TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Sit Alanları Ilke Kararının Iptaline Dava Açtık

GENEL MERKEZ
31.12.2020 (Son Güncelleme: 31.12.2020 17:30:31)

 24 Ekim 2020 gün ve 31284 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 109 sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair 10.09.2020 Tarih ve 111 Sayılı İlke Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması ile aralarındaki fiili ve hukuki irtibat sebebiyle, işbu dava ile Danıştay 6.Dairesi`nin 2020/5181 E. sayılı dosyası hakkında bağlantı kararı verilmesi talebiyle 23.12.2020 tarihinde Odamız tarfından dava açılmıştır.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

14. Dönem Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı 37
Fotoğraf Galerisi