TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Hukuki Çalışmalar

GENEL MERKEZ
05.05.2016 (Son Güncelleme: 05.05.2016 13:37:14)

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GENEL MERKEZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DAVALAR (2014-2016)

Mahkeme : İzmir 2. İdare Mahkemesi (İzmir)

Davacı  : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası,

Davalı  : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Oğuzhan Boyacı,

Dava Tarihi : 21.4.2014

Dava Konusu : İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytineli Köyü, L17-d 06-a pafta 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1640 ve 1819 parsel sayılı taşınmazların, 1. derece doğal sit olarak tescilli iken, İzmir 1. Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu`nun 28.11.2013 tarih ve 200 sayılı kararı ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak belirlenmesine ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 12. İdare Mahkemesi (Ankara)

Davacı  :TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,

Davalı  : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 5.5.2014

Dava Konusu : Yenimahalle ilçesi AOÇ Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri alanında korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmeliğin 9.maddesinde ye alan insanlar ve doğa arasında dengeli ilişkilerin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine katkıda bulunur bu kararın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi

 

Mahkeme : Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi (Ankara)

Davacı  :TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası,

Dava Konusu : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ali Hakkan, Muteber Osmanpaşaoğlu, Namık Kemal Kaya, Tezcan Karakuş Candan, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Ve Diğerleri,

Davalı  :Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı,

Dava Tarihi : 5.5.2014

Dava Konusu : M. Kemal Atatürk‘ün AOÇ arazilerinin kullanımına ilişkin vasiyetnamesinin ve bağış senedinin ihlal edildiğinin tespitiyle müdahalenin meni talebi.

 

Mahkeme : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (Ankara)

Davacı  : Emre Baturay Altınok, Tmmob Peyzaj Mimarları Odası,

Davalı  : Ankara Emniyet Müdürü, İ.Melih Gökçek, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Yetkilileri, Ve Diğerleri,

Dava Tarihi : 12.5.2014

Dava Konusu : ODTÜ ağaç kesimi suç duyurusu-görevi kötüye kullanma, orman kanunu‘na muhalefet

 

Mahkeme : Ankara 6. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  :TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,

Davalı  : Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık,

Dava Tarihi : 12.5.2014

Dava Konusu : Ankara,Yenimahalle,Gazi Mah. AOÇ sınırları içerisinde yer alan , Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz Ve Alkol İşletmeleri A.Ş. ye ait olan 2100 ada 23 ve 24 parsellere ilişkin hazırlanan özelleştirme yüksek kurulu‘nun 2013/19 sayılı kararı ile kabul edilerek, 28581 sayılı resmi gazetede ilan edilen imar planlarının öncelikle yd takiben iptaline karar verilmesi talebidir.

 

Mahkeme : Ankara 6. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  :TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Ziraat Müh. Odası,

Davalı  : Orman Ve Su İşleri Bakanlığı,

Dava Tarihi : 15.5.2014

Dava Konusu : 18.03.2014 t. 28945 sayılı RG‘de yayımlanan milli parklar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 1. maddesinin yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 18. İdare Mahkemesi (Ankara)

Davacı  :TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,

Davalı  : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 16.5.2014

Dava Konusu : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı‘nın 29/03/2013 tarihli ve 3174 sayılı olur‘uyla onanan Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi yenileme alanına ait 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi yenileme alanına ait 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 5. İdare Mahkemesi (Ankara)

Davacı  :TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,

Davalı  : Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık,

Dava Tarihi : 24.5.2014

Dava Konusu : AOÇ üzerinde yapımına başlanan başbakanlık hizmet binasına ilişkin 20.01.2014 tarih ve 4 sayılı ruhsat ile dayanağı 1/1000 ölçekli imar planı ve parselasyon planının iptali

 

Mahkeme : Ankara 14. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  :TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası,

