TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Kamuda Çalışan Meslektaşlarımızın Hak Kayıpları Ile Ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı

GENEL MERKEZ
12.05.2023 (Son Güncelleme: 12.05.2023 10:41:00)

İlgili maddelerinin Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girdiğini tüm meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurur, kamuda çalışan meslektaşlarımıza hayırlı olması temennilerimizi iletiriz.

 30 Mart 2023 tarihinde 7446 sayılı kanun numarası ile TBMM`de kabul edilen Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05 Nisan 2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından meslektaşlarımızın haklarını kazanması yönünde önemli bir adım atılmıştır. Ancak meslektaşlarımızın Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan diğer meslek disiplinlerinin hakları arasındaki "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı" ve "Özel Hizmet Tazminatı" ile ilgili eksiklikleri devam etmekteydi. 

Odamız tarafından T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü`ne konu ile ilgili tüm detaylar 18 Nisan 2023 tarihinde yazılı olarak ekleriyle birlikte iletilmesinin ardından, 12 Mayıs 2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazete`de "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yayımlanmıştır.

Yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile;

Madde 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın eki (I) sayılı "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı" Cetvelinin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 2nci sırasında yer alan "mimar" ibaresinden sonra gelmek üzere ", peyzaj mimarı, iç mimar" ibaresi eklenmiştir.

Madde 2- Aynı kararın eki (II) sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün;

1inci sırasının (b) bendinde yer alan "mimar," ibaresinden sonra gelmek üzere "peyzaj mimarı, iç mimar," ibaresi eklenmiştir.

maddelerinin Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girdiğini tüm meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurur, kamuda çalışan meslektaşlarımıza hayırlı olması temennilerimizi iletiriz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

15. Dönem Yönetim Kurulu


Okunma Sayısı 221
Fotoğraf Galerisi