TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Oda Yonetim Kurulları Ve Bolüm Başkanları Ortak Toplantısı Gerçekleşti.

GENEL MERKEZ
11.03.2019 (Son Güncelleme: 20.03.2019 14:00:50)

8 Mart 2019 tarihinde Ankara`da Oda Yönetim Kurullarımız ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları ile ortak toplantı yapıldı.

 


8 Mart 2019 tarihinde Ankara`da Oda Yönetim Kurullarımız ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları ile ortak toplantı yapıldı.


Toplantıya; Oda Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayşegül Oruçkaptan, Genel Sekreter Songül Top, Genel Sayman Barış Işık, Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Şahin, Adana Şube Yönetim Kurulu Hasibe Akkan, Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Necla Yörüklü, İstanbul Şube Başkanı Murat Ermeydan, İzmir Şube Başkanı Özay Yerlikaya, Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş,  Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Barış Kara, Amasya Üniversitesi Dr. Ögr. Üyesi Bilge Ş. İlhan, Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Mükerrem Aslan, Artvin Çoruh Üniversitesi Doç. Dr. Hilal Turgut, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Serkan Özer, Bartın Üniversitesi Prof. Dr. Sebahat Açıksöz, Bilkent Üniversitesi Doç. Dr.  Bülent Batuman, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya, Bursa Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Gül Sayan Atanur, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Çukurova Üniversitesi Doç. Dr. Cengiz Uslu, Düzce Üniversitesi Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Düzce Üniversitesi Doç. Dr. Osman Uzun, Eskişehir Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Alper Çabuk, İnönü Üniversitesi Doç. Dr. Bülent Yılmaz, Karabük Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Dönmez, Karadeniz Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Banu Çiçek Kurdoğlu, Kırıkkale Üniversitesi Prof. Dr. Öner Demirel, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Meliha Aklıbaşında, Ordu Üniversitesi Doç. Dr. Pervin Yeşil, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Lütfü Çorbacı, Siirt Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ergen katılım gösterdi.


Oda Başkanımız Dr. Ayşegül Oruçkaptan`ın açılış konuşması ile başlayan toplantı tanışma ve gündem önerileri ile devam etti. Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Kurulunun kuruluşu ile ilgili gelinen son nokta ve yapılan çalışmalar üzerine Dr. Ayşegül Oruçkaptan, Prof. Dr. Şükran Şahin, Prof. Dr. Öner Demirel ve Prof. Dr. Alper Çabuk bilgi aktarıldı.
Peyzaj Mimarlarının kamuda istihdamı ve kadro sorunlarına ilişkin görüşülürken Hukuk Müşavirimiz Avukat E. Baturay Altınok`da kamuda çalışan peyzaj mimarlarının yaşadıkları ünvan sorunlarına dair bilgilendirme yaparak bu konuda Odamız ve üylerimiz tarafından açılan davaları anlattı.


Öğrenci Bitirme Proje Ödüllerinin duyurulması ve katılımı için duyuru yapılması yönünde ve "Kolektif Bellek Olarak Peyzajlar" başlığı ile 06 - 08 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya yapılacak olan Peyzaj Mimarlığı 7. Kongresi ve 09 - 10 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak olan IFLA Avrupa Genel Kurulu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.


Toplantının son bölümünde ise dilek ve öneriler konuşularak Oda ve bölümler arasındaki ilişkinin süreklileştirilmesi ve gelişmesi için öneriler yapılarak bundan sonraki süreçlerin koordineli olarak yürütülmesi konuşuldu.

 


Genel Başkanımız Dr. Ayşegül Oruçkaptan`ın açılış konuşması;


Sayın Dekan ve Bölüm Başkanları hepinizi TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulum adına selamlıyorum.

Hoşgeldiniz.

