TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Genelge Ile Ilgili Açıklama

GENEL MERKEZ
30.01.2021 (Son Güncelleme: 30.01.2021 20:13:58)

Bilindiği üzere T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü`nün 09.01.2021 tarihinde yayınladığı genelge ile kamuda çalışan meslektaşlarımızın (Peyzaj Mimarlarının) tavan ücreti ve statüsü değiştirilerek, kamuda çalışan peyzaj mimarı meslektaşlarımızın aldıkları ücretler ve ek ödemeleri düşürülmüştü.

 Bilindiği üzere T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü`nün 09.01.2021 tarihinde yayınladığı genelge ile kamuda çalışan meslektaşlarımızın (Peyzaj Mimarlarının) tavan ücreti ve statüsü değiştirilerek, kamuda çalışan peyzaj mimarı meslektaşlarımızın aldıkları ücretler ve ek ödemeleri düşürülmüştü.

Genelgenin yayınlanmasını müteakip 11.01.2021 tarihinde Genel Merkez Yönetim Kurulumuz acil gündemle toplantı yapmış, hukuk müşavirliğimizle konuyu değerlendirmiştir. Akabinde 12.01.2021 tarihinde Genel Merkez, Şube Yönetim Kurulları ve Temsilciliklerimiz ile, 13.01.2021 tarihinde Peyzaj Mimarlığı Eğitimi verilen Bölüm Başkanları ile, 14.01.2021 tarihinde Peyzaj Mimarlığı mesleği ile ilgili kurulan tüm Derneklerle toplantılar yapılarak konu ile ilgili mesleğimizin tüm bileşenlerinden görüş alışverişi yapılarak sorunun çözümü ile ilgili izlenecek yol haritası belirlenmiştir. Alınan kararlar: Konunun öncelikle ilgili kurumlarla görüşülerek müzakere yolu ile çözümlenmesi, hukuki itirazlarımıza yönelik tüm hazırlıkların tamamlanması ve müzakerelerden sonuç alınamaması durumunda süresi içinde dava açılması, Bölüm Başkanlarımızın ortak bir yazı kaleme alarak konuyu YÖK`e bildirmesi, sosyal medya üzerinden oluşan mağduriyetimizi anlatan içeriklerin yayınlanması ve üyelerimizin süreçle ilgili belirli aralıklarla bilgilendirilmesi, üyelerden gelen sorulara cevap verilmesi yönünde olmuştur.

Belirlenen yol haritasına göre ilk olarak Genelgenin yayınlandığı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü 14.01.2021 tarihinde Genel Başkanımız Yasin OTUZOĞLU, Sayman Üyemiz Gizem KARABAY CAN ile Oda Teknik Personelimiz Hüseyin Burak SEVİM tarafından ziyaret edilerek peyzaj mimarları meslektaşlarımızın uğradığı mağduriyet detaylı olarak aktarılmış, genelgenin düzeltilerek meslektaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi talep edilmiştir. İlgili Genel Müdürlük Genelgenin 24.10.2017 tarih ve 75850160-303.01.01.E.71688 sayılı ve 14.08.2020 tarihli 75850160-102.01.01-E.50106 sayılı yazılarındaki YÖK kararına ve 23.11.2020 tarih ve E-51987087-045.02-2629939 sayılı T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazısına istinaden bu şekilde yayınlandığını, YÖK`ten konu ile ilgili gelecek açıklama ile Genelgenin hızla değiştirilebileceğini aktarmışlardır.

Bunun üzerine YÖK Başkanlığına konu ile ilgili bilgi verilmiş ve sorunun çözümü için randevu talep edilmiştir.

Aynı gün içerisinde saat 14.00`da TMMOB Başkanı Emin KORAMAZ ve TMMOB 2. Başkanı Selçuk ULUATA ile Oda Genel Başkanımız Yasin OTUZOĞLU, Sayman Üyemiz Gizem KARABAY CAN, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ayşegül ORUÇKAPTAN ve Oda Teknik Personeli Hüseyin Burak SEVİM`in katılımlarıyla görüşme gerçekleştirilmiştir. Konu üst Birliğimiz TMMOB`a aktarılarak destek talep edilmiş ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir. 

Konu ile ilgili destek verebilecek Milletvekili Meslektaşlarımız, Kamuda görev yapan meslektaşlarımız ve ilgili Bakanlıklar ile iletişime geçilerek sorun ile ilgili bilgi aktarılarak çözüm için destek talep edilmiştir.

YÖK`ten verilen randevuya istinaden 20.01.2021 Tarihinde Genel Başkanımız Yasin OTUZOĞLU, Sayman Üyemiz Gizem KARABAY CAN ile Oda Onur Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Şükran ŞAHİN tarafından, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN makamında ziyaret edilerek, genelge ile ilgili oluşan mağduriyet ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgili Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler aktarılmış ve sorunun çözümü talep edilmiştir. 

21.01.2021 tarihinde, YÖK ile yapılan görüşmeye istinaden, detaylı olarak hazırlanan 2021-113 sayı numaralı dilekçemiz ile YÖK Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığına yazılı başvurumuz yapılmıştır.

