TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Türkiye Peyzajları 3.ulusal Konferansı

GENEL MERKEZ
08.04.2019 (Son Güncelleme: 08.04.2019 12:51:54)

Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) tarafından düzenlenen "Yeşil Altyapı” konulu Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı 7-9 Kasım 2019 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilecektir

 Türkiye Peyzajları 3.Ulusal Konferansı

Yeşil Altyapı – Green Infrastructure


7 – 8 – 9 Kasım 2019
Konu, Amaç ve Kapsam


Yeşil Altyapı kentsel çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve halk sağlının korunması amacıyla yeşil kuşak, yeşil koridor, yeşil yamalar, yeşil matrisler ile kentsel açık ve yeşil alanların biyoçeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik modellerin ve uygulamaların tümünü kapsamaktadır.


Avrupa Çevre Ajansı yeşil altyapıyı, ekosistem sağlığı ve direncini arttırma, biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunma, iklim değişikliğinin etkilerini azaltma, ekosistem hizmetlerini destekleyerek insanlara fayda sağlama amacıyla stratejik olarak doğru planlanmış doğal ve yarı doğal alanlar ağı olarak değerlendirmektedir. Yeşil Altyapı, özellikle su kaynakları ve hidrolojik ağlar üzerine temellendirilen, yeşil alanlar ile geleneksel altyapı sistemleri arasında bağ kurma fikrine dayanan ve sürdürülebilir kentsel ve kırsal alan gelişimlerini hedefleyen planlama ve tasarım yaklaşımıdır.


Kanalizasyon, atık su gibi geleneksel ve gri altyapı anlayışından farklı olarak Yeşil Altyapı kentsel ve kırsal alanları bütünleştiren bir yeşil alan sistemi oluşturmayı hedeflemektedir. Yeşil Altyapı sistemleri sürdürülebilir ekolojik işlev ve kültürel değerleri bütüncül olarak bir arada bulunduran sistemlerdir. Çevresel, sosyal, toplumsal ve ekonomik işlevleri yanında, Yeşil Altyapının yararları arasında hava kalitesini iyileştirme, karbon depolama, kentsel ısı adalarının etkisini azaltma, doğal yaşam ortamlarının ve biyolojik çeşitliliğin korunması, kentlerin sağlıklı büyümesi, rekreasyon alanlarının artması gelmektedir. Yeşil Altyapı ayrıca insanların yaşamını sürdürdüğü kentsel ve kent çevresi mekanlara, yöreye kimlik kazandırırlar. 


İklim değişikliğinin insan yerleşimleri üzerindeki etkisini azaltma, ekosistemlerin ve ekosistem hizmetlerinin korunması ve desteklenmesi, insan sağlığı ve refahı açısından dünyadaki birçok önemli kentin planlama stratejisinde yeşil altyapı sistemleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu konferansın amacı, yeşil altyapı konusunu sürdürülebilir akıllı kentler, iklim değişikliği ve küresel ısınma, kent politikaları, kent ekolojisi, biyolojik çeşitlilik, ekonomi ve çevre, sağlıklı kentler, teknik ve yenilikçi çözümler, farklı planlama ve tasarım yaklaşımları başta olmak üzere tüm yönleri ve sosyal, ekonomik, ekolojik, hukuki boyutları ile ele almak ve ülkemizdeki kent planlama politikaları, planlama pratiği, açık ve yeşil alan tasarımı ve yeşil alan uygulamalarında yeşil altyapının yerini ortaya koymak ve geleceğe dönük eylem ve stratejileri belirlemektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız 

 

 

Okunma Sayısı 232
Fotoğraf Galerisi