkettiği değer vermek yerine,  bakımsız bırakıldığı, ağaç etrafının temizliğine gerekli özen gösterilmediği,

 

• Parkın denize paralel ve turistler tarafından yoğun bir şekilde kullanılan yaya yolunun ve park içindeki tüm merdivenlerin döşeme taşlarının kırılmış, bozulmuş ve bazı bölgelerde eksik olduğu ve bu durumun kazalara sebep olacağı ve parkın estetik görünüşünü büyük ölçüde etkilediği,

 

 

• Park içinde alt yapı eksiklikleri sebebi ile elektrik kablolarının ağaç üstlerinden gelişi güzel geçmesi görüntü kirliliğine sebep olmakla birlikte yangın tehlikesine de sebebiyet verebileceği, herhangi bir felaketin can ve mal kaybına yol açabileceği,

 

• Parkın içinde ve çevresindeki kent mobilyalarının parkın özgün yapısına dokusuna uygun olmadığı, bankların bakımsız, kırılmış olduğu, aydınlatma direklerinin fazla sallandığı, sağlamlaştırılması gerektiği, park girişindeki insan ve hayvanların su içmeleri için yapılan çeşmelerin özgün yapısını kaybettiği ve sıradan bataryalar takılarak özensiz ve çirkin görüntüye sebep olduğu,

 

• Park içinde bulunan kedi evlerinin bakımsız halde olduğu ve çevre sağlığına etki ettiği, ağır bir kokuya neden olduğu,

 

• Park içinde bulunan satış ünitelerinin düzensiz olarak çirkin bir görüntüde olduğu ve yeşil alanları işgal ettiği,

 

• Parkın kontrolsüz girişleri sebebi ile Işıklar girişinin otopark alanı gibi kullanıldığı ve bu durumun park kullanımını kısıtladığı ve çirkin görüntü oluşturduğu,

 

• MİLLET BAHÇESİ:  Otopark üstüne bulunan yeşil alanlarda yeterli toprak seviyesi olmadığı için tepe yapılıp dikilmiş ağaçların sağlıklı yaşama koşullarında olmadığı, otopark için yapılmış havalandırma ve aydınlatma pencerelerinin alanı sınırlandırdığı ve estetik görüntü de olmadığı tespit edilmiştir.

 

"KARAALİOĞLU PARKI`` jeolojik yapısı, endemik bitki çeşitliliği, kendine has faunası, vb. ender bulunan doğal özellikleri sebebi ile 1. Derece doğal sit alanıdır.

- I. Derece Doğal (Tabii) Sit: Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır. Bu alanlarda, bitki örtüsü, topografya, silüet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağına önemle vurgulamak isteriz. 

 

Türk Mühendisler ve Mimarlar Odasına bağlı Meslek Odaları İl Koordinasyon Kurulu olarak beklentimiz Antalya`nın en gözde, en eşsiz, en değerli parklarından olan KARAALİOĞLU PARKI` nda tespit ettiğimiz durumların ivedilikle doğru mühendislik çözümleri ile müdahale edilmesi, Park içersinde bulunan anıt ağaçların, doğal ve kültürel peyzaj dokusunun yapılan düzenlemelerden zarar görmemesi için her türlü önlemlerin sağlanması ve göz bebeğimiz Parkımıza gerekli özen, kıymet gözetilerek çalışmaların tamamlanmasıdır.

Okunma Sayısı 7
Fotoğraf Galerisi