TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Bazı Alanların Yayla Alanı Olmaktan Çıkarılmasına Ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Karşı Ortak Dava Açıldı

GENEL MERKEZ
06.04.2021 (Son Güncelleme: 06.04.2021 17:10:12)

30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan ve "Bazı Alanların Yayla Alanı Olarak İlan Edilmelerine İlişkin Ekli Listede Tarih ve Sayıları Yazılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Yer Alan Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılmasına” ilişkin 3461 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebi ile Odamız ve ŞPO, MO, HKMO, ÇMO, ZMO olarak ortak dava açılmıştır.

 30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan ve "Bazı Alanların Yayla Alanı Olarak İlan Edilmelerine İlişkin  Ekli Listede Tarih ve Sayıları Yazılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Yer Alan Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılmasına" ilişkin 3461 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı`nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline karar verilmesi talebi ile Odamız ve ŞPO, MO, HKMO, ÇMO, ZMO olarak ortak dava açılmıştır.

- Dava konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı, ülkemiz orman varlığının devamlılığını ve ekosistem bütünlüğünü göz önüne almadan hazırlanmış bir karar olması sebebi ile ülkemiz orman varlığı üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan tahribatlar oluşturacak sonuçlar yaratacaktır.

- Yayla alanlarının statüsünü kaldıran dava konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı, orman içerisinde yapılaşmanın önünü açacak ve orman varlığında geri dönülmez zararlara yol açacak bir düzenlemedir.

- Dava konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı, yaylaların sahip olduğu özgün fiziki ve kültürel yapının yok olmasına, doğal üretim alanlarının tarımsal üretim alanları dışına çıkmasına sebep olacaktır.

- Dava konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı, Anayasanın ilgili maddelerine, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 4342 Sayılı Mera Kanunu ve 4982 Sayılı Çevre Kanununa da aykırı bir düzenlemedir.

- Dava konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı Türkiye`nin taraf olduğu ve iç hukuk düzenlemesi haline gelen uluslararası sözleşmelere açıkça aykırıdır.

Yukarıda belirtilen ve yargılama sırasında ortaya çıkacak nedenlerle 30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Bazı Alanların ‘Yayla Alanı` Olarak İlan Edilmelerine İlişkin Ekli Listede Tarih ve Sayıları Yazılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Yer Alan Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 3461 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı`nın öncelikle yürütmesinin durdurularak ve takiben iptal edilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

14. Dönem Yönetim Kurulu


Okunma Sayısı 19
Fotoğraf Galerisi