TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Danıştay’In Simgesel Ve Siyasi Kararını Kabul Etmiyoruz!..

GENEL MERKEZ
26.07.2022 (Son Güncelleme: 19.09.2023 15:11:37)

İstanbul Sözleşmesi`ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal isteminin Danıştay tarafından reddedilmesi üzerine TMMOB`li Kadınlar tarafından 21 Temmuz 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

 DANIŞTAY`IN SİMGESEL VE SİYASİ KARARINI KABUL ETMİYORUZ!..

Türkiye`nin 2011 yılında imzaladığı ve 10 Şubat 2012`de Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan İSTANBUL SÖZLEŞMESİ`nin, 20 Mart 2021 tarihinde gece yarısı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile sonlandırılmasının siyasi bir hamle olduğunu neredeyse iki yıldır haykırdık. "Sözleşmeye dokunma, uygula" dedik. Yok hükmündeki bu karara ilişkin örgütümüz dahil pek çok STK, meslek örgütü, sendika, parti kararın iptali istemiyle davalar açtı.

Verdiğimiz mücadele sadece hukuk mücadelesi değildir. Aynı zamanda laik, demokratik bir ülke olarak var olma savaşında bir semboldür. Danıştay 10. Dairesi 19 Temmuz 2022 tarihinde, İstanbul Sözleşmesi‘ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemini reddederek, demokratik bir ülkenin olmazsa olmaz koşulu olan yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerine kara bir leke sürmüştür. İptal istemini ‘Yeni hükümet sisteminde yürütme yetkisine haiz Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesinde yetkide aykırılık yoktur` gerekçesiyle ile reddeden Danıştay 10. Dairesi`nin bu kararı hukuki değil, siyasidir ve kabul edilemez.

Bir kez daha vurguluyoruz; Danıştay 10.Dairesi, sözleşmenin gereklerini yerine getirmek yerine sözleşmeden çekilmeyi tercih eden siyasi iktidarın yanında yer alarak İstanbul Sözleşmesi`nin simgesel ve politik kararlara alet edilmesine ortak olmuştur. Ülkemiz tarihine karanlık bir leke olarak geçecek bu karar başka tehlikelerin de habercisidir.

Oysaki anayasanın 90. Maddesi herkes için açık ve nettir: ‘T.C adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanması, TBMM`nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır`. Bu bağlamda, ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi`nin yani İstanbul Sözleşmesi`nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 6251 sayılı uygun bulma kanunu halen yürürlüktedir. Usulde paralellik ilkesi gereği çıkış işlemi de ancak TBMM`nin iradesi ile olabilir.

TMMOB`li mühendis, mimar, şehir plancısı bizler bir kez daha söylüyoruz;

UMUTSUZLUĞA KARŞI UMUDU, KORKUYA KARŞI CESARETİ, TESLİMİYETE KARŞI DİRENİŞİ ÖRGÜTLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ!..

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ`NDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!..

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!..

TMMOB`Lİ KADINLAR

Okunma Sayısı 23
Fotoğraf Galerisi