TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Basın Açıklaması | 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü

GENEL MERKEZ
02.02.2024 (Son Güncelleme: 19.02.2024 16:19:13)

Kullanılabilir su kaynaklarına erişim gün geçtikçe azalmakta ve ülkemiz su fakiri bir ülkeden su kıtlığı çeken ülke olma yolunda ilerlemektedir. Kullanılabilir su kaynaklarının azalmasını önleyecek en verimli ve doğal sistemler ise sulak alanlardır.

Kullanılabilir su kaynaklarına erişim gün geçtikçe azalmakta ve ülkemiz su fakiri bir ülkeden su kıtlığı çeken ülke olma yolunda ilerlemektedir. Kullanılabilir su kaynaklarının azalmasını önleyecek en verimli ve doğal sistemler ise sulak alanlardır.

Günümüzde yeterli sulak alan sistemine sahip olmayan ülkeler, suyun etkin kullanımı ve sürdürülebilirliği için yapay sulak alanlar oluşturarak doğa tabanlı çözümler ararken; Türkiye`de 14 Ramsar Alanı, 53 Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan, 9 Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan bulunmaktadır. 

Paris anlaşmasında da belirtildiği gibi bitki örtüsü, su döngüsü ve toprak özellikleri açısından sağlıklı olan sulak alanlar, gezegendeki karbon için en etkili yutak alanlar arasında gösterilmektedir. Bu kapsamda, dünyanın farklı yerlerinde sulak alanların iyileştirilmesi, restorasyonuna yönelik çok büyük bütçeli peyzaj onarım planları hayata geçirilmektedir.

Sulak alanlar; küresel iklim değişikliği sebebiyle ani gelişen hava olayları ve taşkınların kontrolü için en önemli ekolojik oluşumlardır ve mutlak suretle korunması gerekmektedir. Bununla birlikte yeraltı su kaynaklarını besleyen, biyoçeşitliliği sağlayan, doğal olarak su arıtımı yapan, verimli tarım arazilerinin oluşmasını sağlayan, rekreasyon olanağı sunan, turizm kaynağı olan alanlardır.

Sulak alanlar aynı zamanda çok geniş karbon yutak alanlarıdır ve iklim krizine neden olan karbon salınımının azaltılması ve toprağa bağlanması konusunda en önemli ekosistem hizmetidir. Gerek tarım, gerekse yerleşim yerleri için kurutulan sulak alanlar karbon tutma özelliğini yitirerek karbon salınımının ve milyon başına karbon parçacığının (ppm) artarak hava kalitesinin bozulmasına, sera etkisinin artmasına sebep olmaktadır. 

Sulak alanlar planlama ve yönetimi, peyzaj mimarlığının iş tanımları arasında yer almaktadır. Ancak ne yazık ki sulak alanların sahip olduğu bu potansiyel ülkemiz karar alma süreçlerinde yeteri kadar dikkate alınmamakta, mevcut politika tartışmalarında yeterince değerlendirilmemektedir. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak temiz su, güvenilir gıda ve yaşanabilir bir dünya için sulak alanların korunması konusunun takipçisi olduğumuzu ve bu alanların korunması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

15. Dönem Yönetim Kurulu


Okunma Sayısı 48
Fotoğraf Galerisi