TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

17 Ağustos 1999 | Unutmadık, Unutmayacağız

GENEL MERKEZ
17.08.2022 (Son Güncelleme: 19.09.2023 15:28:47)

Yitirdiklerimizi ve 17 Ağustos`u unutmayacağız.

 17 AĞUSTOS 1999 | UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ

 

Türkiye tarihinin yaşadığı en büyük yıkımlardan olan, Gölcük merkez üslü ve resmi rakamlara göre 7.4 şiddetindeki 17 Ağustos 1999 Depremi`nin acısı, 23 yıl geçmesine rağmen hala ilk günkü gibi taze bir şekilde hissedilmektedir. Yaşanılan depremde 18 bine yakın yurttaşımız yaşamını yitirirken binlerce insanımız yaralanmış, sakat kalmış, yaşamı alt üst olmuştur. Yıkılan on binlerce konut ve işyeri ile hayatın normale dönmesi çok uzun süre almıştır. 

Özellikle son 20 yıldır dev bir şantiyeye dönen ülkemizde; 17 Ağustos 1999`da yaşadığımız depremde ortaya çıkan ihmal ve risk/afet yönetimi eksiklikleri konusunda hala yeterli mesafe kat edilmediği açıkça görülmektedir. Depremin üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye rağmen afetlere karşı risk yönetimi ve sonrası için afet yönetim planı ulusal çapta hayata geçirilmemiştir. 

Bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini kabul ederek atılması gereken imar adımları, ne yazık ki her afet sonrası en çok ihtiyaç duyulan toplanma alanlarını, geniş açık ve yeşil alanları göz ardı edilerek atılıyor. Risk ve afet yönetiminin olmadığı; deprem sonrası tekrar yapılaşma sürecinde yer seçimlerinin bilimsel verilere göre değil, ranta göre yapılması ve deprem gibi afetler sonrası toplanma alanı olarak kullanılması gereken açık ve yeşil kamusal alanların imara açılması bunun açık bir göstergesidir. 

TMMOB İmar Affı Raporu`na göre, yüzölçümünün %90`ı deprem riski altında olan ülkemizde, yapı stokunun yaklaşık yarısına denk gelen 13 milyon kaçak yapı bulunmaktadır. "İmar Barışı" adı altında kaçak ve ruhsatsız yapılara imar affı getirilerek çok sayıda konut, mühendislik hizmeti almadan ruhsatlı yapıya dönüşmüştür. 200 m²‘den küçük yapılar ile kamu binaları (TOKİ, KİPTAŞ, Emlak GYO vb.) denetim dışı bırakılmıştır. Bu süreçte TMMOB`nin mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme ve denetleme gereklilikleri yapı denetim süreci dışında tutulmuştur. Oysa yapı denetim sistemi, güvenli geleceği bugünden kurmamızın tek yoludur. 

Açık ve yeşil alanlar; insanları afetten korumaya yönelik toplanma ve yaşatma alanları oldukları kadar, doğa ve doğa yaşamı için de destek alanlarıdır. Yangın, taşkın, deprem vb. sonrası olası afetler de yine açık ve yeşil alan planlaması ve onarımının kapsamındadır. Bu bağlamda deprem dirençli yaşam alanlarının tesisinde peyzaj mimarları olarak verebileceğimiz katkıların mekânsal planlama sürecinde yer alması küresel iklim krizi ile birlikte artık bir zorunluluk haline gelmiştir. 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak; kamusal açık ve yeşil alanların imara açılarak rant alanı haline gelmesine, kentsel dönüşüm adı altında belirli zümrelere kaynak olarak aktarılmasına, imar barışı ile denetimsiz, imara aykırı yapıların meşrulaşmasına, ticarileşen yapı denetim sistemine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

17 Ağustos Depreminin yıl dönümünde; toplum yararı, sağlığı ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğimizi, her türlü felakete karşı risk ve afet yönetiminin oluşturulma aşamasında yaşadığımız acıları yeniden yaşamamamız için elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğimizi kamuoyunu duyururuz. 

Yitirdiklerimizi ve 17 Ağustos`u unutmayacağız.

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

15. Dönem Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı 36
Fotoğraf Galerisi