13 MAYIS

27 MART ÇARŞAMBA   


5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ “SADECE BİR DÜNYA VAR.”

BASIN AÇIKLAMASI

Yayına Giriş Tarihi: 04.06.2018
Güncellenme Zamanı: 20.06.2018 11:23:45
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 04.06.2018 16:42:20

 
5 Haziran 2018’ Dünya Çevre Gününde bir kez daha uyarıyoruz ki; çevre ve insan yaşamı önemlidir ve üretici bir avuç insanın sömürüsüne terk edilmemelidir.
 

 

1972 yılında İsveç‘in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı‘nda alınan  kararla, 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi.


Her yıl, insanların çevre ile ilişkisi ve çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta ve bir "tema" belirlenerek çevre sorunlarına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.


Dünya Çevre Günü etkinliklerinin bu yılki teması plastik kirliliği ile mücadeledir. Tüm hükümetlere, sanayi kuruluşlarına, toplumlara ve bireylere çağrıda bulunulup plastik kullanımını azaltmak için bir araya gelmeleri ve plastiğin yerini alacak çevre dostu alternatifleri geliştirmeleri hedeflenmiştir.


Sonuç olarak deniz ve okyanusları kirleten, sucul yaşama zarar veren ve insan sağlığını tehdit eden özellikle tek kullanımlık plastiğin kullanımının ve üretiminin azaltması gerekmektedir.


23-27 Mayıs 2016`de Nairobi`de düzenlenen 2. BM Çevre Asamblesi UNEA-2 sonucunda, 22 Nisan 2016`da BM`de yapılan Paris Anlaşması`nın desteklenmesi, okyanuslar ve denizler, denizlerdeki plastik atıklar ve mikro plastikler, mercan resifleri, yaban hayatın yasadışı ticareti, kimyasallar ve atıklar, sürdürülebilir üretim ve tüketim, refah için biyoçeşitliliğin ana akımlaştırılması, toz ve kum fırtınaları, çölleşme, arazi tahribatı ve kuraklıkla mücadele, sürdürülebilir kırsal hayvancılık ve meralar konuları başta olmak üzere, 2030 gündeminin hayata geçirilmesi bakımından önem teşkil eden toplam 25 karar alınmıştır.


Yapılan tüm çalışma ve uyarılara rağmen, dünyamızın geleceğini tehdit eden küresel iklim değişikliği yavaşlatılamamıştır. Küresel iklim değişikliği, su sorunu, nükleer enerjinin yarattığı tahribat, doğal ve kentsel alanlara yapılan müdahaleler, yaban ve bitki hayatı üzerindeki baskı, giderek artan dünya nüfusunun ihtiyaçları ve yarattığı yük bizim koruma anlayışımızı ve yaşam biçimlerimizi gözden geçirmeye zorlamaktadır.


Günümüzde, çevre problemleri daha da çok artmış, su kirliliği, toprak kirliliği, iklim değişikliği, nesli tükenmekte olan canlı türlerinin sayılarında artış vb. birçok konu ortaya çıkmıştır. Örneğin sera gazlarının artışıyla birlikte gelen iklim değişikliği problemi su kaynaklarına etki etmekte, azalan su kaynakları tarımsal üretime etki etmekte ve biyolojik çeşitliliği azaltmakta, bu da ekosistemi etkilemektedir. Çevre sorunları doğa için büyük bir tehdittir ve daha önceleri doğa ile iç içe olan insanoğlunu doğadan giderek uzaklaştırmaktadır.


Yine Küresel iklim değişikliğinin en önemli nedeni olan fosil yakıtların kullanımından kaynaklı sera gazı emisyonları tüm uluslararası antlaşmalara ve uyarılara karşın yıldan yıla artmaktadır. Kuraklık, aşırı hava olayları, seller, kıtlık gibi küresel iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçları dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de  günden güne artan oranda görülmeye başlanmıştır.


Sera gazı emisyonları, ayrıca hava kirliliğinin de en önemli nedenidir ve Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile dünya üzerindeki kentlerin büyük bir bölümünün havasının kirli olduğunu ve hava kirliliğinin dünya üzerinde yılda 7 milyon erken ölüme yol açtığını vurgulamıştır.


Ülkemizde insan sağlığı hiçe sayılarak sürdürülen çevre sömürüsü yıldan yıla artış göstermektedir. Başta kömür olmak üzere fosil yakıt, nükleer, maden lobileri termik santraller, günden güne artan aç gözlülükleri ile doğal kaynaklarımızı sömürmekte; havamızı, suyumuzu ve toprağımızı kirletmektedir.


Bu yılın Dünya Çevre Günü temasına uygun olarak; plastik kullanımını azaltacak önlemler alınmalı, kömürlü termik santraller kapatılmalı, yenileri yapılmamalı, nükleer santral yapımından vaz geçilmeli, su kaynaklarımız korunmalı, temiz tutulmalı, HES`ler ile yok edilmemeli, endüstriyel, tıbbi ve evsel atıkların depolanmasında yeni yöntemler kullanılmalı, topraklarımız ve tarım alanlarımız kimyasallarla ve pestisitlerle kirletilmemeli, ormanlarımız bilinçsizce yok edilmemeli, hava kirliliğine karşı önlemler alınmalıdır.

 

5 Haziran 2018` Dünya Çevre Gününde bir kez daha uyarıyoruz ki; çevre ve insan yaşamı önemlidir ve üretici  bir avuç insanın sömürüsüne terk edilmemelidir.


 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

13. Dönem Yönetim Kurulu 

 

 

 

Okunma Sayısı: 124

Tüm Basın Açıklamaları

 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA
 TEL: (0312) 418 62 50 FAKS: (0312) 419 64 27
 e-POSTA:

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz. 
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.