TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Peyzaj Mimarları Ve Iç Mimarlar Mimarlarla Eşitlendi 05.04.2023 / Belediye Haber

GENEL MERKEZ
10.04.2023 (Son Güncelleme: 10.04.2023 11:33:39)

5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7446 sayılı "Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile kamuda görev yapan Peyzaj Mimarı ile İç Mimarların ek göstergeleri 4200`e çıkarılmış, diğer mali hakları da mimarlarla eşitlenmiştir.

Söz konusu Kanunla yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir:

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "II- Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (a) bendinde yer alan "ve Mimar" ibaresi ", Mimar, Peyzaj Mimarı ve İç Mimar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`na Göre Alanlar" kısmının "2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel" bölümünün (a) sırasında yer alan "mimar," ibaresinden sonra gelmek üzere "peyzaj mimarı, iç mimar," ibaresi eklenmiştir.

 

Haber için tıklayınız 

 

Okunma Sayısı 18
Fotoğraf Galerisi