TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Tmmob Adana Ikk: Hukuksuzluğun Yıldonümünde Gezi Direnişi’Ne Ve Gezi Davası Hükümlüsü Arkadaşlarımıza Sahip Çıkmaya Devam Ediyoruz!

ADANA
26.04.2023 (Son Güncelleme: 30.04.2023 11:48:44)

TMMOB Adana İKK,  Gezi Davası karar duruşmasının birinci yılında 25 Nisan 2023 tarihinde basın açıklaması yaptı.TMMOB Adana İKK Sekreteri Ahmet Uncu tarafından, Mimarlar Odası Adana Şubesinde yapılan açıklamada, bir yıl önce Gezi Davasında verilen cezaların siyasi cezalar olduğu, hukuk sınırları içerisinde olmadığı belirtildi.

TMMOB ADANA İKK SEKRETERİ AHMET UNCU TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA METNİ:

Hukuksuzluğun yıldönümünde Gezi Direnişi`ne ve Gezi Davası hükümlüsü arkadaşlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz!

Ülkemizin en görkemli halk hareketlerinden biri olan Gezi Direnişi hakkında, hukuksuzluğun simgesi olan haksız tutuklama kararının üzerinden tam bir yıl geçti.

Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi`nin eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın Hukuk Müşaviri Can Atalay`ın da bulunduğu arkadaşlarımız 1 yıldır; Osman Kavala ise, 5 buçuk yıldır Gezi Direnişini örgütledikleri gerekçesiyle cezaevinde tutuluyor.

Hukuk, adalet ve insan haklarının gözardı edildiği yargı süreci, Siyasi iktidarın hukuk ve adalet anlayışının çarpıklığının somut göstergelerinden biri olarak tarihe geçmiştir. 

Siyasi iktidar hukuku; adaleti sağlamanın, haksızlıkları gidermenin bir aracı olarak değil, toplumsal muhalefeti cezalandırmanın bir aracı olarak kullanmaktadır.

Gezi Davası, ülkemizdeki diğer pek çok örneğinde görüldüğü gibi hukuki değil, siyasi bir davadır. Gezi Davası`nda verilen mahkumiyet kararları, siyaseten verilmiş kararlardır.

Ancak, tüm bunlara rağmen Gezi Direnişini, toplum vicdanında ve bilincinde lekelemeyi başaramamışlardır. Gezi Davasında verilen cezaların siyasi cezalar olduğu, hukuk sınırları içerisinde olmadığı tüm toplumun bildiği ve kabul ettiği bir gerçektir. 

Hiçbir iftira, hiçbir senaryo, hiçbir karar arkadaşlarımızın masumiyetine ve haklılığına leke düşürmeyi başaramamıştır.

Halka ait olan her şeyi korumak ve kamu yararını savunmak mühendis, mimar ve şehir plancılarının vaz geçilmez temel görevleri arasındadır. İstanbul`un en önemli kamusal alanlarından biri olan Gezi Parkı`nı korumak, Gezi`nin park olarak kalması için mücadele etmek, mesleki etik ilkelerimizin bir gereğiydi. 2013 Haziran`ında, sadece kamusal alanlarımızı değil; iktidarın baskı politikalarını, temel hak ve özgürlüklerin askıya alınmasını, ülkemizin geleceğinin karanlığa gömülmesini de gündemimize alarak mücadele ettik. 

Arkadaşlarımız, halkın çıkarlarını savundukları için, Taksim Meydanı`na ve Gezi Parkı`na sahip çıktıkları için, iktidarın rant projelerine karşı çıktıkları için, mesleki sorumluluklarının gereğini yerine getirdikleri için cezaevindeler.

Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin bir parçasıysa, Gezi Davası`nda tutuklanan arkadaşlarımız da bizim yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir parçasıdır.

Gezi Direnişinin arkasında durduğumuz gibi, Gezi Davasında yargılanan ve ceza alan arkadaşlarımızın da yanında durmaya devam ediyoruz.

Arkadaşlarımıza desteğimizi, dayanışmamızı 365 gündür devam eden Adalet Nöbetleriyle sürdürüyoruz.

Tutuklu arkadaşlarımıza verilen ve hiç azalmadan devam eden toplumsal destek, onların mücadelelerindeki haklılığın göstergesidir.

Hukuksuz tutuklama kararlarının 1. Yıl Dönümünde bir kez daha kararlılıkla belirtiyoruz: TMMOB ve bağlı Odaları olarak, mesleki ve teknik bilgimizi halkın yararına kullanmaya devam edeceğiz, arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız ve bu ülkenin en görkemli halk hareketi olan Gezi`ye sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

 

Okunma Sayısı 63
Fotoğraf Galerisi