Davalı  : Orman Ve Su İşleri Bakanlığı,

Dava Tarihi : 3.6.2014

Dava Konusu : 04.04.2014 tarih ve 28962 Sayılı RG‘de yayınlanarak yürürlüğe giren sulak alanların korunması yön.‘nin yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 6. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  :TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası,

Davalı  : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 8.9.2014

Dava Konusu : Mekânsal Planlar Yönetmeliği`nin talep sonucunda bildirilen maddelerinin yd ve iptali ve bu maddelerin iptali halinde tüm yönetmelik uygulanamaz hale geleceğinden tüm yönetmeliğin yd ve iptali

 

Mahkeme : Çanakkale İdare Mahkemesi (Çanakkale)

Davacı  : 50 Şahıs, Biga Çevre Derneği, Karabiga Temiz Doğa Derneği, Madra Dağı Ve Kaz Dağı Belediyeler Birliği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,

Davalı  : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 28.10.2014

Dava Konusu : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi sınırları içinde CENAL Elektrik Üretim A.Ş. tarafından açılıp işletilmesi planlanan "CENAL Entegre Enerji Santrali (1320 MWe/1380MWm/2926MWt), Atık Depolama Sahası, Derin Deniz Deşarjı" projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın 23/08/2014 tarih ve 3618 sayılı işlemi ile verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının iptali ve yürütmenin durdurulması

 

Mahkeme : Manisa 2. İdare Mahkemesi (Manisa)

Davacı  : Ekoloji Kolektifi Derneği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Müh. Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Müh. Odası, Çaldağ Nikel Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.,

Davalı  : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 25.11.2014

Dava Konusu : Çaldağı kompleks madeni proje değişiklikleri ve ek üniteleri ile ilgili verilen 27.10.2014 tarihli ÇED olumlu kararının yd ve iptali

 

Mahkeme : Antalya 1. İdare Mahkemesi (Antalya)

Davacı  : 6 Şahıs, Antalya Barosu Başkanlığı, Çıralıyı Sevenler Derneği, Doğa Dostları Spor Derneği, Kemer Esnafları Ve Turizmcileri Derneği, Ss. Ulupınar Çevre Koruma Ve Geliştirme Ve İşi. Koop., Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi,

Davalı  : Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, Ares Fasilis İnşaat Turizm Ticaret A.Ş.,

Dava Tarihi : 27.11.2014

Dava Konusu : Antalya İli, Kemer İlçesi sınırları içinde, Phaseli mevkiinde 878 parsel numaralı 180,009 m2 ormanlık alanın irtifak hakkının dava dışı Ares Phasilis İnşaat Turizm A.Ş‘ye 49 yıllığına tahsisine onay veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘nın 29.07.2005 tarih ve 25 sayılı işlemi ile buna bağlı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın 14.10.2005 tarihli ve 153236 sayılı işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması

 

Mahkeme : Ankara 5. İdare Mahkemesi (Ankara)

Davacı  :TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,

Davalı  : Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 28.11.2014

Dava Konusu : AOÇ Cumhurbaşkanlığı konutu yapı kullanma izin belgesi ve dayanağı plan davası

 

Mahkeme : Bursa 2. İdare Mahkemesi (Bursa)

Davacı  : TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası,

Davalı  : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 9.12.2014

Dava Konusu : ÇŞB Bursa İl Müdürlüğü Bursa Tabiaat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu` nun 25.12.2014/28 toplantı tarih ve nolu, 25.12.2014/305 karar tarih ve nolu kararın yd ve iptali.)

