TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

"raci Bademli Iyi Uygulamalar Odülü" Yarışması

GENEL MERKEZ
13.08.2007 (Son Güncelleme: 13.08.2007 10:34:28)

"RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ" YARIŞMASI

Belirli bir mekana veya konuya özgü proje tanıtımından öte, doğrudan ya da dolaylı olarak kent ile ilgili mekansal, sosyal, ekonomik, vb. konularda uygulama yapılmış plan ve projelerin önemini vurgulamak ve örnek uygulamaları ortaya çıkarmak amacı ile düzenlenen yarışmaya katılmayı isteyen üyelerimize duyuru yapılmaktadır.

Çeşitli ölçek ve kapsamda kent planlama, kentsel tasarım, tematik ve sektörel planlama, kentsel koruma, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm-sağlıklaştırma, kentsel riskler ve afet risklerinin azaltılması, kentsel ulaşım, (toplu taşım, trafik sakinleştirme, yayalaştırma vb.), gibi mekansal konular ile şeffaf yönetim, katılımcılık, yerel sahiplilik, ekonomi ve istihdam gibi sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde başarılı olan uygulamalardan ders çıkarmak, bu uygulamalarda pozitif süreçleri işleten kurum ve kişileri teşvik etmek, uygulanmakta olan plan ve projelerden elde edilen sonuçların yöntem, süreç, mevzuat, uygulama araçları, kaynak kullanımı, vb. konularda değerlendirmesini yaparak Türkiye‘nin kent planlama, şehircilik ve kentsel yaşam deneyimine yeni bir bakış açısı kazandırmak ve böylece ülke şehirciliğinde yeni bir birikim oluşturmaktır amacıyla TMMOB Şehir Plancıları Odası, "TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü" adı altında kent planlama / şehircilik konularında uygulamaya girmiş, sorun çözmeye yönelik başarılı plan ve projelere ilişkin bir değerlendirme ve ödüllendirme amaçlı bir yarışma düzenlemektedir.

ŞARTNAME LİNKİ

http://www.spo.org.tr/e-gundem/sayi10/egundem_sayi10_raci_bademli_devam.html

 

YORUMLAR

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir

Toplam 0 adet.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.


Okunma Sayısı 3112