Öznesi insan olan eğitim, "insan yetiştirme sanatı" olarak da ifade edilebilir. Eğitimin, bir ülkenin kalkınması için gerekli olan yetişmiş, bağımsız düşünebilen kültür ve medeniyetlerin gelişmesinde, bilgi ve tecrübelerin nesilden nesile aktarılmasındaki rolü tartışılmaz bir gerçektir.

Bu bağlamda, aday meslektaşlarımızın da alacakları eğitimin kalitesinin, ülkemizdeki mesleki faaliyetlerin temelini oluşturduğunu ve ülke çıkarlarına etki ettiği gerçeğini biliyoruz.

Kentleşmede, kırsal ve doğal alanlarda, tarım alanlarında, korunan alanlarda, tarihi, kültürel ve arkeolojik alanlarda, kısaca tüm Peyzaj alanlarında bilimin ve teknik bilginin, öncelikle  kamu ve toplum çıkarları için kullanılmasından yanayız.

Odamız, ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı eğitiminin mevcut durumunu ve tarihsel seyrini, bölümlerdeki  kontenjan sayılarının eğitime etkilerini, hızla öğrenci almakta olan yeni bölümlerimizdeki akademik personelin sayı ve niteliğini, derslik, atölye, stüdyo ve laboratuvar gibi fiziksel altyapı, staj, lisansüstü eğitimin sorunlarını yakından takip etmektedir.

Tüm bu sorunlar eğitimin kalitesine yansımakta nicelik artarken nitelik de azalmaktadır.

Peyzaj Mimarlığı eğitiminde yeni açılan bölümler ve artırılan kontenjanlar açısından herhangi bir planlama ve hedef anlayışının olmaması yeni mezun peyzaj mimarlarının istihdam sorununu artırdığı gibi peyzaj mimarlarının mesleki kimliklerinde de erozyon yaratmaktadır.

Bu durum meslektaşlarımızın, işsiz kalmasına, düşük ücretlerle çalıştırılmalarına, emeği ile orantılı ücret alamamalarına sebep olmaktadır.

Oda Ana Yönetmeliği`nin amaç maddesinin 24 bendinden en az 8 adedi peyzaj mimarlığı eğitim-öğretimi üzerinedir. Üyesi olduğumuz Peyzaj Mimarlığı Federasyonunun (IFLA) en önemli çalışma alanlarından birisi de peyzaj mimarlığı eğitimidir.

IFLA ve Odalar, küresel ölçekte peyzaj mimarlığı eğitiminin dünyadaki gelişimi ve eğitim müfredatı konularında çalışmakta, akreditasyon, tanınırlık ve denklik konularında belirleyici rol üstlenmektedir.

Bu bağlamda, Üniversite-PMO dayanışmasının daha güçlü bir şekilde hayata geçirilmesi çok önemlidir. Biz Oda olarak oluşturacağımız güç birliğini ve dayanışmayı çok önemsiyoruz.

İkincisini yapmakta olduğumuz bu toplantıda Oda ve Akademi adına güzel sonuçlar çıkmasını ve çıkacak sonuçların bir an önce hayata geçirilmesini diliyorum.

Bilindiği üzere bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 8 Mart 1857`de New York`da 40000 dokuma işçisi kadın daha iyi çalışma koşulları ve insanca yaşama talebiyle grev başlatır. Ve polis saldırısı sonucunda fabrikaya kilitlenen kadınların 129`u çıkan yangın sonucunda hayatını kaybeder.
Yaşanan bu olaydan sonra 1910 yılında Clara Zetkin`in 2. Uluslararası Kadın Kongresinde yaptığı öneri ile 8 Mart Dünya kadınlar günü kabul edilir.

Bu nedenle 8 Mart dünyanın her yerinde, kadınların baskılara karşı verdiği adalet mücadelesinin sembolüdür. Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum.

Hepinizi tekrar saygı ve sevgi ile selamlıyorum.


Dr. Ayşegül ORUÇKAPTAN

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

08.03.2019

 

Okunma Sayısı: 270
Fotoğraf Galerisi