TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Ankara Büyükşehir Ve Çankaya Belediyesine Açtığımız Dava Hakkında Karar Verildi.

GENEL MERKEZ
26.12.2018 (Son Güncelleme: 23.01.2019 10:06:20)

Odamız tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesine açtığımız yapı ruhsat aşamasında tüm parsellerde peyzaj projesi istenmesi gerektiği yönündeki dava hakkında lehimize karar verildi.

 

Odamız tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesine açtığımız yapı ruhsat aşamasında tüm parsellerde peyzaj projesi istenmesi gerektiği yönündeki dava hakkında lehimize karar verildi.

 

Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde yapı ruhsatı başvurularında, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre talep edilmesi halinde ilgili yönetmeliğin 57.  Maddesine istinaden yapı ruhsat eki olarak düzenlenmesi gereken peyzaj projelerinin 500 metrekareden büyük parseller için aranmasına ilişkin Çankaya Belediyesi Meclisinin 07/12/2016 tarih ve 927 sayılı kararı ile bu kararın dayandığı  ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 81.04 ve82.02 maddelerindeki "500 metrekare ve üzeri parsellerde hazırlanacak" ibarelerinin; hukuka aykırı olduğu, tüm parsellerde peyzaj projesi istenmesinden vazgeçilmesinin objektif, kabul edilebilir bir gerekçesi bulunmadığı yönünde açtığımız davaya ilişkin olarak lehimize karar verildi.

 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilgili kararının yürürlükten kalkarak mahkeme devam ettiği süreçte yeni bir karar alması bu konudaki maddelere ilişkin kısımda karar verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verilirken Çankaya Belediyesi tarafından 07/12/2016 tarih ve 927 sayılı kararın ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.

 

Mahkeme kararının tamamı için tıklayınız.

Okunma Sayısı 450
Fotoğraf Galerisi