TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Peyzaj Mimarları Odası: Kamuda Peyzaj Mimarı Istihdamı Şart! 17.01.2023/ Belediye Haber

GENEL MERKEZ
19.01.2023 (Son Güncelleme: 19.01.2023 12:10:41)

Peyzaj Mimarları Odası: Kamuda Peyzaj Mimarı İstihdamı Şart!

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Peyzaj Mimarlarının kamuda istihdamı konusunda Basın Açıklaması yayınladı.

Basın Açıklamasında; "Meslektaşlarımızın kamuda istihdamının artırılması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi`nin ek cetvellerinde Peyzaj Mimarlığına da yer verilmesine yönelik talebimizi tüm ilgili kurum ve kuruluşlara tekrar yinelemekteyiz." denildi. 

Basın Açıklaması Metni Şu Şekilde:

"Odamız tarafından defalarca dile getirilmesine, görüşmeler yapılmasına, talepler iletilmesine rağmen T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu İlan sayfasında yayınlanan kamu personel ilanları incelendiğinde Peyzaj Mimarlarına halen daha neredeyse hiç yer verilmediği görülmektedir.

Örneğin 2022 KPSS puanı temel alınarak gerçekleştirilen merkezi atama ile yalnızca 2 Peyzaj Mimarının atandığını, İller Bankası`nın yayınlamış olduğu 400 kişilik ilan için yalnızca 2, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı`nın yayınlamış olduğu 145 kişilik ilanda yalnızca 1, T.C. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü`nün yayınlamış olduğu 1237 kişilik ilanda ise hiç Peyzaj Mimarının yer almadığı tespit edilmiştir.

43 üniversitenin Peyzaj Mimarlığı bölümleri günümüzde yıllık ortalama 1600 mezun vermesine rağmen, ülkemiz kamu kurum, kuruluş ve yargı organlarında tanınırlığı ve kamudaki istihdamı ne yazık ki hala yeterli düzeyde değildir. 

Bununla beraber ülkemizde yerel ve merkezi yönetimlerin Peyzaj Mimarlığına dair ihtiyacı ortada iken, Peyzaj Mimarlarının halen daha 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi`nin ek cetvellerinde yer almamasından kaynaklı kadro sorunu yaşaması ve kamu ilanlarında çok az sayıda yer alması kabul edilebilir değildir. 

Hâlbuki etkilerini doğrudan hissettiğimiz iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılması konusunda çözüm üretecek önemli mesleklerin başında Peyzaj Mimarlığı gelmektedir. Çünkü iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılması; kamusal alanlarda peyzajın korunması, onarımı ve yeniden inşası ile mümkündür. Peyzajın korunması, onarımı, inşası; iklim değişikliğine bağlı kuraklık, içilebilir su, solunabilir hava ve gıda güvenliği konularında daha etkin müdahalelerde bulunulabilmesi için Peyzaj Mimarlarının kamuda yer alması artık zorunlu bir hal almıştır.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak tüm bu bilgiler ışığında, yakın gelecekte yaşayacağımız iklim değişikliğine bağlı, kuraklık, taşkınlar vb konulara karşı özellikle kentsel alanlarda uygulanması gereken doğa tabanlı çözümlerde meslektaşlarımızın bilgi birikimlerinden azami oranda yararlanılması için meslektaşlarımızın kamuda istihdamının artırılmasına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi`nin ek cetvellerinde Peyzaj Mimarlığına da yer verilmesine yönelik talebimizi tüm ilgili kurum ve kuruluşlara tekrar yinelemekteyiz. 

Daha yaşanabilir bir çevre için kamuda Peyzaj Mimarı istihdamı şarttır. 

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

15. Dönem Yönetim Kurulu" 

 

Haber için tıklayınız  

Okunma Sayısı 805
Fotoğraf Galerisi