TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Osmangazi Belediyesi Reslog Projesi Atolye Çalışması 3 | Kendi Parkını Tasarla

BURSA
31.08.2021 (Son Güncelleme: 02.09.2021 09:16:03)

Osmangazi Belediyesi tarafından 31 Ağustos 2021 Salı günü Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen Atölye Çalışmasına katılım sağlandı.

 

 

Suriye göçünden yoğun olarak etkilenen Türkiye`de ve Lübnan`da, yerel yönetimler ani ve yoğun nüfus artışını karşılama durumunda kalmışlardır. Yaşanan yoğun göç karşısında yerel yönetimlerin rezilyansını barışçıllık ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda artırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

2018 yılında hayata geçirilen Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG), bu doğrultuda Ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesini, belediye düzeyinde bütüncül planlama ve yönetişimin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. 

Proje Türkiye`de 12 Belediye ile yürütülmektedir.

 

HİZMET/PROJENİN TANIMI

"Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi`nin Kapasitesinin Arttırılması "

Kentteki farklı grupların bulundukları kentle bütünleşmelerini sağlayacak en önemli araçların başında eğitim içerikli faaliyetler gelmektedir. 

Özellikle eğitim çağındaki çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri aynı zamanda ailelerine ulaşmak için de iyi bir araçtır. RESLOG bünyesinde yapılan çalışmalar sırasında bu tür faaliyetlerin ne kadar etkili olduğu, uygulayıcılar tarafından da paylaşılmıştır. Buradan yola çıkarak Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezinin, eğitim çağındaki hem Suriyeli hem de yerli vatandaşlara/çocuklara hizmet vermeye yönelik altyapısı iyileştirilecektir. 

Bu doğrultuda Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezinde sunulmak üzere, çocukların bilgi ve becerilerini geliştirecek ve aynı zamanda sosyal uyumu destekleyecek üç faaliyet tasarlanmıştır.

Bunlar; "Robotik Kodlama Sınıfı", "Masal Atölyesi" ve "Kendi Parkını Tasarla" faaliyetleridir. 

Proje, bu üç faaliyetin uygulanabilir hale getirilmesiyle Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezinin kapasitesinin arttırılmasını kapsamaktadır. Parkını Tasarla faaliyeti çocuk park alanlarının çocukların hayal dünyasına hitap edecek şekilde tasarlanmasının, oyun ve eğlence isteklerini karşılamada daha etkili olacağı düşüncesinden yola çıkılarak oluşturulmuştur.

Çocukların kendilerine sunulan fakat yetişkin zihnine göre tasarlanan ve uygulanan hâlihazırdaki pek çok çocuk oyun parkının aslında çocuklar için kısıtlayıcı, çocukların oyun kurma becerileri için yeterli olmadığı düşünülmektedir.

Bu düşünce temellerini, oyun oynamanın çocukların zihinsel, bedensel ve kişilik olarak gelişimi üzerindeki etkilerinin önemini ortaya koyan pek çok bilimsel veriden ve proje grubundaki katılımcıların anne-baba olma deneyimlerinden almaktadır.

Eğer çocuklardan, hayallerindeki oyun alanlarının/parklarının nasıl olmasını istediklerini öğrenebilirsek onları hayallerine kavuşturma imkânını elde edebiliriz. Diğer yandan bu faaliyet Suriyeliler açısından da önem taşımaktadır. Suriyeli aileler için parklar ve özellikle çocuk parkları bir yaşam alanıdır. 

Bu yaşam alanının, ortak kullanıcılarının birlikteliğinde tasarlanması ve uygulamaya konulması çocuklar için olduğu kadar yetişkinler açısından da birlikte yaşama dair etkileşimi artırıcı bir uygulama olacağı düşünülmektedir. 

Parkını Tasarla faaliyeti;

 - Suriyelilerin ve yerli halkın, kamusal bir alanın beraber tasarlanması sürecinde birlikte çalışmasını dolayısıyla ortak bir amaç için iletişime girmesini,

 - Göçmen veya yerli halk olsun taleplerini, karar mekanizmalarına iletmek için ne tür işbirliklerinde bulunabileceklerini,

 - Belediye hizmeti olarak bir mekânın kullanıcılarının katılımıyla tasarlanması bakımından katılımcılığın gerçekleştirilmesini,

 - Diğer belediye hizmetlerinin üretilmesinde katılımcı yöntemin kullanıldığı örnek bir uygulama olmasını,

 - Hizmetlerin üretilirken, farklı hedef kitlelerin asıl istek ve ihtiyaçlarının ne olduğunu öğrenme ve bu istek ve ihtiyaçları karşılama için yapılacak işbirliklerinin ne tür süreçlerle sağlanacağını öğrenmemizi sağlayacaktır. 

Parkını Tasarla faaliyetinde toplam katılımcıların yarısı Suriyeli göçmenler ve diğer yarısı yerli olmak üzere;

 - 1 adet Belediye, üniversiteler, STK muhtar ve ilgili birimlerinin katıldığı "Yaşam Alanı Olarak Parklar Çalıştayı" düzenlemek.

 - 6-10, 11-14 yaş arasında toplam 40 çocuğa her grupta 10 çocuk olmak üzere 4 gruba 4 park tasarım atölyesi düzenlemek,

 - Ebeveynlerin, muhtarların, öğretmenlerin katılımcı olarak yer aldığı 12`şer kişilik 2 gruba park tasarım atölyesi düzenlemek,

 - Tasarım atölyeleri sonrası yapılacak çalışmalar sonucunda Osmangazi İlçesi sınırlarında 2 adet park uygulaması yapmak hedeflenmektedir.

-

 

Emek ve birlikte dayanışma için Osmangazi Belediyesi`ne teşekkürlerimizi sunarız.

 

 

Okunma Sayısı 40
Fotoğraf Galerisi