TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Pmogenç Temsilciler Toplantısı Gerçekleşti

GENEL MERKEZ
27.01.2015 (Son Güncelleme: 04.02.2015 16:12:19)

PMOGenç Temsilcileri Türkiye’nin dört bir yanında ki üniversitelerinden Ankara`ya gelerek PMOGenç Temsilciler Toplantısı`nı gerçekleştirdi. Gerçekleşen etkinlikte, 3. Öğrenci Kurultayı için start verildi.

Ankara, Aydın, Düzce, İstanbul, Mustafa Kemal, Ege, Çanakkale 18 Mart ve Çukurova Üniversiteleri`nin temsilcilerinden oluşan bir bileşenle gerçekleştirilen toplantıda, Haziran toplantısı ve yaz kamplarının ardından üniversitelerde neler yapıldığı konuşuldu.


Temsilcilik seçimleri değerlendirildi ve yapılan faaliyetler aktarıldı. Bilgi paylaşımları ile birlikte her üniversitede PMOGenç adına nelerin yapıldığı öğrenilip değerlendirildi.


Öğrenci Kurultayı`nın yapılmasının PMOGenç`in rotasının belirlenmesindeki zorunluluğunun da tartışıldığı toplantıda Kurultay Düzenleme Kurulu oluşturuldu.


PMOGenç`e yönelik önerilerin de görüşüldüğü toplantıda çıkan sonuçlara dayanarak, PMOGenç`in bir sekreteryasının oluşturulması ve bu sekreteryanın aktif bir şekilde çalışması, yönetmeliğin revize edilmesi, PMOGenç`in bir "komisyon" değil "kol" olması, odanın web sitesinde PMOGenç linkinin daha belirgin olması ve sitenin güncellenmesi gerekliliği üzerinde duruldu.


Oluşturulan sekreterya, kendi yapılanmalarını sağlayamak, üniversitelerin PMOGenç üyelerinden çalışma arkadaşları edinmek ve katılımcı bir yönetsel yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirttiler.


Belli başlı görev dağılımı yapılan konuları aşağıdaki şekilde belirleyen PMOGenç Sekreteryası;


- Sosyal Medya Sekreteri: Sosyal medya içerikleri hazırlayacak, hesapları güncel tutacak.
- Örgütlenme ve Propaganda Sekreteri: PMOGenç örgütlenmesi ile ilgili çalışmalar yürütecek.
- Basın – Yayın Sekreteri: PMOGenç Günce ve haberleri derleyip hazırlayacak.
- Meslek İçi Eğitim Sekreteri: Odanın bu alanda çalışan birimi ile birlikte çalışacak.
- Mali İşler ve Etkinlikler Sekreteri: Yapılacak olan etkinlikler ve bunun maddi tedariki ile ilgili çalışacak.
- Kurumlardan Sorumlu Sekreter: TMMOB`a bağlı diğer genç yapılanmalarla ilişkiler kuracak.
- Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Sekreter: ELASA ve diğer yurtdışı oluşumlarla ilişkiler kuracak.


Şekilde oluşturuldu.

Okunma Sayısı 610
Fotoğraf Galerisi