13 MAYIS

25 MART PAZARTESİ   


 
<< İlk <<  < Önceki <  1 / 1  > Sonraki >  >> Son >>
 

MESLEĞİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ...06.12.2012 YAPI DENETİM KANUN DEĞİŞİKLİĞİ - SERBEST PEYZAJ MİMARLIĞI HİZMETLERİ ÜZERİNE TEHDİTLER

Serbest çalışan üyelerimizin olası tehditlere karşı özlük haklarının korunmasının sağlanmasında, Odamız Yönetmelikleri çerçevesinde ,özellikle proje müelliflik hizmetlerinde üyelerimizin telif hakları ile birlikte meslek hizmet standartlarının sicilinin tutularak mesleki hak ve yetkilerinin korunumu adına bir yapılandırma süreci başlatmış olduğu halde, üyelerimizin proje hizmetlerini SMM Yönetmeliğimiz 16. Madde hükmü gereklerini yerine getirmekte imtina ettiği ve tescil/telif hakları ile ilgili Odamızın yıllardır vermiş olduğu bilinçlendirme çalışmalarına yeteri kadar geri dönüş olmadığı ile birlikte konu ile ilgili önümüzdeki günlerde yaşanacak olan meslek alanları ve haklarımıza olan müdahalenin çok iyi değerlendirilememiş olduğu fark edilmiş olup, söz konusu değerlendirme raporumuzu paylaşmak gereği hissedilmiş bulunulmaktadır.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ PLANI MAHKEME KARARI İLE DURDURULDU..08.05.2012

Akkuyu NGS Projesi ÇED Başvuru dosyasına göre, Ağustos 2012‘ye kadar tüm belgelerin toplanacağı belirtiliyor. Ancak, mahkemenin bu kararından sonra bu tarihlerin tutturulması çok zor görünüyor. Olağanüstü hal hukuku işletilmezse, ÇED başvuru dosyasındaki sürelere uyulmadığından dolayı da ÇED başvuru dosyasının Bakanlık tarafından ilgili şirkete iade edilmesi gerekir. Eğer bu iç hukuk kurallarına uyulmazsa süreç AİHM‘e kadar taşınır. Önümüzdeki 30 gün oldukça önemli. Yargı kararının uygulanıp uygulanmayacağı, Türkiye‘nin demokratik bir hukuk devleti olup olmadığı tartışmalarına da son noktayı koyacaktır

ILISU VE HES PROJESİ İÇİN ÇED MUAFİYETİ GENELGESİNİ ODA GÖRÜŞÜ 08.05.2012

4 Nisan 2012 tarih ve 28254 sayılı Resmi gazete ile yayımlana Ilısu Barajı ve HES Projesi 2012/10 sayılı Genelge‘nin 7. Maddesi " Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bütün altyapı ve üstyapı inşaatları için gereken tesislerin çevresel etki değerlendirmeleri yapılırken projenin, 7 Şubat 1993 tarihinden önce yatırım programına alınmış olması durumu dikkate alınacak ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden muafiyet hususu buna göre değerlendirilecektir. " denilerek Hasankeyf doğal ve kültürel peyzajların geriye dönüşü olmayan tahribatları üzerine....

ENERJİ YATIRIM ANLAŞMALARI VE AMASRA TERMİK SANTRAL ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞÜDÜR. 07.03.2013

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak, ülkemiz coğrafyası üzerinde önemli bir hassas ekosistem varlığı gösteren Bartın-Amasra üzerinde 21 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilen enerji anlaşması üzerine ve Enerji Bakanlığının enerjide dışa bağımlılığın ortadan kaldırılacağı anlaşma olduğu açıklamaları üzerinden kamuoyu bilgilendirmesi zorunlu hale gelmiştir.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ`NİN DEĞERLENDİRMESİ

Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi Çevresel Etki Değerlendirilmesi Başvuru Dosyası 1 Mart 2012 tarihinde kamuoyunun görüşüne açılmıştır. Peyzaj Mimarları Odası Mersin Temsilciliği`nin dosya ile ilgili ve Akkuyu NGS Projesi ile ilgili görüşleri aşağıdadır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Güvenliği Uzmanlığı ve Peyzaj Mimarlığı

“BARTIN IRMAĞI VE YAKIN ÇEVRESİNİN PEYZAJ PLANLAMA ODAKLI TURİZME KAZANDIRILMASI PROJESİ”

Doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımında; fiziksel planlamanın farklı ölçeklerdeki kararları, bölgelerin geleceğini belirlemekte ve şekillendirmektedir.

TABİAT VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK YASA TASLAĞI GÖRÜŞÜ

Ülkemizin kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarındaki ulusal ve uluslar arası öneme sahip tabii değerlerin, biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın muhafazası ile koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilirliğine ilişkin usul ve esaslar belirleneceği”, amacı ile hazırlanan yasa taslağının, kanunun uygulaması ile ilgili maddeleri sıra ile incelenmeye başladığında öznesinde, tabiat ve biyoçeşitlilik olan muhafaza ve koruma eyleminin alan değiştirdiği ve tabiat ev biyoçeşitliliğin gerçek öznesinin ticarileşmek olduğu ortaya çıkmaktadır.

MESLEK VE MESLEK ALANLARIMIZ ÜZERİNE TAHRİBATLAR /2002-2010

Türkiye’de 24 Ocak kararları ile başlayan neo-liberaliz değişim süreci, arada belli olarak çabalar olmakla birlikte, 2002 yılı itibari ile hükümet eden iktidar ile büyük bir hızla uygulamaya konmuş, küresel emperyalist sistemin yeni düzenine entegrasyonda önemli mesafe alınmıştır. Bugün ülkenin ekonomisinden idari yapısına, hukukundan siyasetine kadar her şey büyük ölçüde uluslar arası sermaye düzeninin gereklerine uygun olarak bağımlılık ilişkileri içinde hızla şekillendirilmiştir.

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) VE TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2007/2013)

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak; doğal-kültürel tüm değerlerin koruyarak-kullanıma açılması ilkesi ile ekolojik veri tabanlı fiziksel plan ve tasarım projeleri üreten meslek disiplinin hizmet alanları içerisinde yer alan turizmin, bölgesel ve yerel planlarının uygulamaları içeriğinde hazırlanan, 28.02.2007 tarihli ve 2007/4 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanmış olup, 02/03 2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Türkiye Turizm Stratejisi. (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007/2013), ülkemiz iç turizminin planlanması, yatırım fizibilitelerinin yapılabilmesi, turizm sektörünün güçlendirilmesinden ziyade ülke turizm kaynaklarının doğru planlanması sonucunda oluşacak uzun vadeli ve sağlıklı bir planlamanın rehberi olması açısından önemsenmektedir.

2(B) GERÇEKTEN SORUN MUDUR?

6831 sayılı Orman Yasası` nın 2.maddesi (b) bendi, kısa adıyla 2(b) bir kanun maddesidir, Bir yasanın bir maddesi neden sorun olmaktadır? 2(b) gerçekten bir sorun mudur? "2b" nedir?

NASIL BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ?

Dünya kapitalizminin Küreselleşme adı altında sürdürdüğü saldırılarla tüm yeryüzü; eşitsizlikler, savaşlar, işgaller, göçler, açlık, yoksulluk ve ekolojik yok oluşlarla bir felakete doğru sürüklenmektedir.

PEYZAJ MİMARLARININ ÇAĞRISIDIR!

 
<< İlk <<  < Önceki <  1 / 1  > Sonraki >  >> Son >>
 

 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA
 TEL: (0312) 418 62 50 FAKS: (0312) 419 64 27
 e-POSTA:

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz. 
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.