 

Mahkeme : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (Ankara)

Davacı  : Müşteki TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Müşteki TMMOB Kimya Müh. Odası, Müşteki TMMOB Metalurji Müh. Odası, Müşteki TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Müşteki TMMOB Ziraat Müh. Odası, Müşteki Türk Tabipleri Birliği,

Davalı  : Şikayet edilen M. Mustafa Satılmış,

Dava Tarihi : 21.1.2015

Dava Konusu : Yargı kararını uygulamamak suretiyle görevi kötüye kullanmak

 

Mahkeme : Ankara 14. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Müh. Odası, TMMOB Metalurji Müh. Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Müh. Odası, Türk Tabipleri Birliği,

Davalı  : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 29.1.2015

Dava Konusu : Sivas İli Kangal İlçesi Eğricek Köyü sınırları içinde bulunan Bakırtepe mevkiinde yapılması planlanan Bakırtepe altın madeni projesi ile ilgili davalı idarece verilen 31.12.2014 tarihli ÇED olumlu kararının dayanağı düzenleyici işlem olan çevre ve şehircilik bakanlığının 2009/7 sayılı genelgesinin (ek-a) yd ve iptali

 

Mahkeme : Sivas İdare Mahkemesi (Sivas)

Davacı  : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Müh. Odası, TMMOB Metalurji Müh. Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Müh. Odası, Demir Export A.Ş.,

Davalı  : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 3.2.2015

Dava Konusu : Sivas İli Kangal İlçesi Eğricek Köyü Sınırları İçinde Yer Alan Bakırtepe Mevkiinde Faaliyet Göstermesi Planlanan Altın Madeni Projesine İlişkin Davalı Tarafça Verilen 31.12.2014 Tarihli ÇED Olumlu Kararının Yd Ve İptali

 

Mahkeme : Antalya 1. İdare Mahkemesi (Antalya)

Davacı  :Antalya Veteriner Hekimleri Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Ziraat Müh. Odası,

Davalı  : Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı,

Dava Tarihi : 5.3.2015

Dava Konusu : Antalya İli Konyaaltı İlçesi Karaman Çayı-Çandır Çayı arasında yaklaşık 160 ha büyüklüğünde alan için hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 12.11.2014 t. ve 558 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile dayanağı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 12.11.2014 t. ve 557 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 18. İdare Mahkemesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası,

Davalı  : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

Dava Tarihi : 21.4.2015

Dava Konusu : İmrahor Vadisi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve İmrahor Vadisi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun öncelikle yürütmesinin durdurulması, takiben iptaline karar verilmesi

 

Mahkeme : İzmir 2. İdare Mahkemesi (İzmir)

Davacı  : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası,

Davalı  : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Oğuzhan Boyacı, Mustafa Latif Topbaş, Ahmet Afif Topbaş, Ebubekir Abidin Topbaş, İbrahim Halit Çizme ,

Dava Tarihi : 15.5.2015

Dava Konusu : 644 sayılı KHK`nın 13/A md. uyarınca Bakanlık Makamının 22.1.2015 tarih ve 872 s. Olur`u ile onaylanan İzmir İli Urla İlçesi Zeytineli Mah. Sarpdere Mevkii 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1640 ve 1819 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı NİP ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı UİP`nin yd ve iptali istemli dava

 

Mahkeme : Ankara 17. İdare Mahkemesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi,

Davalı  : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

Dava Tarihi : 26.5.2015

Dava Konusu : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 11.02.2015 t. ve 296 sayılı kararıyla onaylanan Çankaya İlçesi Karakusunlar kd 7490 ve 7492 nolu parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nip ve 1/1000 ölçekli uip değişikliklerinin yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 6. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası,

Davalı  : Başbakanlık, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 14.7.2015

Dava Konusu : Ankara İli Çankaya İlçesi Çayyolu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu‘nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7735 sayılı kararının yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 6. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası,

Davalı  : Başbakanlık, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 14.7.2015

Dava Konusu : Ankara İli Gölbaşı İlçesi Hallaçlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu‘nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7740 sayılı kararının yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 6. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası,

Davalı  : Başbakanlık, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 14.7.2015

Dava Konusu : Ankara İli Gölbaşı İlçesi Hallaçlı, Velihimmetli ve Çayırlı Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu‘nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7741 sayılı kararının yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 6. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası,

