TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Olmeden Gommeye Çalıştığımız Karadeniz’In Dolgularla Mücadelesi

TRABZON
13.04.2021 (Son Güncelleme: 13.04.2021 17:05:38)

Deniz ve kıyı alanları tüm insanlık alemi için olduğu gibi Peyzaj Mimarlığı meslek disiplini açısından da çok önemli bir değere sahiptir. Planlama kararları belirlenirken planlama sahasının coğrafi özellikleri, üzerinde yaşamış medeniyetler ve bu medeniyetlere ait tarihi yapıları, ekolojik yaşamı, flora ve fauna, şehir bağlantısı vb. birçok etmen ve kendine has bu özellikleri ayrı ayrı değerlendirilmeli ve değerlendirme sonucunda alınan kararlar neticesinde planlama kararları verilmelidir.

 

Deniz ve kıyı alanları, birbirleriyle ilişkili olan ve insanlığın ortak yaşam alanlarının en önemlileridir. Dünya nüfusunun üçte ikisi yaşamını kıyı bölgelerinde sürdürmektedir. Bu cümle kıyı alanlarının insan yaşamı üzerindeki önemini göstermektedir. Kıyı alanları beslenme, barınma, savunma, ticaret gibi ihtiyaç duyulan pek çok konuda insanlığa tarih boyunca hizmet etmiş ve halen hizmet vermektedir. Bu hizmet etme durumu Karadeniz Bölgesi özeline indirgendiğinde coğrafi yapısı ve iklimi sebebiyle çok daha fazladır. Bu sebeple Karadeniz Bölgesi kıyılarında oldukça fazla tarihi mekân ve kalıntıların var olduğu bilinmektedir.

 

Ülkemizde en fazla can kaybı yaşatan afet türleri sıralamasında depremlerden sonra sel taşkınları gelmektedir. Bu veriler Karadeniz Bölgesine indirgendiğinde sel taşkınlar en fazla can kaybı yaşatan afet türüdür. Ayrıca kıyı alanları aynı zamanda dünya turizm aktivitelerinin en yoğun yaşandığı alanlardır.

 

4000 yıllık tarihe sahip olduğu söylenen ve bunu destekleyecek en önemli kalıntıların yine kıyılarda olduğu bilinmesine, flora ve faunaya olan olumsuz etkilerine, taşkınlara neden olduğu defalarca tecrübe edilmesine ve turizm potansiyeline olan olumsuz etkilerine rağmen Trabzon kenti kıyılarının yüzde 86`sı 1950 sonrasında yapılan mesnetsiz ve düzensiz kıyı dolguları ile yok edilmiştir. Bu durumun en çarpıcı örneği Trabzon bedesteni yakınlarına kadar gelen denize farklı zamanlarda 600 m uzunluğunda dolgu yapılmış olmasıdır. Yapılan dolguların olumsuz etkilerinin yeni yeni düzelmeye başladığı bazı noktalarda kumsallar oluşmaya başlamış insanlar yeni sahillere alışmışken Beşikdüzü, Çarşıbaşı ve Akçaabat`ta amaçları henüz belirlenemeyen yeni dolgular başlatılmıştır.

 

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi olarak yapılan müdahalelerin bir an önce durdurulmasını, kıyılarda ve denizlerde yalnızca bizlerin değil gelecek nesillerimizin de haklarının bulunduğunun bilincinde olan tüm yöneticilerimizi göreve davet ediyoruz.

 

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Trabzon Şubesi 2. Dönem Yönetim Kurulu 

Okunma Sayısı 20
Fotoğraf Galerisi