13 MAYIS

20 NİSAN CUMARTESİ   


13 MAYIS PEYZAJ MİMARLIĞI GÜNÜMÜZ, 24. YAŞIMIZ KUTLU OLSUN…

HABER

Yayına Giriş Tarihi: 12.05.2018
Güncellenme Zamanı: 04.06.2018 16:37:42
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 13.05.2018 08:26:39

 

1966 yılında Peyzaj Mimarisi Derneği ile başlamış olan örgütlülüğümüz, 13 Mayıs 1994 yılından itibaren Peyzaj Mimarları Odası çatısı altında devam etmektedir. Bu yıl 24. Yaşımızı seneye de 25. Yılımızı kutlayacağız. Peyzaj Mimarları Odası TMMOB çatısı altında artık çeyrek yüzyıllık genç bir fidandan, geniş bir gövdeye dönüşmüş ve gövdesine güç veren 6 şubesi 22 temsilciliği 7000 üyesi ile kocaman bir çınar olmak için büyümektedir.


24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerinde 20.000 peyzaj mimarının ve Odamızın seçime girecek tüm partilerden talepleri vardır;

İSTİYORUZ !!!!!


Demokrasiden, adaletten, insan haklarından yana, eşit,  kimsenin yönelimlerinden, tercihlerinden, inançlarından dolayı kendini öteki hissetmediği kocaman, mutlu ve güçlü bir ülke İSTİYORUZ…


Engellilerin engelleriyle yaşama karışabildiği, hayatın her alanında ortak akılla engellerin ortadan kaldırıldığı, her yeni güne gülümseyerek başlayan bir ülke İSTİYORUZ…


Çocukların ölmediği, istismar edilmediği, bizler tarafından tasarlanan ve uygulanan parklarda, sokaklarda özgürce oynadığı,  gelecek kaygısı yaşamadığı, güzel bir gelecek vaat edebileceğimiz; kadının ve erkeğin eşit, yan yana, omuz omuza olduğu, toplumun korkutularak değil ikna edilerek yönetildiği bir ülke İSTİYORUZ…


Mesleğimizin ve yasal tanınırlığımızın sağlanmasını,  İmar Kanunu dahil tüm yasa ve yönetmeliklerde somut adımlar atılmasını, çabalarımızın bir an önce karşılık bularak Peyzaj Mimarlarının Kamuda her kademede istihdam edilmesini, iş güvenceli istihdamı esas alan, çalışma yaşamını demokratikleştiren düzenlemeler yapılmasını İSTİYORUZ… 


Peyzaj Mimarlığı disiplininden ülkenin, toplumun ve kamunun en etkin şekilde faydalanabilmesi için Bölge ve Ülke Planlarından Nazım İmar Planlarına oradan da Uygulama İmar Planlarına, her kademede Peyzaj Mimarlarının dahil edilmelerini  İSTİYORUZ…


03.07.2017 tarihinde ÇŞB tarafından yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapı ruhsat aşamasında peyzaj projeleri isteme kriterlerinin tanımlanmasını, tüm metrekarelerde, tüm yapı adalarında; peyzaj projelerinin istenmesini İSTİYORUZ… 


Her yıl 1000‘den fazla öğrencinin kabul edildiği Peyzaj Mimarlığı Bölümlerindeki eğitim kalitesinin arttırılmasını,  istihdam olacağı yaratılmadan yeni bölümlerin açılmamasını, fiziki ve akademik olarak kadro yetersizliği bulunan bölümlerin güçlendirilmesini İSTİYORUZ...  


Doğal, kültürel ve tarihi sit alanlarının yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle ülkemizin en değerli mekanlarının imara açılmasına, rant aygıtı haline getirilmesini, doğal tarihi ve kültürel miraslarımızın tahrip edilmesinein önüne geçilmesini İSTİYORUZ…


Ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını mutlak olarak koruyarak yarınlara aktarılmasını, ülke kaynaklarının müsrifçe harcanmasının önüne geçilmesini İSTİYORUZ… 


Kentlerimizin, hoyratça yapılan plan değişiklikleriyle kaos ortamına sokulması, yanlış kentsel dönüşüm uygulamalarıyla kimliklerini ve geleceklerini kaybederek geçmişlerinden koparılıp birer rant aygıtı olarak dönüştürülmemesini İSTİYORUZ...    


Doğal afetlerden korunma yönündeki temel insani istemler yönünden; Genç ve diri fay hatları üzerinde  yaşadığımız ülkemizde, Ulusal Deprem Stratejisi, Türkiye Deprem Master Planı ve Afet Yönetimi Stratejik Planı oluşturulmalı, bu çalışmalar yapılacak planlarda altlık olarak kullanılmalı, kamusal açık ve yeşil alanların deprem faktörüyle değerlendirilmesini, sel gibi artık her yıl yaşadığımız gerçeği göz önünde tutarak, kentler içerisine haps olmuş derelerimiz ve dere yatakları, ekolojik  temelli ıslah edilmesini, yapılacak çalışmalarla oluşacak veriler ışığında sistematik olarak yapı stoğundan arındırılarak, aktif ve pasif rekreasyon alanları olarak tasarlanmasını İSTİYORUZ…


Enerji üretiminde; üreterek cevap üretmek yerine tasarruf etmek mottosu düstur alınmalı,  doğal ve kültürel çevre sürecin birincil faktörü olarak değerlendirilmeli; Hidroelektrik, Nükleer ve Termik santral gibi günümüzde ileri ülkelerce terk edilen üretim yöntemlerinin yerine, yenilenebilir enerji üretim modelleri uygulanmalıdır.  


Bu sorunlar hem mesleğin, hem ülkenin, hem de peyzaj mimarlarının sorunudur. Ülkesini ve mesleğini seven, geleceği çizen Peyzaj Mimarları da bu sorunlarla mücadele etmek zorundadırlar.


Bu anlamda Odamız, sözünü söylemekten hiçbir zaman sakınmamıştır, sakınmayacaktır.


2014 yılında yaşanan ve tam da  Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günümüzü kutladığımız 13 Mayıs`ta yaşanan Soma faciasında kaybettiğimiz canlarımızı anıyor, saygıyla selamlıyoruz.

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

13. Dönem Yönetim Kurulu 

 

Okunma Sayısı: 181

Tüm Haberler

 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA
 TEL: (0312) 418 62 50 FAKS: (0312) 419 64 27
 e-POSTA:

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz. 
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.