13 MAYIS

23 EKİM SALI   


AOÇ TALANININ ÖNÜ MAHKEME KARARI İLE AÇILDI 13.07.2017 / BİRGÜN

BASINDA ODAMIZ

Yayına Giriş Tarihi: 13.07.2017
Güncellenme Zamanı: 13.07.2017 16:52:11
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

 

Güncellenme Zamanı: 13.07.2017 16:50:22

 

AOÇ`nin Ankara Büyükşehir Belediyesi eliyle talan edilmesine karşı TMMOB`a bağlı beş oda tarafından açılan dava, menfaat ilişkisi olmadığı gerekçesi ile reddedildi.

 

Ankara 18 İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Çevre Mühendisleri Odası`nın AOÇ arazisi içindeki Ankapark`a ilişkin imar planı değişikliklerine karşı açtığı davayı, "meşru kişisel ve güncel bir menfaat ilişkisi olmaması" gerekçesiyle reddetti.

 

TMMOB`a bağlı odalar, AOÇ arazisi içindeki Ankapark`a ilişkin 1/10000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliklerinin kamu yararına aykırı olması nedeniyle iptali ve yürütmenin durdurulması ile ilgili dava açtı.

 

Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi ortaklaştı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan savunmada, davacıların menfaat ilişkisi yokluğu ve imar planı değişikliğinde kamu yararına aykırılık bulunmadığı iddiası ile de davanın reddi istendi.

 

Bakanlığın lehine davaya müdahil olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından da dava konusu alanın mutlak tarım arazisi tanımı ile örtüşmediği iddia edilerek, davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunuldu.

 

Bakanlığın ve Büyükşehir Belediyesi`nin talebi doğrultusunda oy çokluğu ile TMMOB`a bağlı odaların "meşru kişisel ve güncel bir menfaat ilişkisi olmaması" gerekçesiyle dava reddedildi.

 

TMMOB: "Kamusal alanları peşkeş çektirmeyeceğiz"

 

TMMOB İKK Sekreteri Özgür Topçu, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Emre Sevim, Peyzaj Mimarlar Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, genel merkezde bir toplantı düzenleyerek kararı eleştirdi.

 

TMMOB`a bağlı odalar adına ortak açıklamayı yapan TMMOB İKK Sekreteri Özgür Topçu, "Anayasa ile kurulmuş olan birliğimizin amaçlarından birisi de ülke ve kamu yararı için gerekli gördüğü tüm girişimlerde bulunmaktır. Bizler kentimizi, tarihimizi, değerlerimizi kişisel rantları uğruna kamusal alanları parsel parsel peşkeş çekenlere karşı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

 

Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan: "Bu karar hukuksuzluğun ve yargının nasıl siyasallaştığının bir göstergesidir. Karara göre mağdur olabilmemiz için AOÇ`de kesilen ağaç olmamız gerekiyor. Oysa bizim AOÇ`deki mağduriyetimiz, sadece meslek odaları ile sınırlı değil, bir ülke tarihi, bir ulusal bellek alanı ve cumhuriyetin özgürlükçü değerlerinin kurucu mekanının talan edilmesi mağduriyetidir. Hepimiz mağduruz."

 

Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Emre Sevim: "15 Temmuz sonrası bilirkişi raporları aleyhimize gelmeye başladı. Artık bir yargı merci yok, kamuoyunun vicdanına sunuyoruz. Karar baştan sona saçma, bilirkişi raporu lehimize olmasına rağmen bu mahkemenin aleyhimize iki kararında da kopyala yapıştır mantığı görülüyor."

 

Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan: AOÇ bugün tamamen yollarla parçalanmış ve kimliğini kaybetmiş bir alan haline geldi. 

 

Haber için tıklayınız 

 

 

 

Okunma Sayısı: 56

Tüm Basında Odamız

 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA
 TEL: (0312) 418 62 50 FAKS: (0312) 419 64 27
 e-POSTA:

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz. 
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.