TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Antalya Ikk Basın Açıklaması/ Antalya’ Da Mühendis Mimar Ve Şehir Plancılarının Haklarının Takipçisi Olmaya Kararlıyız

ANTALYA
17.08.2023 (Son Güncelleme: 18.08.2023 13:48:29)

Antalya İKK, kentimizde ki mühendis mimar ve şehir plancılarının hakları ile ilgili basın açıklamasında bulunmuştur.

 17 Ağustos 2023 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu olarak Antalya`da mühendis mimar ve şehir plancılarının haklarının takipçisi olmamız ile ilgili İnşaat mühendisleri odasında basın açıklaması yapılmıştır. Açıklamaya Şubemizi temsilen Şube başkanı Gülsüm KILDAN katılım sağlamıştır.

Açıklama:

Yapılan yeni zamlar ve vergi artışlarıyla hayat koşullarının günden güne zorlaştığı açıktır.  Uzunca süredir uygulanan başarısız ekonomi politikaları alım gücü iyice düşen geniş halk kesimlerinin hayatını daha da zorlaştırmaktadır. Durum Antalya özelinde daha da vahim bir hal almaktadır. Pandemi ile başlayan, Rusya-Ukrayna savaşı ve deprem felaketi ile devam eden olumsuzluklar silsilesi ülkemizin genelinde sosyo-kültürel yaşantıdan ekonomiye kadar birçok alanda kırılganlığı arttırsa da yaşanılan olumsuzlukların negatif etkisi şehrimiz Antalya` da çok daha şiddetli hissedilmiştir. Pandemi şartlarında ekonomide oluşan erozyon sonrası savaş ve deprem felaketi nedeniyle oluşan göç şehrimizde, başta emlak ve kira fiyatları olmak üzere etkileşimli olarak birçok sektörü sarsmış, neticede oluşan ekonomik çöküntü özel sektör ya da kamuda olsun her emekçi gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşantısını da derinden etkilemiştir. 

Bilindiği üzere barınma gelişim hiyerarşisinde en temel ihtiyaçtır. Yaşam alanlarımızı şekillendirmeden en temel ihtiyaçlarımızın üretimine kadar insanlığa türlü konfor oluşturan teknik insanların refahı tabiatı gereğince önem arz etmektedir. Bu kapsamda özel sektörde çalışan birçok meslektaşlarımızın aylık kazançları ile Antalya` da kira masraflarını bile karşılamakta güçlük çektiğini görmek son derece üzücüdür. Yıllarca TMMOB ile SGK arasında yapılan protokoller ile mühendis, mimar ve şehir plancıların asgari ücreti teminat altına alınırken,2023 yılında SGK` nın protokolü tek taraflı feshi ile süreç maalesef sonlanmıştır. Zanaat meslekleri dahil her meslek grubu için yapılan işin niteliğine bağlı olarak ilgili odalar tarafından en alt ücretler belirlenebilir durumdayken, insanların konforu ile can ve mal güvenliğini doğrudan etkiyen teknik işleri gerçekleştiren mühendis, mimar ve şehir plancılarının alacağı en alt ücretin belirlenemiyor olması manidardır. Yaşanan ekonomik çöküntüde teknik insanların refahı için asgari ücret protokollerinin ivedilikle tekrar gündeme alınması için SGK` ya çağrıda bulunuyoruz.     

Kamuda çalışan meslektaşlarımız için de benzer durumlar geçerlidir. Toplu sözleşme süreçleri sadece maaş artışı pazarlığı yapılan değil, emekçilerin çalışma yaşamına ilişkin ekonomik, sosyal ve özlük sorunlarına çözüm aranan süreçlerdir. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımız ekonomik ve sosyal haklar açısından oldukça ciddi kayıplar yaşamıştır. Ekonomik koşulları, üstlendikleri sorumluluklara ve almış oldukları eğitime uymayan bir düzeye geriletilmiştir. Meslektaşlarımız, 2023 yılının ikinci altı ayında alınacak maaş zamları ile birlikte özlük haklarında iyileştirme yapılmasını da beklemekteydi. Ancak, açıklanan %17.55 ve seyyanen 8 bin lira maaş zammı, meslektaşlarımızın içinde bulunduğu derin yoksullaşmaya ve alım gücü kaybına çözüm olmamıştır. Meslektaşlarımızın maaşlarındaki artış resmi enflasyona mahkum edilmiş, geçmiş kayıplar telafi edilmemiş, özlük haklarında iyileştirme gerçekleştirmemiştir. Yapılan zam meslek grupları arasındaki gelir uçurumunu da kapatmamaktadır. Son yıllarda hekim ve hakim-savcı gibi diğer meslek gruplarına yapılan ekonomik iyileştirmelere benzer iyileştirmelerin meslektaşlarımıza da ek olarak yapılması gerekmektedir. Bu sebeplerle, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili taleplerimizi buradan yeniliyoruz. 

Zam ve vergiler uzun yıllardır devam eden ekonomik kriz nedeniyle alım gücü iyice düşen geniş halk kesimlerinin hayatı günden güne zorlaşmaktadır. Yapılan yeni zamlar ve vergi artışlarıyla hayat koşullarının daha da zorlaştığı bu günlerde taleplerimizi yeniliyor, TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu olarak gerek kamu gerekse özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın haklarının takipçisi olmaya kararlı olduğumuzu vurguluyoruz.          

 

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu


Okunma Sayısı 12
Fotoğraf Galerisi