13 MAYIS

27 MART ÇARŞAMBA   


ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NDE İPTAL VE ONAMA KARARI

HABER

Yayına Giriş Tarihi: 02.08.2018
Güncellenme Zamanı: 02.08.2018 10:57:50
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 02.08.2018 10:53:26

 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak tarafımızca, Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde bulunan alanın Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi yenileme alanı olarak kabul edilmesine dair Bakanlar Kurulu kararına karşı açılan davamızda, Danıştay 14.Dairesi tarafından iptal kararı verilmiş ve söz konusu karar onanmıştır.
 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak, "Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde bulunan alanın, Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi yenileme alanı olarak kabul edilmesine ilişkin 30.07.2012 tarih ve 2012/3547 sayılı Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali" talebiyle açmış olduğumuz dava, Danıştay 14.Dairesi`nin 2012/10367 E sayılı dosyası üzerinden görülmüş ve Dairenin 23.06.2015 tarihli kararı ile "dava konusu kararla yenileme alanı olarak ilan edilen mevcut hayvanat bahçesi arazisi dışındaki arazilerin üzerinde yapı bulunmaması karşısında, söz konusu arazilerin 5366 sayılı Yasa kapsamında, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş, yeniden inşa ve restore edilmesi gereken yerler olarak kabul edilmesi hukuken olanaklı olmadığı gibi, bu araziler üzerinde 5659 sayılı Yasa`nın Ek 1.maddesinde yapılmasına izin verilen inşai faaliyetler ile fiziki müdahaleleri aşacak biçimde faaliyet ve müdahalelere olanak tanıyan dava konusu kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır" şeklindeki gerekçe ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 


Anılan karara karşı davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından temyiz kanun yoluna başvurulması neticesinde ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun 2015/3686 E, 2018/1200 K sayılı ilamı ile 26.03.2018 tarihinde temyiz başvurusunun reddi ile Danıştay 14.Daire ilamının usul ve hukuka uygun olduğu ve bozulmasını gerektirir bir sebep bulunmadığı gerekçesiyle onanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

 

Gerekçeli karar için tıklayınız.

 

Onama kararı için tıklayınız. 

 

 

 

DOSYALAR

(2379 KB) (02.08.2018 10:54:40)

(650 KB) (02.08.2018 10:55:16)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 84

Tüm Haberler

 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA
 TEL: (0312) 418 62 50 FAKS: (0312) 419 64 27
 e-POSTA:

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz. 
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.