TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi – Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması

GENEL MERKEZ
26.11.2007 (Son Güncelleme: 26.11.2007 15:50:15)

Adana Büyükşehir Belediyesi
Ziyapaşa Mahallesi - Mimar Sinan Parkı Kesimi
Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması

"Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi -  Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması"nda projelerin elde edilmesi işi Adana Büyükşehir Belediyesi ile Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Adana kentinin Seyhan nehri vadisi boyunca ağırlık kazanan rekreasyon alanı ve kent merkezinin yakın komşuluğunda yer alan yarışma alanı: kent bütünü ve Adana halkı adına ağırlıkla kültür, turizm, alışveriş, yeşil ve açık alan gibi işlevlerle yeniden düzenlenerek farklı bir kimlikle kente kazandırılacaktır.

Kent bütününden gelen bir yaklaşımla " kent meydanı " karakterini de vurgulaması beklenen projelerin; Adana‘nın tarihi, kültürü ve sosyal yaşantısına atıflar yapan, (yanı sıra) uygulanabilir, çağdaş ve geleceği anlatan nitelikleri içermesi beklenmektedir. Bu bağlamda, toplumun farklı kesimlerinin yan yana gelebileceği özgün ve nitelikli mekanlar üreterek Adana halkının sosyal ve kültürel aktivitelerini zenginleştirmek, kentin mekansal ve görsel kalitesini arttırmak, giderek de Adana ‘da  yeni bir çekim merkezinin yaratılması amaçlanmaktadır.

Projelerin en geç 19. Şubat 2008 Salı günü saat 17.30‘ a kadar "Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi- Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması Raportörlüğü - Adana Valiliği Kültür Sanat Merkezi-Türkocağı Mah. Ulus Cd.(Tarihi Kız Lisesi Binası) Seyhan/ADANA" adresine elden teslim edilmesi, kargo ile gönderilecek projelerin ise, proje teslim tarihi olan 19 Şubat 2008 Salı günü saat 17.30 ‘ da raportörlüğe ulaşmış olması şarttır. Belirtilen zamanda raportörlüğe ulaşmamış olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ambalajların üzerine beş rakamlı rumuz ve Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi - Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması başlığı yazılacak bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.

Ödüller
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.
Birinci Ödül     : 50.000 YTL
İkinci Ödül       : 40.000 YTL
Üçüncü Ödül   : 30.000 YTL
Beş adet mansiyon, (her birine) : 10.000 YTL

Satın alınacak projeler için jüri emrine: 20.000 YTL ayrılmıştır.

Jüri Üyeleri
Danışman Jüri Üyeleri:

1- Aytaç Durak                                  Adana Büyükşehir Bld. Bşk.
2- Prof. Dr. Erkin Erten                       Ç.Ü. Mimarlık Fak. Mim. Böl. Bşk.
3-Samet Karyaldız                              Mimarlar Od. Adana Şb. Bşk.
4-Cüneyt Erginkaya                            Şehir Plancıları Od. Çukurova Şb.Bşk.
5-Ramazan Doğru                              Peyzaj  Mimarları Odası Adana Şb. Bşk.
6- Zihni Aldırmaz                                Adana Büyükşehir Bld. Bşk. Danış.
7- Oktay Karakuş                               Adana Büyükşehir Bld. Gnl.Sekr. Yrd.

Asıl Jüri Üyeleri:
  1- Baran İdil (Jüri Başkanı)                 Y.Mimar /Serbest
2- Prof.Dr. Zekai Görgülü                     Mimar /Şehir Pl/Yıldız TekÜnv.Mim.Fak. Dekanı.
3- Yrd. Doç. Dr. Murat Uluğ                  Y.Mimar /Kocaeli Ünv. Mim. Fak. Öğr. Üyesi
4- Yrd. Doç. Dr. Feride Önal                 Y.Mimar/Yıldız Tek.Ünv.Mim.Fak.Öğr. Üyesi
5- Tamer Başbuğ                                Mimar /Mimarlar Od. İzmir Şube Başkanı
6- Abdullah Özkul                               Y. Mimar/ Adana Büyükşehir Bld.Bşk. Danış.
7- Selami Demiralp                             Peyzaj Mimarı / Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yedek Jüri Üyeleri
1- Y. Mimar Zeki Yüzüak                      Mimar
2- Tevfik Yıldırım                                 Şehir ve Bölge Plancısı

Raportörler
1-Ömer Aksoğan                                 Mimar /Mimarlar Od. Yedek Yön. Krl. Üyesi
2- Tülay Sarı                                       Mimar /Mimarlar Od. Yön. Krl. Üyesi

Katılım Şartları

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘nin, Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

 • Jüri üyelerini ve Raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,

 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek,

 • Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,  sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

 • Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odalarından herhangi birine kayıtlı olmaları, şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunludur.

 • Yarışmacılar, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odası Şubelerine başvurarak şartnameyi temin edebileceklerdir. Şartname bedeli 50 YTL‘dir. Yarışmacılar, bu tutarı, Adana Büyükşehir Belediyesi Vakıfbank Adana Şubesi 2048535  no.lu hesabına yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ya da faks(0-322-4572420)  ile sunduklarında şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.

Şartname ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesinin http://www.adana-bld.gov.tr/ ve Mimarlar Odası Adana Şubesinin http://www.adanamimod.org/ web sitesinde yayınlanacaktır. Yarışmacıların 3 disipline ait ekip oluşturmaları ya da ekiplerinde diğer uzmanlıklardan danışmanlık hizmeti almaları tavsiye edilmektedir.

 • Yarışmacılar, yarışma ile ilgili teknik soruları 25 Aralık 2007 günü saat 17.30‘ a kadar ele geçecek şekilde posta, faks veya e-mail ile yarışma raportörlüğüne iletebilirler.

 • Sorular, posta ile; "Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi- Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması  Raportörlüğü - - Adana Valiliği Kültür Sanat Merkezi-Türkocağı Mah. Ulus Cd.(Tarihi Kız Lisesi Binası) Seyhan/ADANA" adresine, fax ile; (0-322-4572420) "Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü‘ne" başlığı yazarak, e-mail ile; sorular-adana@mo.org.tr adresine  " sorular" başlığı yazarak gönderilmelidir. Soruların cevapları, son soru sorma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, şartname almış olan bütün yarışmacılara postalanacaktır.

 

YORUMLAR

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir

Toplam 0 adet.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.


Okunma Sayısı 9245
Fotoğraf Galerisi