TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Raci Bademli Iyi Uygulamalar Odülü-2017

GENEL MERKEZ
02.08.2017 (Son Güncelleme: 02.08.2017 13:50:44)

 
TMMOB Şehir Plancıları Odası‘nın "RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ-2017" adlı etkinliğine dair detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.

 

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması, 01.09.2003 tarihinde kaybettiğimiz değerli hocamız Prof. Dr. Raci Bademli anısına ilk olarak 2003 yılında düzenlenmiş olup iki yılda bir tekrarlanmaktadır. Yarışma ile doğrudan ya da dolaylı olarak kent ile ilgili mekânsal, sosyal, ekonomik, vb. konularda hazırlanarak uygulamaya konulmuş, sorunların çözümünde başarılı olan plan ve projelerin tanıtımının yapılması, öneminin vurgulanması ve örnek uygulamaların ortaya çıkarılarak değerlendirilmesi amaçlanmakta olup yarışma ödüllendirme süreçleriyle desteklenmektedir.

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması ile;

 

  • Yerleşmelerimizdeki risklerin azaltılması    ve yaşam kalitesinin artmasında önemli katkıları bulunan, uygulanmış başarılı plan ve projelerin envanterinin çıkarılması, veri tabanının oluşturulması, bilgisayar ortamında kullanıcıların erişimine ve yararlanmasına sunulması,

  • Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve özel sektör arasındaki ortaklıkları geliştiren, bu uygulamalarda pozitif süreçleri işleten idareleri, yöneticileri, plancıları, tasarımcıları, uzmanları ve uygulayıcıları teşvik etmek,

  • Türkiye`nin kentsel planlama, kentsel tasarım, şehircilik ve kentsel yaşam deneyimine yeni bir bakış açısı kazandırmak ve böylece meslek alanımızda yeni bir birikim oluşturmak amaçlanmaktadır.
     

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması; çeşitli ölçek ve kapsamda bölgesel planlama, kentsel planlama, kentsel tasarım, kentsel koruma, doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm, sağlıklaştırma, kentsel ulaşım (toplu taşım, trafik sakinleştirme, yayalaştırma, doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması vb.) gibi mekânsal konular ile şeffaf yönetim, katılımcılık, kentsel ekonomik kalkınma ve istihdamın geliştirilmesi, yoksulluk ve yoksunluğun azaltılması, dezavantajlıların kentsel yaşama katılması, toplumsal ve kentsel bütünleşme ve yaşam kalitesinin artırılması gibi sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde başarılı olan plan ve projeler hazırlayan / hazırlatan ve uygulamaya koyan merkezi ve yerel yönetimlere, özel sektöre, akademik kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına açık, serbest, ulusal ve tek kademeli bir yarışmadır.

 
Yarışma Süresi ve Takvimi
 

Yarışma,  şartname ve diğer dokümanların kurum ve kuruluşlara gönderilmesi ile başlar ve projelerin son teslim edileceği tarihte (06.10.2017,Cuma) sona erer.

 

Ø  Son soru sorma tarihi                                                             : 22.09.2017

Ø  Soruların e-posta aracılığıyla yanıtlanması için son tarih            : 29.09.2017

Ø  Projelerin son teslim tarihi ve saati                                          : 06.10.2017*/Saat: 18:00

Ø  Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih                              : 10.10.2017*

Ø  Yarışma sonucu ilan tarihi                                                       : 23.10.2017*


Şartname için tıklayınız

 

 

 

Okunma Sayısı: 278
Fotoğraf Galerisi