13 MAYIS

18 ARALIK SALI   


İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR !

HABER

Yayına Giriş Tarihi: 20.10.2017
Güncellenme Zamanı: 28.11.2017 13:27:16
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 20.10.2017 13:45:21

 
Bursa ve İzmir’in ardından ikinci dönem eğitimleri Ankara, İstanbul ve İzmir’de Başlıyor.
 


Bursa ve İzmir`in ardından ikinci dönem eğitimleri Ankara, İstanbul ve İzmir`de Başlıyor. Kasım ve Aralık ayı eğitim programı aşağıdaki gibidir;

Eğitim Takvimi

Ankara

Tarih: 18- 19 -25-26 Kasım (Cumartesi-Pazar)

Eğitimci:
Teorik Eğitim: Yar. Doç. Dr. Duygu Özer (18 saat)
Uygulama Eğitimi: Hülya Gürsoy (6 saat)
Yer:  Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi (Meşrutiyet Mahallesi  Konur 2 Sokak No34/8 Kızılay Çankaya-Ankara)

İzmir

Tarih: 18-19- 25-26 Kasım (Cumartesi-Pazar)

Eğitimci:
Teorik Eğitim: Dr. Av. Serkan Çınarlı- Dr. Av. M. Mercan Hekimoğlu (18 saat)
Uygulama Eğitimi: Prof. Dr. Tanay Birişçi
Yer: Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi ( Mahmut Esat Bozkurt Caddesi 1442. Sokak, Rıfkı Parlas Apartmanı, No:23/6 Alsancak- İzmir)

İstanbul

Tarih: 9-10 -16-17 Aralık (Cumartesi-Pazar)

Eğitimci:
Teorik Eğitim: Yrd. Doç. Dr Sinan Bayındır (18 saat)
Uygulama Eğitimi: Volkan Parlayan (6 saat)
Yer:  Peyzaj Mimarları İstanbul Şubesi (Bahariye Caddesi Site 64 Apartman No: 25 B Blok Kat:3/6 Kadıköy İstanbul)


Eğitim Ücretleri
TMMOB ve bağlı odalara üye olan kişiler için; 600 TL
Üye olmayanlar için; 750 TL

Maximum ve Garanti Bonus kartlarına 3 taksit imkanı bulunmaktadır.


Kayıt için : +90 (533) 275 13 22 No`lu telefonla iletişime geçiniz.

 

 

BİLİRKİŞİLİĞE BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI

(1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.

f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

ğ) Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak.

(2) Özel hukuk tüzel kişilerinde birinci fıkradaki şartları taşıyan ve sicile kayıtlı gerçek kişilerin istihdam edilmesi gerekir.

(3) Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

(4) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, sicile ve listeye kaydedilemez.

(5) Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları ile taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar için, Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi gereğince sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak kaydıyla, bilirkişiliğe kabul şartları bakımından fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz.

Bilirkişilik Yönetmeliği için tıklayınız

 

Okunma Sayısı: 498

Tüm Haberler

 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA
 TEL: (0312) 418 62 50 FAKS: (0312) 419 64 27
 e-POSTA:

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz. 
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.