13 MAYIS

18 ARALIK SALI   


YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI`NIN KARARINA KARŞI DAVA SÜRECİ BAŞLATILDI

HABER

Yayına Giriş Tarihi: 19.01.2018
Güncellenme Zamanı: 20.02.2018 16:58:21
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 19.01.2018 16:58:17

 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, “peyzaj mimarlığı programı mezunlarının mimarlık eğitimine eşdeğer bir eğitim almadıkları gerekçesiyle kamu kurum ve kuruluşlarında mimarlık kadrosuna atanmalarının uygun olmadığına” ilişkin 18.10.2017 tarihli Yürütme Kurulu kararının iptali ile ilgili Oda`mız tarafından dava açıldı.
 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, "peyzaj mimarlığı programı mezunlarının mimarlık eğitimine eşdeğer bir eğitim almadıkları gerekçesiyle kamu kurum ve kuruluşlarında mimarlık kadrosuna atanmalarının uygun olmadığına" ilişkin 18.10.2017 tarihli Yürütme Kurulu kararının iptali ile ilgili Oda‘mız tarafından dava açıldı. 

 

Yaklaşık 3 yıldır Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, YÖK, Üniversiteler Arası Kurul gibi idari otoriteler ile Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partiler ile peyzaj mimarlarının kadro ve özlük hakları ile ilgili yapılan görüşmelerde olumlu sonuçlar alınmaya; kadro sorununun bütçe esasları dahilinde kademeli çözümüne dair ilerleme sağlanmış, özlük hakları ile ilgili haklılığımız yetkili idari ve siyasi merciilerce dile getirilmiş, ancak konunun nihai çözümünün Bakanlar Kurulu`nun 05.05.2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zaman ve Tazminatlara İlişkin Karar"`da yapılacak ekleme ile kesin olarak çözülebileceği belirtilmişti. 

 

Bu değişiklik ile ilgili metin ve gerekçeler Bakanlar Kuruluna iletilmek üzere ilgili merciilere iletilmiş ve görüşmelere devam edilmiş ise de henüz bu konuda somut bir değişiklik yapılmadan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı`nın 24.10.2017 tarih ve E 71688 sayılı yazısının dağıtımının Oda`mıza yapıldığı ve söz konusu yazı ile "Devlet Personel Başkanlığının, ülkemizde mimarlık mesleği kendi içerisinde mimarlık, iç mimarlık ile şehir ve bölge plancılığı şeklinde farklı ihtisaslaşmaya gitmiş bulunduğu, bu ayrımın mimarlar ve iç mimarlar arasında eğitim, mezuniyet ünvanı, kayıt olunan Oda, üyelik şartları, görev tanımı, imza yetkisi ve fenni mesuliyet gibi birçok alanda kendini gösterdiği belirtilerek 25.01.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının yeniden incelenmesini ve 3715 sayılı Kanunun ek 1. Maddesi kapsamında "içmimarlık" ve "peyzaj mimarlığı" programı mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarının münhal bulunan "mimar" kadrosuna atanıp atanamayacağı konusundaki yazısı 18.10.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendiği ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 43/b maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı`nın görüşü de dikkate alınarak İçmimar programı ile peyzaj mimarlığı programı mezunlarının Mimarlık eğitimine eşdeğer bir eğitim almadıklarına, Mimar kadrosuna atanmalarının uygun olmadığına ve 25.01.2012 tarih ve 2012.3.454 sayılı Yürütme Kurulu kararının iptal edilmesinin uygun olduğuna" karar verildiğinin Oda`mıza da bildirildiği görülmüştür.

 

Kararın Oda`mıza iletilmesi ile birlikte görüşmeler sıklaştırılarak kararın hatalı olduğu bildirilmiş ve düzeltilmesi talep edilmiş ise de somut bir sonuca ulaşılamadığından özellikle kamuda çalışan peyzaj mimarlarının kadro sorunu ile ilgili bu karara karşı Oda`mız tarafından Danıştay nezdinde iptal davası açılmış ve dava konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talep edilmiştir.  

 

Peyzaj mimarlarının kadro ve özlük hakları, önceki yönetimlerden bu yana üzerinde yoğun mesai harcanılan bir konu olmakla birlikte bu sürecin Oda yönetimimizce  mesleki haklarımızın kazanılması ve geliştirilmesi kapsamında takip edilmektedir.

 

 

Okunma Sayısı: 828

Tüm Haberler

 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA
 TEL: (0312) 418 62 50 FAKS: (0312) 419 64 27
 e-POSTA:

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz. 
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.