TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Paris Iklim Anlaşması Yürürlükte

GENEL MERKEZ
07.10.2021 (Son Güncelleme: 07.10.2021 12:39:27)

Türkiye’nin 2015 yılında imzaladığı ancak yürürlüğe koymadığı Paris İklim Anlaşması’na taraf olmak için hazırlanan kanun teklifi 6 Ekim 2021 tarihinde TBMM’de oybirliği ile kabul edilmiştir.

 Türkiye`nin 2015 yılında imzaladığı ancak yürürlüğe koymadığı Paris İklim Anlaşması`na taraf olmak için hazırlanan kanun teklifi 6 Ekim 2021 tarihinde TBMM`de oybirliği ile kabul edilmiştir. Dünya çapında 197 ülkenin imzaladığı ve 6 Ekim itibari ile 192 ülkenin yürürlüğe koyduğu Paris İklim Anlaşması ile küresel ortalama yüzey sıcaklık artışını, sanayi devrimi öncesine kıyasla (1750 öncesi) 2 derece ile sınırlamak, mümkünse 1,5`nin altında tutmak hedeflenmektedir.

Türkiye, küresel karbon salınımının %1`ini üreterek karbon salınımı en yüksek olan ilk 20 ülke arasında yer almaktadır. Türkiye henüz karbon nötr ya da karbon azaltım taahhüdünde bulunmasa da Ulusal Katkı Beyanı üzerinden %21 oranında azaltım beyanı vermiştir. 

Küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelerin başında ülkemiz gelmektedir. Hali hazırda sel, kuraklık, orman yangınları vb afetlerle mücadele eden ülkemiz; küresel çapta yüzey sıcaklık artışı 1,5 derecede sınırlanmadığı takdirde ani hava olayları, orman yangınları ve doğal görünümlü afetlere çok daha fazla maruz kalacaktır. Karbon salınımının azaltılmasına yönelik çalışmalar, ileriye yönelik planlar ve stratejiler bir an önce belirlenip hayata geçirilmelidir. Zira yaşayabileceğimiz ve korumamız gereken tek bir gezegen bulunmaktadır. Paris İklim Anlaşması, taraf ülkelerin iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılmasını ve iklime dirençli kalkınma ile finansman akışı sağlanmasını hedeflemektedir.

Şüphesiz ki Paris İklim Anlaşması`nın yürürlüğe girmesi, geç kalınsa dahi doğru bir uygulamadır. Ülkemizin 2015`te imzalayarak taraf olduğu günden bu güne Paris İklim Anlaşması`nın yürürlüğe girmesi gerektiği her ortamda, her fırsatta ve her ilgili açıklamada yinelenmiştir. Çünkü Peyzaj Mimarlığı mesleği; iklim dirençli kentlerin planlama ve tasarımında, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin tesisinde, arazi kullanımı, kıyı alanları, mavi/yeşil altyapılar ile suyun verimli kullanımı, karbon azaltımı, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması, doğru ulaşım politikaları ile ulaşımdan kaynaklanan karbon salınımı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği gereğince uygulanacak yapı ruhsat aşamasında peyzaj projeleri ile karbon salınımının düşürülmesi konusunda en yetkin mesleklerin başında gelmektedir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak Paris İklim Anlaşması`na taraf olmak için hazırlanan kanun teklifinin 6 Ekim 2021 tarihinde TBMM`de tüm partilerce oy birliği ile kabul edilmesinden dolayı tüm siyasi partilerimize teşekkür eder, Anlaşmanın gerektirdiği hükümleri yerine getirmek için üzerimize düşen tüm sorumluluğa odamız ve meslektaşlarımız ile hazır olduğumuzu tekrar tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

14. Dönem Yönetim Kurulu


Okunma Sayısı 70
Fotoğraf Galerisi