YÖK Başkanlığı`na yazılan yazıda Odamızın mesleki süreci Ulusal ve Uluslararası Kanun-Sözleşme ve Yönetmeliklerden aldığı yetki açık bir biçimde anlatılmıştır. 

21 Ocak tarihli ilgili yazımız;  "14.01.2021 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşme neticesinde, 24.10.2017 tarih ve 75850160-303.01.01.E.71688 sayılı ve 14.08.2020 tarihli 75850160-102.01.01-E.50106 sayılı yazılarınızda farklı kurumlara farklı gerekçelerle verilen kararlarınızda peyzaj mimarlığının mühendislik ve mimarlık disiplini ile eşdeğer olmaması nedeniyle ilgili Genel Müdürlük tarafından peyzaj mimarlarının "mühendis ve mimar olarak" açılan kadrolara başvuramayacağı, dolayısıyla peyzaj mimarlığı mesleğinin, mimar, mühendis ve şehir planlama temel alanları ile birlikte değerlendirilmemesi gerektiği şeklinde yorumlanmıştır. Peyzaj mimarlarının, açılan kadrolara "mühendis ve mimar unvanı ile" başvuramayacağı şeklindeki görüşünüzün ilgili Genel Müdürlük tarafından farklı yorumlanarak bugüne kadar mimarlık ve mühendislik temel alanları içerisinde yer alan mesleğimizin, yayınlanan Genelge`nin I ve II sayılı cetvelleriyle, mimarlık ve mühendislik temel alanlarının dışında değerlendirilmesine neden olmuştur. Yayınlanan genelge gereği kamuda çalışan binlerce meslektaşımız mağduriyet yaşamaktadır. 

Meslektaşlarımızın 31 Ocak 2021 tarihine kadar yenileme sözleşmelerini imzalama zorunlulukları olduğundan konunun çözümü büyük bir önem ve ivedilik arz etmektedir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak verilen bilgiler çerçevesinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 09.01.2021 tarihli Genelge`sinin I ve II sayılı cetvellerinde Peyzaj Mimarının, Mimar-Mühendis meslek temel alanlarıyla birlikte değerlendirilmesi yönünde ilgili Genel Müdürlüğe yazılı bilgilendirme yapılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz." Şeklinde sona erdirilmiştir.

YÖK Başkanlığı`na ayrıca Bölüm Başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantıda alınan karar gereği mesleğimizi ve talebimizi anlatan bir yazı daha hazırlanarak PEMKON Dönem Başkanı Sayın Prof. Dr. Bülent YILMAZ imzası ile 27.01.2021 tarihinde, PEMKON tarafından gönderilmiştir. 

Bunun yanı sıra konu ile ilgili olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü ziyaret edilmiş ve sorun aktarılarak çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunulmuş, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne de konu aktarılmış ve çözümü için görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda da özetlendiği üzere 9 Ocak tarihinde Genelgenin yayınlanmasından bu yana 14. Dönem Yönetim Kurulu olarak konunun muhatabı tüm kamu kurum ve kuruluşları ile çok önemli ve yoğun bir diplomasi çalışması yürütülmüştür ve halen daha yürütülmektedir. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız olmak üzere tüm Yönetim Kurulumuz bu konunun diyalog ile çözülebileceğine olan inanç ile ilk günden itibaren çok ciddi bir mesai harcamaktadır.

Yürütmüş olduğumuz bu yoğun diyalog sürecinde, meslektaşlarımızın yaşamış olduğu mağduriyet ve mesleğimizin karşı karşıya bırakıldığı haksızlık net bir biçimde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve YÖK Başkanlığı yetkililerine anlatılmış ve taleplerimiz açıkça dile getirilmiştir. 

Bu süreçte çözüme yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda hem camiamızdan hem meslektaşlarımızdan hem de bağlı olduğumuz birlik olan TMMOB`dan aldığımız tam destek çalışmalarımıza güç vermiştir. 

Gelinen noktada tüm kurumlara açık bir şekilde iletmiş olduğumuz bu talebimize rağmen YÖK Başkanlığından dün (29.01.2021), YÖK Yürütme Kurulu`nun konuyu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına (ÜAK) görüş almak üzere yönlendirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. 

Sürecin daha fazla uzamaması ve meslektaşlarımızın yaşadığı mağduriyetin çoğalmaması için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının konuyu en kısa sürede ele alarak görüşmesini ve sorunumuzu çözecek kararı alarak YÖK`e iletmesini bekliyoruz. 

Bu sürece sahip çıkarak Odamıza ve meslektaşlarımıza destek veren, mesleğimizin geleceği konusunda cesaretimizi arttıran tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, hepinizi Oda`mızın yanında yer alarak örgütlü mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz…

Kamuoyuna ve üyelerimize saygılarımızla duyururuz.

#peyzajmimarlarınahakkınıverin

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

14. Dönem Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı 1092
Fotoğraf Galerisi