TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

6831 Sayılı Orman Kanunun Ek 16 Ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma Işlemlerine Ilişkin Yonetmelik’E Karşı Ortak Dava Açıldı

GENEL MERKEZ
06.04.2021 (Son Güncelleme: 06.04.2021 17:14:21)

Cumhurbaşkanlığı’nın 06/01/2021 tarih ve 3413 nolu kararnamesi ile kabul edilen; “6831 sayılı Orman Kanunun Ek 16. maddesi kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” düzenlemesinin dayanağı olan Orman Kanununun Ek-16 maddesinin öncelikle Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına, söz konusu Yönetmeliğin tüm hükümlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebi ile ile Odamız ve ŞPO, MO, HKMO, ÇMO, ZMO olarak ortak dava açılmıştır.

 Cumhurbaşkanlığı`nın 06/01/2021 tarih ve 3413 nolu kararnamesi ile kabul edilen; "6831 sayılı Orman Kanunun Ek 16. maddesi kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" düzenlemesinin dayanağı olan Orman Kanununun Ek-16 maddesinin öncelikle Anayasa`ya aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi`ne başvurulmasına, söz konusu Yönetmeliğin tüm hükümlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebi ile ile Odamız ve ŞPO, MO, HKMO, ÇMO, ZMO olarak ortak dava açılmıştır.

- Dava konusu yönetmelik anayasaya ve 6831 sayılı Orman Kanununa aykırıdır.

- Dava konusu yönetmelik dayanak yaptığı 6831 sayılı Orman Kanununda bulunmayan yetkileri kullanmakta ve aynı kanunda yetkili ve sorumlu kılınan birimlerin yetkilerini kanuna aykırı şekilde ortadan kaldırmaktadır.

- Dava konusu yönetmelik hiçbir bilimsel gerçeğe ve gerekliliğe dayanmamakta olup; ülkemiz orman varlığı ve ekosisteminde geri döndürülmesi mümkün olmayan zararlara yol açacak hükümleri içermektedir.

- Davaya konu yönetmelik orman içerisinde yapılaşmanın önünü açacak ve orman varlığında geri dönülmez zararlara yol açacak düzenlemeleri içermektedir.

- Dava konusu yönetmelik tarih açısından belirlediği muafiyet nedeniyle Anayasa`da ve 6831 Sayılı Orman Kanununda belirtilen tarihlerden farklı bir tarih üzerinden uygulama meydana getirmiştir.

- Dava konusu yönetmelik, orman dışına çıkarılacak alanlara ilişkin belirlediği koşul ve kriterler itibariyle Anayasa`da ve 6831 Sayılı Orman Kanununda belirtilen tarihlerden farklı koşul ve kriterler belirlemiştir.

- Dava konusu yönetmelik 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 4982 Sayılı Çevre Kanununa da aykırı bir yönetmeliktir.

- Dava konusu yönetmelik Türkiye`nin taraf olduğu ve iç hukuk düzenlemesi haline gelen uluslararası sözleşmelere açıkça aykırıdır.

Yukarıda belirtilen ve yargılama sırasında ortaya çıkacak nedenlerle Cumhurbaşkanlığı`nın 06/01/2021 tarih ve 3413 nolu kararnamesi ile kabul edilen; "6831 sayılı Orman Kanunun Ek 16 ncı Maddesi kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" düzenlemesinin dayanağı olan Orman Kanununun Ek-16 maddesinin öncelikle Anayasa`ya aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi`ne başvurulmasına, ayrıca söz konusu Yönetmeliğin tamamının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline, karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

14. Dönem Yönetim Kurulu


Okunma Sayısı 23
Fotoğraf Galerisi