TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Tmmob 44. Donem Çalışma Raporu Yayımlandı

GENEL MERKEZ
28.05.2018 (Son Güncelleme: 28.05.2018 15:18:48)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 44. Dönem Çalışma Raporu yayınlandı. Çalışma Raporu`nda TMMOB`nin dönem içerisindeki tüm çalışmaları bulunmaktadır.

 

44. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

(2016 MAYIS-2018 MAYIS)

 

İÇİNDEKİLER

45. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ                                            

SUNUŞ

SAYGIYLA ANIYORUZ

TEOMAN ÖZTÜRK

ÖNCEKİ DÖNEMLER TMMOB BAŞKANLARI

 

1. TMMOB 44. GENEL KURULU

   1 Divan Üyeleri

   2 Genel Kurul Komisyonları ve Görev Alanlar

   3 Genel Kurula Katılım Çizelgesi

   4 Genel Kurul Sonuç Bildirisi

 

2.TMMOB 44. DÖNEM KURULLARI ve ÖRGÜT YAPISI

                        
   1 TMMOB Yönetim Kurulu

   2 TMMOB Yüksek Onur Kurulu

   3 TMMOB Denetleme Kurulu

   4 TMMOB Yürütme Kurulu

   5 TMMOB Genel Sekreterliği

   6 Odalarımızın Kurulları
      (2016-2018 Dönemi)
      (2018-2020 Dönemi)

   7 TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterleri (2016-2018 Dönemi) 

   8 Odalara Bağlı Şube-İl-İlçe Temsilcilikleri ve Üye Sayısı  (31 Aralık 2017)


3. TMMOB 44. DÖNEM (2016-2018) ÇALIŞMA PROGRAMI

                   
4. TMMOB 44. DÖNEM ÇALIŞMALARI   

                                                   
1. Danışma Kurulu Toplantıları

2. Yönetim Kurulu Çalışmaları 

3.Yürütme Kurulu Çalışmaları

4. Genel Sekreterlik Çalışmaları

5. Odalar ile İlişkiler

     Genel Değerlendirme

     Oda Başkanları ile Ortak Toplantılar

     Oda Yazmanları ile Ortak Toplantılar

     Oda Saymanları ile Ortak Toplantılar

     Öğrenci Üye Kampları ve Etkinlikleri

6. İl/İlçe Koordinasyon Kurulları ile İlişkiler

7. Demokrasi, Hak ve Özgürlükler Mücadelesinde TMMOB

     Katıldığımız Mitingler, Kitlesel Basın Açıklamaları

     15 Temmuz Darbe Girişimi, OHAL Düzeni ve TMMOB

     OHAL ve Meslek Mensuplarımızın İhracı

     TMMOB Yasası`nı Değiştirmeye Yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hazırlanan Taslak

     İdari ve Mali Denetim Adı Altında TMMOB ve Odalarımıza Yönelik Müdahale

     Kimya Mühendisleri Odası`na Müdahale ve Yönetim Kurulu`nun Görevden Alınması

     16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu ve TMMOB

     SGK ile TMMOB Arasında İmzalanan Protokolün İptal Edilmesi

     Uluslararası İş Gücü Kanunu Süreci

     24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri

8. Teoman Öztürk`ü Anma Etkinlikleri

9. 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü

10. 19 Eylül Mühendis Mimar Şehir Plancıları Dayanışma Günü

11. Kongre, Sempozyum, Kurultay Etkinliklerimiz   

     Genel Değerlendirme

     Kongreler

          - TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi

          - TMMOB Sanayi Kongresi

     Sempozyumlar/Kurultaylar/Çalıştaylar

          - TMMOB Enerji Sempozyumu

          - TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu

          - TMMOB 2.Kadın Sempozyumu

          - TMMOB 5.Kadın Kurultayı

          - TMMOB 2. Bilirkişilik Çalıştayı

     Kent Sempozyumları

          - TMMOB Eskişehir Kent Sempozyumu

          - TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu

     Seminerler ve Örgüt İçi Toplantılar

          - TMMOB ve Oda Denetleme Kurulları Ortak Toplantısı

          - TMMOB ve Oda Onur Kurulları Ortak Toplantısı

12. Çalışma Gruplarımız

 Genel Değerlendirme

Bilirkişilik Çalışma Grubu

Çalışma İzinleri İzleme Komisyonu

Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu

Enerji Çalışma Grubu

Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu

Gıda Politikaları Çalışma Grubu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu

Kadın Çalışma Grubu

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Özlük Hakları Komisyonu

LPG Çalışma Grubu

Mesleki Denetim Çalışma Grubu

Mevzuatı İzleme ve Geliştirme Çalışma Grubu

Mühendis Mimar ve Şehir Plancılığı Eğitimi ve Denklik Çalışma Grubu

Oda Aidat Uygulamaları Çalışma Grubu

Savaşın Etkilediği Kentlerin Yapısal Sorunları Çalışma Grubu

Ücretli, İşsiz ve Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu

Yapı Denetimi Çalışma Grubu

Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu

13. Basın-Yayın Çalışmalarımız ve Web Sitemiz

     Kitaplarımız

     Birlik Haberleri

     Web Sitemiz

     Sosyal Medya Hesaplarımız

14. Üyesi Olduğumuz Uluslararası Kuruluşlar ile İlişkiler

     Dünya Mühendislik Kuruluşları Federasyonu (WFEO)

     Avrupa Mühendis Birlikleri Federasyonu (FEANİ)

15. Temsil Edildiğimiz Kuruluş ve Platformlar ile İlişkiler

     Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Danışma Kurulu

     Tüketici Konseyi

     Türk Patent Enstitüsü

     Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

     Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu

     Türk Loydu

     Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

     Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu

     Türk Tasarım Danışma Konseyi

     Kalite ve Çevre Kurulu

     Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik‘te Belirlenen Daimi Komite

     Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)

16. Yönetim Kurulunda Karar Alınarak Resmi Gazete`de Yayımlatılan TMMOB ve Oda Yönetmelikleri

17. Hukuk Çalışmalarımız

     Sunuş

     TMMOB Adına Açılan Davalar

     TMMOB Aleyhine Açılan Davalar

     TMMOB Temsilcilerine Açılan Davalar

     TMMOB Yüksek Onur Kurulu Kararlarına İlişkin Açılan Davalar

     TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi

5. TMMOB YÖNETİM KURULU KARARLARTMMOB 44. DÖNEM MALİ RAPORU


6. TMMOB DENETLEME KURULU RAPORU


7. TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU RAPORU VE KARARLARI


8. 44. DÖNEMDE SÖYLEDİKLERİMİZ 
 

TMMOB 44. Dönem Çalışma Raporu için Tıklayınız...


44. Dönem‘de Söylediklerimiz için Tıklayınız...

Okunma Sayısı: 44
Fotoğraf Galerisi