TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Konya Büyükşehir Belediyesine Dava Açıldı

GENEL MERKEZ
25.07.2018 (Son Güncelleme: 04.09.2018 18:01:08)

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak tarafımızca, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 1/5000 ölçekli Plan notlarına ilave ve bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kararının "Plan notlarının yapı ruhsat aşamasında istenecek peyzaj projeleri" ile ilgili 4 nolu maddesinin iptali talebiyle dava açılmış bulunmaktadır.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 1/5000 ölçekli Plan notlarına ilave ve bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 16.02.2018 tarih ve 196 sayılı kararının "Plan notlarının yapı ruhsat aşamasında istenecek peyzaj projeleri" ile ilgili 4 nolu maddesine TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Konya İl Temsilciliği aracılığı ile yapılan itirazın reddine dair işlem ile 4 nolu maddenin aynen kabulüne dair Konya Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 16.03.2018 tarih ve 269 sayılı kararının (peyzaj projeleri ile ilgili) 4 nolu maddesinin a, b ve c bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi talebiyle Konya Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açmış bulunmaktayız. 


06.07.2018 tarihinde açılan davamız Konya 1.İdare Mahkemesi`nnde görülmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur

Okunma Sayısı 155
Fotoğraf Galerisi