Davalı  : Başbakanlık, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 14.7.2015

Dava Konusu : Ankara İli Gölbaşı İlçesi, Hallaçlı ve Velihimmetli Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu‘nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7739sayılı kararının yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 6. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,

Davalı  : Başbakanlık, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 14.7.2015

Dava Konusu : Ankara İli Çankaya İlçesi Mühye ve Karataş mahalleleri ile Mamak ilçesi, İmrahor mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların (2. Etap) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu‘nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7738 sayılı kararının yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 6. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası,

Davalı  : Başbakanlık, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 14.7.2015

Dava Konusu : Ankara İli Etimesgut İlçesi, Fevziye Mahallesi ile Gölbaşı İlçesi Hallaçlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu‘nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7742 sayılı kararının yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 6. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası,

Davalı  : Başbakanlık, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 14.7.2015

Dava Konusu : Ankara İli Çankaya İlçesi Yakupabdal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu‘nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7736 sayılı kararının yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 6. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,

Davalı  : Başbakanlık,

Dava Tarihi : 14.7.2015

Dava Konusu : Ankara İli Çankaya İlçesi, Mühye ve Karataş mahalleleri(1. Etap) sınırları içerisinde bulunan bazı alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu‘nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7737 sayılı kararının yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 13. İdare Mahkemesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası,

Davalı  : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

Dava Tarihi : 28.7.2015

Dava Konusu : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2015 tarih ve 573 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi 42195 imar adası 123, 257, 258, 259, 276, 277, 953 ve 961 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 14. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası,

Davalı  : Başbakanlık, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 28.7.2015

Dava Konusu : Ulus Tarihi Kent Merkezi alanında yer alan alanların yenileme alanı olarak kabul edilmesine ilişkin 28.06.2015 t. rg`de ilan edilen 22.06.2015 tarih ve 2015/7872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı`nın yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 18. İdare Mahkemesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası,

Davalı  : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çankaya Belediye Başkanlığı,

Dava Tarihi : 30.7.2015

Dava Konusu : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 14.04.2015 gün ve 769 sayılı kararı ile onaylanan "Mühye (Yeşilkent) Karataş ve Mamak ilçesi, İmrahor Mahalleleri kapsamında onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine yapılan itirazların kısmen kabulü ile onaylanan plan değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması

 

Mahkeme : Bursa 2. İdare Mahkemesi (Bursa)

Davacı  : Bursa Barosu Başkanlığı, Bursa Tabip Odası, Ekoloji Kolektifi Derneği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Elektrik Müh. Odası, TMMOB Gıda Müh. Odası, TMMOB Jeoloji Müh. Odası, TMMOB Kimya Müh. Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Tekstil Müh. Odası, TMMOB Ziraat Müh. Odası,

Davalı  : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 25.8.2015

Dava Konusu : Bursa Osmangazi İlçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mevkiinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilmesi Planlanan Dosab Buhar Ve Enerji Üretim Tesisi Projesi İle İlgili Olarak Hazırlanan Çed Raporu Hakkında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Verilen Çed Olumlu Kararının Yd Ve İptali

 

Mahkeme : Ankara 11. İdare Mahkemesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası,

Davalı  : Başbakanlık(BDDK`ya İzafeten),

Dava Tarihi : 7.9.2015

Dava Konusu : Başbakanlık Bilgi Edinme Ve Değerlendirme Kurulu`nun 25.06.2015 tarih ve 2015/1314 Sayılı Kararının Yd Ve İptali

 

Mahkeme : Sakarya 2. İdare Mahkemesi (Sakarya)
Davacı  : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası,
Davalı  : Düzce Belediye Başkanlığı,
Dava Tarihi : 7.9.2015
Dava Konusu : Düzce Belediyesi`ne ait, büyük çoğunluğu park ve yeşil alan olan Kültür Mahallesi 41 ada 4 parseldeki 1959,03 m2, 41 ada 5 parseldeki 2386,40 m2 ve Uzunmustafa Mahallesi 746 parseldeki 4892,38 m2 büyüklüğündeki taşınmazların, belediyenin kamu kurum ve kuruluşlarına olan amme borcundan terkin edilmek üzere devrine olanak veren 08.05.2015 tarihli belediye meclisinin 4. nolu gündemine konu kararının yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 6. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası,

