13 MAYIS

25 MART PAZARTESİ   


 
<< İlk <<  < Önceki <  1 / 1  > Sonraki >  >> Son >>
 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN (OSB) FİZİKSEL YAPILANMASINDA ENERJİ VERİMLİ, İKLİM DUYARLI VE EKOLOJİK FAYDA SAĞLAYAN PLAN VE PROJELER / ÖZLEM ARSLAN

Dünya nüfusunun artışına ve gelişen teknolojiye paralel olarak enerjiye olan talep sürekli artmaktadır. Enerji ihtiyacının arttığı günümüzde tükenebilir (fosil) kaynaklar yerine yeni ve yenilenebilir alternatif kaynak arayışı sürmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında bulunan güneş, rüzgâr, su ve biyokütle enerjisinin planlama sürecinde ve projelerde kullanımı enerji verimliliğine temel oluşturmalıdır. Bir başka deyişle, “Enerji Verimliliği Planlama ile Başlamalıdır”

KENTSEL KAMUSAL PEYZAJLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİNDE BİR MEŞRULAŞTIRMA ARACI OLARAK TASARIM SÖYLEMİ
BAŞAK ÖZER, DERYA KARADAĞ

Kapitalist sistemin sürdürülebilirliği için kentsel yapılı çevrenin farklı bileşenleri olarak fabrikaların, altyapı sistemlerinin, okulların, hastanelerin, konut alanlarının, alışveriş merkezlerinin vb, sermaye birikiminin kârlılığı için sürekli olarak yeniden üretilmesi gerekmektedir. Bu yeniden üretim anlayışı, kimi zaman kamusal peyzajların özelleştirmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu süreç ise idareler tarafından planlanmakta ve yürütülmektedir.

RANTÇILAR KAYBETTİ İSTANBUL KAZANDI

Aylardır hükümetin "favori aday Türkiye" kampanyasına dönüşmüş olan 2020 Olimpiyatlarının hangi ülkede yapılacağı bilmecesi 7 Eylül‘de Arjantin‘de yapılan bir törenle açıklığa kavuştu. Türkiye‘nin İstanbul ile katıldığı yarışmada diğer iki aday Madrid ve Tokyo idi. İlk oylamada Madrid‘i, tekrarlanan seçimle geride bırakan İstanbul ile ilgili ana akım medyada "Tokyo ile başa baş" efsanesi son dakikaya kadar sürdürüldü.

AKKUYU NGS İÇİN YAPILAN PLANI MAHKEME DURDURDU, PEKİ NE OLACAK! YA DA NE OLMALI?

Nükleer Santral Projesi hızlı bir biçimde hükümetin gündemine girince, önce yönetmelikle Nükleer Santral süreci kotarılmaya çalışıldı. Danıştay bu süreci hukuka aykırı bulunca, hükümet bu kez de Uluslararası bir anlaşma yoluyla nükleer santral kurmaya kalktı. Uluslararası anlaşma yolunun seçilmesinin amacı, nükleer santral sürecinin yargısal denetime tabi tutulmasını engellemekti. Ancak, Rusya ile yapılan anlaşma uyarınca da santral yapımı için gerekli olan her türlü izin Türkiye hukukuna göre alınacaktı.

AFET YÖNETİMİ VE POLİTİK DEPREMLERİN ALTINDA KALMAK

"Olağan hal" rejimi, Van Depremi sonrası sürecin nasıl yönetileceğine bir yanıt verememişken, bu depremin yarattığı olağanüstü toplumsal halin gerilim hattı üzerinden "afet kanununu" gündemlerimize taşıdı. İzmit, Düzce, Ceyhan, Van derken daha hala "Afet yönetimimizi nasıl yapacağız" tartışmasını yapamadan "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" Meclis‘in gündemine indi. Kamuoyunun hassasiyeti ve afet yönetimi konusunda hukuki ve idari karmaşa, hükümeti hızlıca bir yasa yapmaya itti demek ise çok iyi niyetli bir değerlendirme olarak kalabilir. Bu yasa meclis gündemine gelinceye kadar kamuoyundan farklı tepkiler aldı.

KÜRESELLEŞME- SU POLİTİKALARI VE ÜLKEMİZDE YAŞANANLAR

Küresel su politikaları nedir ne zaman ve nasıl hayatımıza girmiştir, bu konuları birlikte değerlendirmeden önce küresel/küreselleşme nedir? Bu kavramı açmak istiyorum. Küreselleşme kavramı, hem burjuva ideologlarının bu kavrama yükledikleri anlam itibari ile hem bir gerçekliği bir ideolojiyi barındırır ve sermayenin dünyayı bütünleştirme ve ulusal sınırları aşma eğiliminin bir ifadesi olarak ortaya çıkar.

MESLEK ODALARI VE ÜNİVERSİTELER

Ülkelerin yok oluşundaki en büyük etken ahlak ve bilim ışığından uzaklaşma sonucu oluşan toplumsal çözülmedir. Odalar, özellikle bu gibi dönemlerde, tek ve en doğru güvenilir kaynak olan "Bilim" ışığına dayanarak toplumları yönlendirmekle de yükümlüdürler. Toplum içinde ilk sorumluluk grubu ise kendi meslektaşları ve meslektaş adayı olan öğrencilerdir.

SARIYA BEZENEN KENTLERİMİZİ KİMLER VE NASIL YENİDEN YEŞERTEBİLİR?

Son aylarda yaşanılan kuraklık ve bunun neden olduğu susuzluk yaşamımızın her alanında olduğu gibi yeşil alanlarda da yıkıcı etkilerini hissettirmiştir. Özellikle metropol kentlerimizde büyük miktarlarda su kullanımı gerektiren klasik peyzaj düzenleme yaklaşımıyla oluşturulan mevcut yeşil alanların hemen hemen tamamı su kullanımının kısıtlandığı birkaç aylık periyot içerisinde onarılması oldukça güç hatta bazı durumlarda olanaksız olan boyutlarda zarar görmüştür.

 
<< İlk <<  < Önceki <  1 / 1  > Sonraki >  >> Son >>
 

 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA
 TEL: (0312) 418 62 50 FAKS: (0312) 419 64 27
 e-POSTA:

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz. 
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.