13 MAYIS

27 MART ÇARŞAMBA   


II. PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞTAYI’NA KATILDIK

HABER

Yayına Giriş Tarihi: 09.07.2018
Güncellenme Zamanı: 04.09.2018 18:00:50
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 09.07.2018 10:39:53

 
4 -7 Temmuz 2018 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi’nde, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Peyzaj Mimarları Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) işbirliğiyle ülkemizdeki peyzaj mimarlığı eğitiminin 50 yıl etkinlikleri kapsamında “II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı” düzenlendi.
 

 

4 -7 Temmuz 2018 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi`nde, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Peyzaj Mimarları Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) işbirliğiyle ülkemizdeki peyzaj mimarlığı eğitiminin 50 yıl etkinlikleri kapsamında "II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı" düzenlendi. Cumhuriyet Konferans Salonu`nda gerçekleştirilen Odamızın da destekleyen kuruluşlar arasında yer aldığı programın açılışında konuşmacıları arasında Oda Başkanımız Ayşegül Oruçkaptan yer aldı.


Çalıştayda Peyzaj Mimarlığı öğretim programlarının yapısı ve öğretim tekniklerinin değerlendirildi ve eğitim – öğretim alanında küresel ve ulusal düzeydeki gelişmeler konuşuldu. İlk gün düzenlenen "Peyzaj Mimarlığı Mezunlarından Beklentiler Paneli"nde Odamız görüşlerini Oda Başkanımız Ayşegül Oruçkaptan yaptığı sunum ile katılımcılarla paylaştı. Üç gün süren Çalıştay düzenlenen paneller ve sekiz farklı atölye çalışmasının ardından tamamlandı.


Dr. Ayşegül Oruçkaptan Açılış Konuşması :

"Sayın Rektör,

Sayın Dekan ve Bölüm Başkanı,

Akademisyenler,

Basın Mensupları,

Sevgili Öğrenciler ve Çok Değerli Üyelerimiz,

Hepinizi TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve Yönetim Kurulum adına selamlıyorum.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanlığında yapılmakta olan "ll. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı" düzenleme kuruluna, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Hedefi ve konusu insan olan eğitim, "insan yetiştirme sanatı" olarak ifade edilebilir. Bireylerin toplum içinde sürekli değişen yaşama hazırlanması ve bir ülkenin kalkınması için gerekli olan yetişmiş, bağımsız düşünebilen insan gücünün sağlanmasında önemi büyük olan eğitimin, ayrıca kültür ve medeniyetlerin gelişmesinde ve nesilden nesile aktarılmasındaki rolü tartışılmaz bir gerçektir. Bu bağlamda, eğitim sistemlerinin değişen ve gelişen zamana ayak uydurması ve sürekli kendini yenilemesi gereklidir.

Ülkemizde, eğitimin ilköğretim hatta ana sınıflardan itibaren,  yapısal ve politik sorunları olduğu aşikardır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin aydınlık geleceğini şekillendiren eğitim kurumlarının niteliği ve gelişimi hepimizi kaygılandırmaktadır.

Bu bağlamda, Meslek mensuplarımızın da alacakları eğitimin kalitesi, ülkemizde yapılan meslek faaliyetlerinin temelini oluşturduğunu ve ülkemizin çıkarlarına etki edeceği gerçeğini unutmayalım.

Kentleşmede, Kırsal ve doğal Alanlarda, Tarım alanlarında, Korunan alanlarda, Tarihi ve Kültürel alanlarda, kısaca tüm Peyzaj alanlarında bilimin ve teknik bilginin, öncelikle kamu ve toplum çıkarları için kullanılmasından yanayız.

Odamız, ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı eğitiminin mevcut durumunu ve tarihsel seyrini, gelişimlerin eğitime etkilerini, fakülte, bölüm ve kontenjan sayılarındaki değişiminin etkilerini, akademik personelin sayı ve nitelik sorunlarını, derslik, atölye, stüdyo ve laboratuvar gibi fiziksel altyapı sorunlarını, staj sorununu, lisansüstü eğitimin sorunlarını, yakından takip etmektedir.

Ülke gereksinimi, iş ve istihdam olanakları düşünülmeksizin yapılan kapasite artışları, altyapı eksiklikleri, öğretim kadrosu yetersizlikleri, öğrenci niteliklerinde meydana gelen düşüşler, müfredatın niteliği ve işlevselliği, ders içerikleri, eğitimde çeşitlilik, akreditasyon, denklik, yeterlilik, meslek içi eğitim, lisans sonrası eğitim, eğitimin kalitesi, öğretme yol ve yöntemleri gibi çeşitli konular bu sorun yumağının parçalarını oluşturmaktadır.

Peyzaj Mimarlığı eğitiminde gerek açılan yeni bölümler gerek artırılan kontenjanlar açısından planlama ve hedef anlayışının olmaması özellikle belirli bölümlerden mezun peyzaj mimarlarının istihdam sorununu artırdığı gibi bu kitlenin mesleki kimliklerinde de erozyon yaratmaktadır. İşsizliğin artması ücret politikalarını olumsuz yönde etkilemekte ve meslektaşlarımızın emeği ile orantılı ücret almalarını engellemektedir.

Ayrıca, Eğitim-İstihdam ilişkilerinin planlı bir şekilde ele alınmamasından dolayı lisans eğitiminde edinilen bilgilerin önemli bir bölümü çalışma hayatında pratik karşılığını bulamamaktadır. Eğitim-İstihdam ilişkisini mesleğimiz adına hangi oluşum ve ya oluşumlar üstlenmelidir? Bu oluşumların çalışma biçimi ne olmalıdır? Bu sorulara cevapların bu çalıştay sonucunda biçimleneceğine inanıyorum. Oda Ana Yönetmeliği`nin amaç maddesinin 24 bendinden en az 8 adedi peyzaj mimarlığı eğitim-öğretimi üzerinedir. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Federasyonunun en önemli çalışma alanlarından birisi de peyzaj mimarlığı eğitimdir, küresel ölçekte peyzaj mimarlığı eğitiminin gelişimine katkı sağlamakta, akreditasyon, tanınırlık ve denklik konularında belirleyici rol üstlenmektedir. Bu bağlamdaki Üniversite-PMO dayanışmasının ülkemizde nasıl kurgulanabileceği bu çalıştayın her tematik oturumda tartışılması beklentilerimdendir. Bu konularla ilgili ayrıntılı bilgileri "Peyzaj Mimarlığı Mezunlarından Beklentiler" panelindeki konuşmamda sizlerle paylaşacağım.

Yazboz tahtası haline gelen ilk, orta ve yükseköğretimin çok sıkıntılı olduğu günümüzde, Düzce Üniversitesi, Orman fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzenlemesinde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim çalıştayı son derece PMO olarak başkanı olarak önemsiyorum.

Buradan çıkacak sonuçların gecikilmeden bir an önce hayata geçirilmesini, sonuç bildirgesinin kamuoyu ile paylaşılmasını diliyor, güzel sonuçlar çıkmasını bekliyoruz. "


Dr. Ayşegül ORUÇKAPTAN
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı
04.07.2018


 

 

Okunma Sayısı: 134

Tüm Haberler

 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA
 TEL: (0312) 418 62 50 FAKS: (0312) 419 64 27
 e-POSTA:

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz. 
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.