Davalı  : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık,

Dava Tarihi : 7.9.2015

Dava Konusu : Ulus Tarihi Kent Merkezinde Yürütülen Yenileme Alanı Projesi(3. Etap) Kapsamında (Ekli Listede Ada Ve Parsel Numaraları) Belirtilen Taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılmasına İlişkin 24.07.2015 Tarihli Rg`de İlan Edilen 06.07.2015 Tarih Ve 2015/7923 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı`nın Yd Ve İptali

 

Mahkeme : İzmir 1. İdare Mahkemesi (İzmir)

Davacı  : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası,

Davalı  : Bornova Belediye Başkanlığı,

Dava Tarihi : 7.9.2015

Dava Konusu : 20.05.2015 tarih, 29361 Sayılı Resmi Gazete`de Yayımlanan "Bornova Belediye Binası Ve Çevresi Mimari Proje Yarışması Şartnamesi"Nin yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali

 

Mahkeme : Sakarya 2. İdare Mahkemesi (Sakarya)

Davacı  : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası,

Davalı  : Düzce Belediye Başkanlığı

Dava Tarihi : 7.9.2015

Dava Konusu : Düzce Merkez, Kültür Mahallesi 41 Ada 2 Parselde Ticaret Fonksiyonlu Yapıların Bulunduğu Bölümün Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine yönelik Düzce Belediye Meclisi`nin 9.4.2015 tarih ve 161 sayılı kararının yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 6. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası,

Davalı  : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı,

Dava Tarihi : 7.9.2015

Dava Konusu : Ulus Tarihi Kent Merkezinde Yürütülen Yenileme Alanı Projesi(3. Etap) kapsamında (ekli listede ada ve parsel numaraları) belirtilen taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılmasına İlişkin 24.07.2015 tarihli RG`de İlan Edilen 06.07.2015 tarih ve 2015/7921 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı`nın Yd Ve İptali

 

Mahkeme : Sakarya 2. İdare Mahkemesi (Sakarya)

Davacı  : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası,

Davalı  : Düzce Belediye Başkanlığı,

Dava Tarihi : 7.9.2015

Dava Konusu : Düzce Merkez Uzunmustafa Mah. 746 Parselin Resmi Kurum Alanı Olarak Düzenlenmesine Yönelik Düzce Belediye Meclisi`nin 9.4.2015 Tarih Ve 161 Sayılı Kararının Yd Ve İptali

 

Mahkeme : Ankara 6. Danıştay Dairesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası,

Davalı  : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı,

Dava Tarihi : 7.9.2015

Dava Konusu : Ulus Tarihi Kent Merkezinde yürütülen yenileme alanı projesi(3. etap) kapsamında (ekli listede ada ve parsel numaraları) belirtilen taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin 24.07.2015 tarihli RG`de ilan edilen 06.07.2015 tarih ve 2015/7919 sayılı bakanlar kurulu kararı`nın yd ve iptali

 

Mahkeme : Ankara 11. İdare Mahkemesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası,

Davalı  : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

Dava Tarihi : 7.9.2015

Dava Konusu : Davalı İdareye Yapılan 22.04.2015 Tarih, 2015/1061 sayılı başvurumuzun Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin 18.05.2015 tarih, 68713620.934.02-1021-15029 sayılı reddine dair olumsuz idari işleminin yd ve iptali

 

Mahkeme : Bursa 1. İdare Mahkemesi (Bursa)

Davacı  : Bursa Barosu Başkanlığı, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası,

