TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Tmmob Peyzaj Mimarları Odası 25 Yaşında!

GENEL MERKEZ
13.05.2019 (Son Güncelleme: 21.05.2019 10:06:03)

 

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 25 YAŞINDA!


ODAMIZIN 25. YILINI VE 13 MAYIS ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI GÜNÜMÜZÜ KUTLUYORUZ!

 


Çeyrek asrı geride bıraktık… 1994 yılında TMMOB`nin 33. Genel Kurulunda aldığımız kararla kurduğumuz odamız bugün tam 25 yaşında…


Ülkemiz üniversitelerinde daha Peyzaj Mimarlığı bölümü bile yokken "Peyzaj Mimarisi Derneği" çatısı altında başlattığımız örgütlenme serüvenimiz, Odamızla beraber büyüyerek devam ediyor.

 

Meslek onurumuzu, meslektaşlarımızın haklarını ve toplumun genel çıkarını kollayıp gözetme mücadelesiyle geçen 25 yılda Peyzaj Mimarları Odamızın üye sayısı 6500`e dayandı. 6 şubemiz, 19 İl Temsilciliğimiz ve 2 İlçe Temsilciliğimiz ile ülkemizin dört bir yanında mesleğini gururla yapan peyzaj mimarlarının mesleki demokratik kitle örgütü olma kimliğini taşıyoruz.

 

İnsanların yaşadıkları doğal çevreyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirme çabası, medeniyetin başlangıcıyla eş zamanlıdır. Çevresel ve doğal faktörlerle sürekli değişim içinde olan dış mekânları, içinde yaşadığımız toplumun farklılaşan ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirerek insanların doğa ile barışık bir yaşam sürdürebilmesi yolundaki artan çabalar, mesleğimizin her geçen gün daha fazla önem kazanmasına neden oluyor.

 

Kamusal alanda hizmet gören ve farklı insanların farklı ihtiyaçlarına ortak çözümler üretmek zorunda olan mesleğimiz bu demokratik ve katılımcı doğası 25 yıl boyunca meslek odamızın en büyük zenginliği olmuştur.

 

25 yıl boyunca Peyzaj Mimarları ailesi olarak sadece içinde yaşadığımız dünyayı biçimlendirmekle kalmadık, içinde yaşadığımız toplumun dünyayı görme ve algılama biçimini de şekillendirdik. Yeşil alanlarımızı parçası olduğumuz doğanın bilinciyle tasarladık; parklarımızı paylaştığımız ortak değerleri çoğaltabilmek için inşa ettik; bitkilerimizi çocuklarımızın geleceği için büyüttük. 25 yıl boyunca doğamızı ve çevremizi geliştirip güzelleştirirken, insanların kentleriyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini de geliştirip güzelleştirdik…

 

Bugün ülkemizin her neresinde nitelikli kentsel projeler, ortak yaşam alanları, doğal yaşam parkları, kültürel koruma alanı varsa orada üyelerimizin yaratıcı fikirlerinin ve meslek emeğinin izleri vardır.

 

Ne yazık ki, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi`ne 2000 yılında imza atmış ülkemizin, bu antlaşmanın yasal gerekliliklerini yerine getirmekteki çekimser tutumu, mesleki uygulamalarımızın gelişimini sınırlandırmaktadır. Ülke peyzajlarını koruyabilmek, doğayla barışık sürdürülebilir yaşam alanları yaratabilmek ve daha sağlıklı kentlerde yaşayabilmek için tasarım ve planlama alanlarındaki mevzuatlarda peyzaj mimarlarına gereken yer verilmelidir.

 

Peyzaj mimarlarının ülkemizde yarım asrı aşan mesleki birikimi ve bugün çeyrek asra varan örgütlenme deneyiminin ışığında ülkemizin, mesleğimizin, doğamızın ve toplumumuzun daha iyiye ulaşması için aşağıdaki alanlarda derhal somut adımlar atılmalıdır;

• Eğitim politikalarından başlayarak peyzajın önemi gelecek nesillere aktarılmalıdır.

• Kentsel ve Kırsal altyapı kaynakları ekolojik kaygılar gözetilerek planlanmalıdır.

• Projelerde karlılıktan önce, doğal kaynakların sürdürülebilirliği dikkate alınmalıdır.

• Tarihi ve kültürel miraslarımızın korunarak kültürel belleğin gelecek nesillere aktarılması sağlanmalıdır.

• Merkezi ve yerel yönetimlerin kentsel ve ekolojik kararları vatandaşlar tarafından denetlenmelidir.

• Kentsel hizmetlerin sadece yol ve bina yapımı anlayışından çıkartılarak yurttaş öncelikli kamusal sosyal mekânların oluşturulmasına önem verilmelidir.

• İmar Kanunu, Planlı Alanlar Yönetmeliği başta olmak üzere yapı ve çevresel mevzuat ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde Peyzaj Mimarlarına mutlaka yer verilmelidir.

• Doğal, kültürel ve tarihi mirasımızın korunarak kullanılması, kentsel yeşil alanların doğru kurgulanması için peyzaj mimarı istihdamı mutlaka yapılmalıdır.

 

Peyzaj Mimarları Odamızın çeyrek asırlık örgütlenme ve mücadele sürecinde yer alan, emek veren tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha güzel bir dünyada ve doğada yaşama dileklerimizle 25. Yılımızı ve Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günümüzü kutluyoruz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

13. Dönem Yönetim Kurulu

 

 

Okunma Sayısı 176
Fotoğraf Galerisi