TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Çankaya Ve Mamak Ilçelerinde Yürütmeyi Durdurma Kararı

GENEL MERKEZ
07.08.2018 (Son Güncelleme: 07.08.2018 12:20:37)

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak tarafımızca, Ankara İli Çankaya İlçesi Mühye ve Karataş mahalleleri ile Mamak ilçesi, İmrahor mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların (2. Etap) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararına karşı açılan davamızda, Danıştay 6.Dairesi yürütmenin durdurulması kararı vermiştir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak, "Ankara İli Çankaya İlçesi Mühye ve Karataş mahalleleri ile Mamak ilçesi, İmrahor mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların (2.Etap) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu‘nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7738 sayılı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali" talebiyle açmış olduğumuz dava, Danıştay 6.Dairesi`nin 2015/6435 E sayılı dosyası üzerinden görülmüş ve 10.07.2017 tarihinde mahallinde keşif incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan keşif sonrası bilirkişilerce hazırlanan raporda, dava konusu "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı"nın belirlenmesine ilişkin işlemin, içerisinde olduğu alanın hiçbir üst ölçekli planın parçası olmadan, bütüncül yaklaşımlara ve Ankara kentinin planlı gelişme tarihine aykırı olarak bir gelişme yönü tarif etmesi, içinde bulunduğu doğal ve ekolojik koridorun Ankara kentsel bütününe olan etkisini dikkate almaması nedenleriyle, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine, plan bütünlüğüne, kamu yararına ve Ankara kentinin yüzyıla yaklaşan planlama pratiğine aykırı olduğu sonucuna varıldığı ifade edilmiştir.


Danıştay 6.Dairesi`nin 2015/6435 E sayılı ve 21.05.2018 tarihli kararı ile, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarının, plansız gelişen, fiziki ve sosyal çevre koşulları sağlıksız ya da afet riski olan bölgeleri kapsaması gerektiği ya da bu alanların dönüşümünü sağlamak amacıyla plansız ve boş alanların da bu proje kapsamına alınabileceği, belediyelerin kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini yaparken imar planlarının hazırlanmasında göz önünde bulundurulacak hususları dikkate almaları gerektiği, belediyelere verilen bu yetkinin sınırsız olmadığı, başta kamu yararının sağlanmasının yanı sıra, hizmet gerekleri, şehircilik ve planlama ilkeleri ve bu yetkiyi öngören yasal düzenlemelerdeki amacın gerçekleştirilmesi ile sınırlı olduğu anlaşılmakta olup bu manada davalı idarece hangi plansız gelişen ya da fiziki ve sosyal çevre koşulları sağlıksız veya afet riski taşıyan alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje kapsamına alındığının gerekçe raporunda açıkla ortaya konulması gerektiği ancak dava konusu işlemde, bilirkişi raporunda tespit edilen hususların göz ardı edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine, plan bütünlüğüne ve kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılarak yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar için tıklayınız. 

 

Okunma Sayısı 63
Fotoğraf Galerisi