Davalı  : Kültür Ve Turizm Bakanlığı,

Dava Tarihi : 6.10.2015

Dava Konusu : Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, özel mülkiyetteki İpek-İş Fabrikası alanında yer alan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla korunmasına karar verilen İdare Binası, Lojman Binası ve Su Kulesine yönelik olarak hazırlanan Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri ile Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 29.3.2014 tarih ve 3123 sayılı kararının YD VE İPTALİ

 

Mahkeme : Ankara 16. İdare Mahkemesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,

Davalı  : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 13.11.2015

Dava Konusu : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı‘nın 18.08.2015 Tarih Ve 9503 Sayılı Oluru İle 644 Sayılı Khk‘nın Ek 1/2 Ve 13/A Maddeleri Uyarınca Tadilen Onaylanmış Olan AOÇ 1. Derece Doğal Ve Tarihi Sit Alanı Fuar, Panayır Ve Festival Alanına İlişkin 1/10000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının Yd Ve İptali

 

Mahkeme : İzmir 6. İdare Mahkemesi (İzmir)

Davacı  : Ahmet Karaçam, Arif Ali Cangı, Egeçep Derneği, İzmir Tabip Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Barolar Birliği,

Davalı  : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,

Dava Tarihi : 17.12.2015

Dava Konusu : İzmir Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü‘nün Web Sayfasında 17.11.2015 Tarihinde Yayımlanan İzmir İli Cumaovası(Menderes) İlçesi Efemçukuru Köyü Mevkiindeki Tüprag Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. Tarafından Planlanan Efemçukuru Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi İçin Davalı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Verilen Çed Olumlu Kararının Yd Ve İptali

 

Mahkeme : Ankara 6. İdare Mahkemesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası,

Davalı  : Başbakanlık,

Dava Tarihi : 11.1.2016

Dava Konusu : Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu`nun 05.11.2015 tarih ve 2015/2044 sayılı kararının kısmen redde ilişkin bölümünün açıkça Anayasa`ya, bilgi edinme hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklere, başta şeffaflık ilkesi olmak üzere idare hukuku ile temel kamu yönetimi ilkelerine, kamu yararı ve hukuka aykırı olduğundan öncelikle davalı idarenin savunma süresi kısa tutularak yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebimiz hakkındadır.

 

Mahkeme : Ankara 8. İdare Mahkemesi (Ankara)

Davacı  : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,

Davalı  : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı,

Dava Tarihi : 15.2.2016

Dava Konusu : Ankara 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu‘nun 26.12.2012 gün ve 64 sayılı Ankara, Yenimahalle AOÇ 1. Derece Doğal Ve Tarihi Sit Alanı içerisinde yer alan, özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti TAPDK A.Ş‘ye ait 2100 ada 23 ve 24 ada parsellerdeki birinci derece doğal sit şerhinin kaldırılarak sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak teciline ilişkin kararının öncelikle yd takiben işlemin iptali talebidir.

 

Mahkeme : Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı (Çanakkale)

Davacı  : Hicri Nalbant, İDA Dayanışma Derneği, Karabiga Temiz Doğa Derneği, Madra Dağı Ve Kaz Dağı Belediyeler Birliği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası , TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,

Davalı  : Bülent Verep, Hikmet Tarakçı, Hüseyin Ayaz, Kemal Çelik, Mehmet Salim Öncel, Ömer Yüksek, Turan Karadeniz,

Dava Tarihi : 23.2.2016

Dava Konusu : Çanakkale İdare Mahkemesi‘nin 2015/1149 E.-2015/333 E.-2015/334 E.- 2015/184 E. Sayılı Dpsyalarında Görevini Kötüye Kullanan Ve Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Yapan Şüpheliler Hakkında Kanu Davası Açılması Ve Şüphelilerin Cezalandırılmaları Talebimizdir.

 

Okunma Sayısı 562
Fotoğraf Galerisi